TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI 3

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık kpss soruları, coğrafya tarım ve hayvancılık testleri, kpss coğrafya tarım ürünleri test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'de hayvancılığı geliştirmek ve verimi arttırmak için alınacak önlemler arasında sayılamaz?

A) Kuzu ve dana kesimlerini azaltmak

B) Meraları korumak ve ıslah etmek

C) Yem üretimini artırmak

D) Canlı hayvan ihracatını geliştirmek

E) Besi ve ahır hayvancılığını yaygınlaştırmak

 

2. Akdeniz Bölgesi'nde orman yangınlarına çok sık rastlanılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarını azaltmak için alınacak önlemlerden biri değildir?

A) Ormanlarda gözetleme kuleleri yapmak

B) Yangınların yayılmasını önleyecek şeritler açmak

C) Orman içi piknik alanlarını çoğaltmak

D) Yangına müdahale edecek uçak filosu kurmak

E) Orman köylerinde farklı ekonomik faaliyetler geliştirmek

 

3. Doğal şartlara ve daha çok yağışa bağlı olan mera hayvancılığında et ve süt verimi düşüktür.

Buna göre, et ve süt verimini arttırmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasına gerek yoktur?

A) Ahır hayvancılığını yaygınlaştırmak

B) Yem sanayisini geliştirmek

C) Et ithalatını arttırmak

D) Hayvancılıkla uğraşan insanları bilinçlendirmek

E) Hayvan soylarını iyileştirmek

 

4. Türkiye'de;

I. Dağlık arazinin yaygın olması

II. Farklı bitki örtülerine sahip olması

III. Yeraltı kaynaklarının çeşitli olması

gibi faktörlerden hangileri arıcılığın her bölgede yapılan bir hayvancılık faaliyeti olmasına neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) II ve III

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III

 

5. Aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisinin Türkiye'de yapıldığı yerler diğerlerine göre daha sınırlıdır?

A) Küçükbaş hayvancılık

B) Büyükbaş hayvancılık

C) Kümes hayvancılığı

D) Arıcılık

E) İpek böcekçiliği

 

6. Aşağıda bir yöreye ait yıllık sıcaklık ve yağış ortalamaları grafiği verilmiştir.

Bu grafiğe göre bölgenin hakim doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maki

B) Orman

C) Savan

D) Bozkır

E) Tundra

 

7. Aşağıda verilen hayvancılık türü ve yaygın olarak yapıldığı yer eşleştirilmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Kümes hayvancılığı=>Güneydoğu Anadolu

B) Büyükbaş hayvancılık=>Erzurum-Kars

C) Ipekböcekçiliği=>Bursa çevresi

D) Balıkçılık=>Karadeniz

E) Kılkeçisi=>Akdeniz

 

8. Türkiye'de önemli yere sahip olan kümes hayvancılığının daha çok Marmara ve Ege bölgelerinde büyük kentlerin yakınlarında geliştiği görülmektedir.

Kümes hayvancılığının yapılması için büyük kent çevrelerinin tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkın geçim kaynağının hayvancılık olması

B) Ulaşımın gelişmiş olması

C) Yüzey şekillerinin sade olması

D) İklim şartlarının uygun olması

E) Tüketici nüfusun fazla olması

 

9. Orman alanlarının dağılışında sadece yıl içindeki toplam yağış miktarı etkili olsaydı aşağıdaki bölgelerin hangisinde orman alanlarının en az olması gerekirdi?

A) Doğu Anadolu

B) Ege

C) Güneydoğu Anadolu

D) İç Anadolu

E) Akdeniz

 

10.

Yukarıda bitki örtüsünün iklim şartlarına bağlı olarak yaprak türlerine göre kuşaklar oluşturması gösterilmiştir.

Bu iki şekildeki değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

.         I                              II

A) Enlem                         Yükselti

B) Boylam                       Enlem

C) Bakı                            Eğim

D) Ekvator'a uzaklık      Bakı

E) Toprak yapısı            Akarsu rejimi

 

11. Geçmişten bugüne kadar ormanlar çeşitli nedenlerle tahrip edilmiştir.

Ormanların tahrip edilmesiyle;

I. Kuraklık

II. Sel baskınları

III. Toprak erozyonu

IV. Yeşil alanların oranı

V. Çevre kirliliği

gibi durumlardan hangilerinde azalma görülür?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız IV

D) I ve III

E) IV ve V

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de orman varlığını korumak amacı ile yapılacak çalışmalardan biri olamaz?

A) Yangınları azaltıcı önlemler almak

B) Ormanlık alanlarda kılkeçisi yetiştiriciliğini azaltmak

C) Kağıt ve kereste fabrikalarını azaltmak

D) Gözetleme kuleleri kurmak

E) Orman köylülerini bilinçlendirmek

 

13. Tahıl tarımı yapılan alanlarda küçükbaş mera hayvancılığının yaygın olduğu gözlenir.

Buna göre, yukarıdaki haritada işaretli yörelerden hangisinde küçükbaş hayvancılığının yaygın olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

14. Aşağıdaki yerlerden hangisinde tahrip edilen ormanların, kendi kendini yenilemesi diğerlerinden daha uzun sürede ve zor gerçekleşir?

A) Ordu-Giresun arası

B) Menteşe yöresi

C) Yıldız (Istranca) Dağlan

D) Konya ovası

E) Amanos dağlan

 

15. Aşağıdakilerden hangisi küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu yörelerin ortak özellikleri arasında sayılamaz?

A) Günlük sıcaklık farkları fazladır.

B) Doğal bitki örtüsü ormandır.

C) Tahıl tarımı yaygındır.

D) Rüzgar erozyonu etkilidir.

E) Yazları sıcak ve kurak geçer.

 

16. Koyun genellikle, engebenin az ve bitki örtüsünün bozkır olduğu yerlerde yetiştirilir.

Buna göre, yukarıdaki haritada verilen taralı bölgelerden hangisi koyun beslenmesi için elverişli koşullara sahip değildir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

17. Besi hayvancılığı modern yöntemlerle, ahırlarda yapılan hayvancılık faaliyetidir.

Bu hayvancılık faaliyetinin kuruluş yerinin seçiminde, tüketici nüfusun fazla olması etkili olur.

Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisinde kurulacak olan besi hayvancılığı tesisi daha fazla kar eder?

A) Çatalca-Kocaeli

B) Yıldız Dağları

C) Adana

D) Yukarı Fırat

E) Yukarı Murat-Van

 

18. Step ikliminin yaygın olduğu alanlarda büyükbaş hayvancılık bitki örtüsüne bağlı olarak fazla gelişmez.

Aşağıdakilerden hangisi bu yörelerde büyükbaş hayvancılığı olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biridir?

A) Kış sıcaklığının 0°C nin altına düşmesi

B) Yazların sıcak ve otların az olması

C) Donlu gün sayısının fazla olması

D) Kar yağışının görülmesi

E) Yıllık sıcaklık farkının çok olması

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D          2. C         3. C          4. D          5. E

 

6. B          7. A          8. E          9. D          10. A         11. C         12. C

 

13. A          14. D         15. B         16. D         17. A         18. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR