TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 12

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık test soruları, türkiye'de tarım online test, coğrafya türkiye'de tarım test, tarım ile ilgili test, türkiyede tarım test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Parfümeri ve kozmetik sanayinde kullanılan bir tarım ürünüdür. Burdur ve çevresinde yetiştirilir.

Yukarıda özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdaki verilenlerden hangisidir?

A) Anason

B) Gül

C) Badem

D) Haşhaş

E) Meyan kökü

 

2. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin aynı iklim bölgesinde yetişmesi güçtür?

A) Fındık-Çay

B) Fındık-Buğday

C) Pamuk-Mısır

D) Zeytin-Mısır

E) Tütün-Buğday

 

3. Aşağıda turunçgil tarımının yapıldığı alanlar belirtilmiştir.

Buna göre turunçgil tarımının yapılabilmesi için temel şart aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kireçli toprak

B) Yaz kuraklığı

C) Kış ılıklığı

D) Sulama koşulları

E) Düzenli yağış rejimi

 

4.

I. İnsan sağlığına zararlı madde üretiminde kullanıldığı için üretimi devlet kontrolünde yapılır.

II. Üretim alanlarında insan sağlığına zarar veren canlıların üremesine uygun şartlar oluştuğu için üretimi devlet kontrolünde yapılır.

Yukarıda devlet kontrolü altında üretimi yapılan iki üründen söz edilmiştir.

Bu ürünler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Keten-Kenevir

B) Haşhaş-Tütün

C) Keten-Haşhaş

D) Haşhaş-Pirinç

E) Pirinç-Patates

 

5.

Yukarıda bazı yıllarda dört tarım ürününün ekim alanları hektar olarak verilmiştir.

Bu tabloya göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Buğday ekim alanı her zaman diğer ürünlerin toplam ekim alanından fazla olmuştur.

B) 1960 yılında ekim alanı en az olan ürün mercimek olmuştur.

C) Bütün yıllarda buğday üretim alanı arpa ve mısır üretim alanının toplamından fazladır.

D) 1980 -1990 yılları arasında mercimek ekim alanı dört kattan fazla artmıştır.

E) En fazla buğday İç Anadolu Bölgesi'nde ekilmektedir.

 

6.

Yukarıdaki dairesel grafiklerde, bir bölgede yetiştirilen bazı tarım ürünlerinin Türkiye üretimindeki payları taranarak gösterilmiştir.

Grafiklere bakılarak;

I. Söz konusu bölgede yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir.

II. Başka hiçbir bölgede muz yetiştirilmemektedir.

III. Bölgede yetiştirilen ürünlerin %88'ini turunçgiller oluşturmaktadır.

IV. Bölgedeki muz üretimi, turunçgil üretiminden fazladır.

gibi bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) I, III

B) I, II

C) II, III

D) III, IV

E) II, III, IV

 

7. Şekerpancarı ekiminin yoğun olduğu bölgelerde, şeker sanayisine bağlı olarak gelişmiş olan ikinci sanayi kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konservecilik

B) Yem sanayi

C) İçki sanayi

D) Bitkisel yağ sanayi

E) Un sanayi

 

8. Türkiye'nin en az yağış alan yerleri İç Anadolu Bölgesi'nde olmasına rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarımda sulamaya daha fazla ihtiyaç duyulması bu bölgenin hangi özelliğinin bir sonucudur?

A) Tarım alanlarının geniş olması

B) Buharlaşma miktarının fazla olması

C) Yer şekillerinin sade olması

D) Sulama amaçlı barajların az olması

E) Karstik yapının fazla olması

 

9. Herhangi bir tarım bölgesinde birçok ürün bir arada yetiştiriliyorsa bu tarım sistemine "polikültür tarım" denir. Geniş bir tarım bölgesinde tek bir ürün yetiştiriliyorsa bu tarım sistemine de "monokültür" tarım denir.

Yukarıdaki açıklamalara göre aşağıda tarımı yapılan ürünlerden hangisi yetiştirildiği alanın monokültür bitkisi sayılamaz?

A) Tütün=> Malatya

B) İncir=> Aydın

C) Ayçiçeği=> Ergene

D) Fındık=> Ordu-Giresun

E) Muz=> Anamur

 

10. özellikle sanayiye hammadde olarak yetiştirilen tarım ürünlerine sanayi bitkileri denilmektedir. Bu bitkilerin tarımı ülkemizde Cumhuriyetten sonra yaygınlaşmıştır. Sanayi bitkileri arasında yer alan şekerpancarı ve pamuk ayrı bir öneme sahiptir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkilerinin ortak özellikleri arasında sayılamaz?

A) Entansif tarım yöntemi ile yetiştirilirler.

B) Dış ticaretimizde önemli paya sahiptirler.

C) Birim alandan alınan verim yüksektir.

D) Nem istekleri ve ekim alanları aynıdır.

E) Çiftçiye sağladığı gelir yüksektir.

 


11. Aşağıdaki kentlerden hangisinde;

- Pamuklu dokuma

- Sebze-meyve üretimi

- Petrol arıtma

gibi ekonomik etkinliklerin üçü de vardır?

A) Mersin

B) Samsun

C) Kırıkkale

D) Antalya

E) Çanakkale

 

12. Türkiye'de tarımsal verimliliğin arttırılabilmesi için bazı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin öncelikle geliştirilmesi ülke genelinde tarımsal verimliliği daha çok arttırır?

A) Gübrelemenin artırılması

B) Makineleşmenin geliştirilmesi

C) İşgücü ihtiyacının karşılanması

D) Tarım alanlarının genişletilmesi

E) Sulamanın arttırılması

 

13.

Yukarıda bir yerin yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir.

I. Muz

II. Çay

III. Arpa

IV. Nohut

Yalnızca grafikteki bilgiler göz önüne alınırsa

yukarıdaki ürünlerden hangileri bu iklim özelliklerinde yetişme alanı bulur?

A) I-III

B) Yalnız II

C) III-IV

D) I-II

E) Yalnız I

 

14.

Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretlenmiş yerlerin hangisinde yazların kurak geçmesi tarım ürünlerini olumsuz yönde etkiler?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

15. Marmara Bölgesi'nde ekili-dikili arazi oranı fazladır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında sayılamaz?

A) Sulama olanakları

B) Bölge dışından fazla göç alması

C) Yer şekillerinin sadeliği

D) Ortalama yükseltisinin azlığı

E) İklim koşullarının elverişliliği

 

16. Türkiye'de çay, en iyi yetişme koşullarını Doğu Karadeniz Bölümü'nde bulur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çay yetişmesi için gerekli olan koşullardan biri değildir?

A) Nem ve yağış fazlalığı

B) Bulutluluk ve gölgelenme

C) Eğimli yamaç

D) Yıkanmış toprak tipi

E) Güneşlenme fazlalığı

 

17.

- Suya ihtiyacı az olan

- Yaz sıcaklığı ve kuraklığı isteyen

- Az yıkanmış topraklarda

yetişebilen bir ürün aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Fındık

B) Mısır

C) Soya fasulyesi

D) Çay

E) Mercimek

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B           2. B          3. C          4. D           5. E

 

6. D           7. B           8. B           9. A           10. D          11. A          12. E

 

13. C          14. A          15. B          16. E          17. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR