TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 10

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık test soruları, türkiye'de tarım online test, coğrafya türkiye'de tarım test, tarım ile ilgili test, türkiyede tarım test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Tarımsal verimlilik; belirli bir zaman içinde birim alandan alınan üründür.

Tarımsal gelirin artması, verimlilik artışına bağlı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımsal verimliliği arttırma yollarından biri olamaz?

A) İlaç ve makine kullanmak

B) Sulama imkanlarını arttırmak

C) Gübre kullanımını arttırmak

D) Kaliteli tohum kullanmak

E) Tarım alanlarını genişletmek

 

2. Bir bölgede birçok tarım ürünü yetişme koşulları bulabilir. Ancak bunlardan en çok gelir getirenleri tercih edilir.

Aşağıda verilenlerden hangisinin nedeni yukarıdaki açıklamayla ilgilidir?

A) Zeytin üretiminin Akdeniz Bölgesi'nde diğer bölgelere göre daha az olması

B) Doğu Anadolu'da pamuk üretiminin çok düşük olması

C) Karadeniz Bölgesi'nde sebze üretiminin az olması

D) Ege Bölgesi'ndeki turunçgil üretiminin Akdeniz’den az olması

E) İç Anadolu Bölgesi'nde pamuk yerine tahıl tarımının yoğunluk kazanması

 

3. Türkiye'de sıcaklık, sulama ve toprak şartlarının elverişli olduğu her yerde sebze yetiştirilebilir. Fakat iklim koşullarına bağlı olarak olgunlaşma süreleri değişir.

Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde sebzelerin daha önce olgunlaşması beklenir?

A) Samsun

B) Balıkesir

C) Mersin

D) Ankara

E) Elazığ

 

4. Bir bölgede yapılan seracılığın ekonomik olmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Tüketimin az olmasıyla

B) Güneşlenme süresinin az olmasıyla

C) Tarım alanın az olmasıyla

D) Makineleşmenin gelişmemiş olmasıyla

E) Tarımda çalışanların az olmasıyla

 

5. Çukurova'da kolayca yetiştirilen Pamuk Erzurum'da yetiştirilemez.

Erzurum'da pamuk yetiştirilememesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Nem miktarı-Sıcaklık

B) Yaz yağışı-Yaz sıcaklığının düşük olması

C) Enlem-Karasallık

D) Rüzgar yönü-Yaz yağışı

E) Yükselti-Yağış azlığı

 

6. Karadeniz Bölgesi'nde en çok tarımı yapılan ürünler ve yoğun olarak yetiştirildiği yöreler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu tablodan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Türkiye'de çay yalnızca Karadeniz Bölgesi’nde yetişir.

B) Türkiye fındık üretiminde dünyada birincidir.

C) Türkiye'de başka bölgelerde de pirinç yetişmektedir.

D) Mısır tarımı bölgenin daha çok kıyı kesimlerinde yapılmaktadır.

E) Tütün üretimi Samsun ve Tokat'ta yoğunlaşmıştır.

 

7.

I. Devlet, üretim alanlarını sınırlandırılmıştır.

II. Karasallık şartlarının bulunduğu geniş alanlarda sulamayla üretilmektedir.

III. Yaz kuraklığı istemektedir.

Yukarıda ülkemizde yetiştirilen üç farklı ürüne ait özellikler verilmiştir.

Buna göre verilen maddelerde sözü edilen ürünler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

.       I                                 II                                             III

A) Tütün                          Şekerpancarı                       Pamuk

B) Tütün                          Buğday                                 Mısır

C) Şekerpancarı            Buğday                                 Mısır

D) Şekerpancarı            Tütün                                     Muz

E) Pamuk                        Şekerpancarı                       Tütün

 

8. Türkiye matematik konumu itibarıyla Akdeniz iklim kuşağının yayılış alanı üzerindedir. Ancak üzerinde farklı iklimlerde görülmektedir. Bu durumu nedenleri yer şekilleri ve yükseltidir.

Yer şekilleri ve yükselti ortalaması, Akdeniz ikliminin yayılmasına uygun olsaydı, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi bugünkünden daha geniş ekim alanına sahip olurdu?

A) Mercimek

B) Arpa

C) Üzüm

D) Zeytin

E) Elma

 

9. Yurdumuzda her mevsim taze sebze ve meyvenin bulunması konserve tüketimini sınırlamaktadır, özellikle seracılığın yaygınlaşması konserveciliğin gelişimini engellemektedir.

Aşağıdaki bölge ve bölümlerimizden hangisinde konserveciliğin gelişmemiş olması bu duruma kanıt gösterilebilir?

A) İç Anadolu Bölgesi'nde

B) Doğu Karadeniz Bölümü'nde

C) Erzurum-Kars Bölümü'nde

D) Güney Marmara Bölümü'nde

E) Akdeniz Bölgesi'nde

 

10.

Yukarıda sıcaklık ve yağışı verilen yerde aşağıdaki ürünlerden hangisinin yetiştirilmesi daha zordur?

A) Üzüm

B) İncir

C) Mısır

D) Çay

E) Pirinç

 

11.

Bölge                               Ürün                      Üretim oranı

Ege                                   X                             %84

Akdeniz                           Y                             %90

Karadeniz                       Z                             %100

Yukarıda üç ürünün bazı bölgelerdeki üretim oranları verilmiştir.

Bu ürünler aşağıdakilerden hangisidir?

.     X Y                             Z

A) Tütün           Pamuk                  Çay

B) İncir             Yerfıstığı                Çay

C) Zeytin          Fındık                    Tütün

D) Pamuk        Turunçgiller          Fındık

E) Üzüm          Pamuk                  Fındık

 

12. Türkiye, genel olarak tarım üretimi kendi kendine yetebilen ve bir ölçüde de bazı tarım ürünlerinde fazlası bulunan Dünya'nın sayılı ülkelerinden biridir.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde üretilen ancak ülke ihtiyacını karşılamayan ürünlerden biridir?

A) Pirinç

B) Çay

C) Fındık

D) Pamuk

E) Tütün

 

13. Çay tarımının yaygın olduğu bir yöre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi içinde uygundur?

A) Mısır

B) Pamuk

C) Arpa

D) Buğday

E) Mercimek

 

14.

Yukarıdaki harita ve grafikte ülkemizde yetişen bir ürüne ait yetişme alanlarının dağılışı ve bu dağılışın oranları verilmiştir.

Buna göre sözü edilen ürün aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Pirinç

B) Tütün

C) Şekerpancarı

D) Pamuk

E) Soya fasulyesi

 

15.

Yukarıdaki Türkiye haritasında yetişme alanı verilen tarım ürününün özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dokuma endüstrisinin en önemli hammaddesidir.

B) Türkiye üretiminde ilk sırayı Ege bölgesi alır.

C) Yetişme döneminde nemlilik, olgunlaşma döneminde ise sıcaklık ve tam kuraklık ister.

D) Güneydoğu Anadolu projesi tamamlandığında bölgede üretimi en çok artacak üründür.

E) Ülkemizde üretimi akarsu boylarında su ile doldurulmuş tarlalarda yapılmaktadır.

 

16.

- Yağ endüstrisinde kullanılan önemli bir tarım üründür.

- Büyüme döneminde nemlilik, olgunlaşma döneminde bol güneşlenme ister.

- Güneydoğu Anadolu projesi tamamlandığında üretiminde artış olacaktır.

- Üretimin %76'sı Marmara bölgesinden sağlanır.

Yukarıda belli başlı özellikleri verilmiş tarım ürün aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ayçiçeği

B) Şekerpancarı

C) Tütün

D) Soya fasulyesi

E) Pamuk

 

17. Tarımsal faaliyetleri ve tarım ürünün yetişme alanını belirleyen faktörlerden biriside iklim koşullandır.

Buna göre aşağıda verilen faaliyetlerden hangilerinin aynı iklim bölgesinde yapılacağı söylenemez?

A) Pamuk tarımı-Buğday tarımı

B) Seracılık-Çay tarımı

C) Fındık tarımı-Mısır tarımı

D) Pirinç tarımı-Mısır tarımı

E) Şekerpancarı-Fasulye

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E           2. A          3. C           4. B          5. B

 

6. B           7. A           8. D           9. E           10. D          11. B          12. A

 

13. A          14. C          15. E          16. A          17. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR