TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 13

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık test soruları, türkiye'de tarım online test, coğrafya türkiye'de tarım test, tarım ile ilgili test, türkiyede tarım test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yağ endüstrisinde hammadde olarak kullanılan bir tarım ürünü değildir?

A) Mısır

B) Pamuk

C) Kenevir

D) Elma

E) Zeytin

 

2. Türkiye'de bir yörede seracılık en önemli ekonomik faaliyetse, bu durum yörenin hangi özelliğiyle açıklanabilir?

A) Yer şekilleri özelliğiyle

B) Kışların ılık ve Güneş'li olmasıyla

C) Yazların sıcak ve kurak olmasıyla

D) Mevsimlerin belirgin olmasıyla

E) Akarsu ağının fazla olmasıyla

 

3. Doğu Anadolu Bölgesi'nin Erzurum-Kars Bölümü'nde daha çok arpa, çavdar, fiğ, yonca ve korunga üretimi yaygın iken sebze tarımı yok denecek kadar azdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bölümde sebze tarımının az olmasının nedenini oluşturur?

A) Hayvancılığın gelişmiş olması

B) Hayvansal yem üretiminin fazla olması

C) Tarım alanlarının dar olması

D) Yazların kısa ve serin geçmesi

E) Sulama sorununun fazla olması

 

4. Tarıma dayalı sanayi kuruluşları hammaddenin yetiştiği yerlere yakın alanlarda kurulur.

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisine dayalı sanayi bu kurala her zaman uymaz?

A) Şekerpancarı

B) Sebzeler

C) Pamuk

D) Zeytin

E) Çay

 

5. Turunçgiller ve muz, Akdeniz'in kıyı kesiminde yetişirken, iç kesimde kalan Göller Yöresi'nde yetişmez.

Göller Yöresi'nin özelliklerinden hangisi bunun nedenleri arasında gösterilemez?

A) Yıllık yağış miktarının az olması

B) Kış mevsiminde don olaylarının görülmesi

C) Kış sıcaklığının düşük olması

D) İkliminin karasal olması

E) Tarım alanlarının az olması

 

6. Aşağıdaki ürünlerden hangisi bütün bölgelerimizde doğal koşullarda yetişme ortamı bulabilir?

A) Üzüm

B) Portakal

C) Muz

D) Çay

E) Zeytin

 

7.

Keten-kenevir dokumacılıkta ve yağ sanayisinde kullanılan bir tarım ürünüdür.

Yukarıda haritada işaretli noktaların hangisinde keten-kenevir üretimi yaygındır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8. Makine kullanma, sulama, gübreleme, kaliteli tohumluk gibi modern yöntemlere gereksinim duyması nedeniyle aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının, Türkiye tarımına modern tarım karakteri kazandırdığı savunulabilir?

A) Buğday

B) Çavdar

C) Mercimek

D) Şekerpancarı

E) Arpa

 

9. Bir bölgede; iklim, bitki örtüsü ve yer şekilleri ile o bölgede yapılan hayvancılık türü arasında sıkı bir ilişki vardır.

Buna göre küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu bir bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yaz yağışları fazladır.

B) Tahıl tarımı yaygındır.

C) Bitki örtüsü yüksek boylu çayırlardır.

D) Yağış rejimi düzenlidir.

E) Toprak erozyonu azdır.

 

10. Akdeniz Bölgesi'nde yer alan bir tarım alanından bir yılda iki ürün alınabilmesi bölgenin hangi özelliğiyle açıklanabilir?

A) Kışların yağışlı geçmesiyle

B) Yazların kurak geçmesiyle

C) Kış sıcaklık ortalamasının yüksek ve yaz süresinin uzun olmasıyla

D) İlkbaharın belirgin olmasıyla

E) Dört mevsimin yaşanabilmesiyle

 

11. Zeytin; yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı bölgelerde yetiştirilir.

Buna göre aşağıdaki yörelerin hangisinde zeytin yetiştirilemez?

A) Edremit

B) Gemlik

C) Aydın

D) Gaziantep

E) Sivas

 

12. Arpa, buğdaya oranla soğuğa daha dayanıklı ve verimi daha yüksek bir tarım ürünüdür.

Buna rağmen, Türkiye'de buğday ekim alanlarının daha fazla yer kaplamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arpa üretiminin masraflı olması

B) Buğdayın daha fazla ihraç edilmesi

C) Buğdayın temel besin maddesi olması

D) Yer şekillerinin arpa için elverişsiz olması

E) Arpanın su ihtiyacının fazla olması

 


13.

Yukarıdaki tabloda 2000 yılında Dünya'da bazı tahıl türlerinin ekim alanları ve üretim miktarları verilmiştir.

Buğday ve pirinç ekim alanı ve üretim miktarlarının diğer tahıl türlerinden daha fazla olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verimlerinin diğer tahıllardan fazla olması

B) Endüstri hammaddesi olmaları

C) Her yerde yetiştirilebilmeleri

D) İnsanların temel besin maddeleri olmaları

E) Hayvan yemi olarak kullanılmaları

 

14.

Yukarıdaki tabloda bazı tarım ürünlerinin, Türkiye'de en çok yetiştirildiği bölgeler gösterilmiştir.

Tabloya göre hangi ürünler yanlış eşleştirilmiştir?

A) I-V

B) II-IV

C) II-III

D) I-IV

E) IV-V

 

15. Ege Bölgesi'nde yoğun olarak tarımı yapılan ürünler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Fındık-Muz-Tütün

B) Ayçiçeği-Çay-Zeytin

C) Turunçgil-Buğday-Pirinç

D) Zeytin-Ayçiçeği-Pirinç

E) Zeytin-İncir-Üzüm

 

16. Kış sıcaklıkları yüksek, Güneş'li gün sayısının çok olduğu yerler seracılığa elverişlidir.

Türkiye'de seracılığa en elverişli bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marmara

B) Ege

C) Karadeniz

D) Güneydoğu Anadolu

E) Akdeniz

 

17. Güneşlenme süresinin az ve toprakta yıkanma olayının fazla olduğu iklim bölgeleri çay tarımına elverişlidir.

Buna göre aşağıda grafikleri verilen iklim tiplerinden hangisi çay tarımına elverişlidir?

 

18.

Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretlenmiş bölgelerde görülen iklimlerin karakteristik tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisidir?

.     I                   II                             III

A) İncir             Mercimek             Üzüm

B) Zeytin          Fındık                    Buğday

C) Üzüm          Şekerpancarı       Keten-kenevir

D) Tütün          Mısır                       Elma

E) Haşhaş       Arpa                       Patates

 

19.

I. Kırmızı mercimek

II. Ayçiçeği

III. İncir

Yukarıdaki üç ürünün en fazla yetiştirildiği bölgeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

.          I                              II                             III

A) İç Anadolu                 Marmara               Ege

B) G.D.Anadolu             Marmara               Akdeniz

C) Marmara                    İç Anadolu            Akdeniz

D) İç Anadolu                                 Ege                        Akdeniz

E) G.D.Anadolu             Marmara               Ege

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. B           3. D           4. B           5. E

 

6. A           7. A           8. D           9. B           10. C          11. E          12. C

 

13. D          14. A          15. E          16. E

 

17. C          18. B          19. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR