TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 2

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık test soruları, türkiye'de tarım online test, coğrafya türkiye'de tarım test, tarım ile ilgili test, türkiyede tarım test indir gibi konuları ele alacağız.

 

Soru 1. Tarımda makineleşme köyden kente göçü hızlandırıcı bir etkendir.

Böyle bir genelleme göre aşağıdaki illerimizden hangisinde makineleşmenin köyden kente göçün etkisi yoktur?

A)       Konya

B)      Manisa

C)      Balıkesir

D)      Bursa

E)      Rize

 

Soru 2. Patates ve soğan ürün fiyatlarında yıldan yıla ani iniş ve çıkışlardan bazı yıllar üreticiler zarar görürken bazı yıllarda keyfi fiyat artışları görülür.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Patates ve soğan tarımının ülkemizde gelişmemiş olması

B)      Bu ürünlerin üretiminin az olması

C)      Bu ürünlere devletin destekleme alımları yapmaması

D)      Bu ürünlerin bir yıl az, bir yıl çok üretilmesi

E)      Bu ürünlerin doğal koşullara bağlı olarak yetiştirilmesi

 

Soru 3. Ilıman bir iklim bitkisi olan şeker pancarının, Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yetiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine  bağlanabilir?

A)       Buharlaşmanın azlığına

B)      Kıyıların başka ürünlere ayrılmasına

C)      Nem fazlalığına

D)      Yer şekillerinin elverişsizliğine

E)      Toprak türünün elverişsizliğine

 

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi nemli iklim bölgelerinde yetiştirilmeye uygun bir bitkidir?

A)       Mısır

B)      Buğday

C)      Muz

D)      Pamuk

E)      Patates

 

Soru 5.  Türkiye tarımında sulama sorununun ortadan kalkması halinde, ürün artışı sağlamak için aşağıdaki önlemlerden hangisine öncelik verilmelidir?

A)          Toprak bakımı ve analizi çalışmalarının hızlandırılmasına

B)         Yeni tarım alanlarının açılmasına

C)         Gübre üretiminin arttırılmasına

D)         Tohum ıslahı çalışmalarının hızlandırılmasına

E)         Pazarlama olanaklarının geliştirilmesine

 

Soru 6. Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen Türkiye ekonomisine katkı sağlayan başlıca  tarımsal ürünler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A)       Mısır, Çay, Pamuk, Buğday

B)      Fındık, Mısır, Pancar, Tütün

C)      Pirinç, Çay, Mısır, Fındık

D)      Sarımsak, Tütün, Çay, İncir

E)      Kenevir, Arpa, Fındık, Çay

 

Soru 7. Akdeniz iklim bölgesinde, elverişli iklim koşullarının olmasına rağmen zeytincilik ve bağcılık tarımının gelişmemiş olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Bu ürünlerin ekonomik değerinin düşük olması

B)      Halkın bu bitkilerin tarımını yapmak için yeterli bilgi sahibi olmaması

C)      Buğday tarımının öncelik kazanması

D)      Turunçgiller tarımına öncelik verilmesi

E)      Üretimine elverişli alanların darlığı

 

Soru 8. Türkiye’de yer şekilleri ve iklim özelliklerinin tarım alanlarını sınırladığı göz önüne alındığında, ekili dikili alanların yüz ölçümüne oranla en çok olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Doğu Anadolu

B)      Güneydoğu Anadolu

C)      Ege

D)      Marmara

E)      İç Anadolu

 

Soru 9. Ülkemizde sulamalı tarımın yapıldığı karasal iklim bölgelerinde yetişebilen tarım bitkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Üzüm

B)      Pamuk

C)      Buğday

D)      Mercimek

E)      Şeker Pancarı


 

Soru 10. Türkiye’nin az çok her tarafında yetişebilen mercimek, tarım ürünleri arasında nem ihtiyacı en az olan bitkilerdendir. Buna göre mercimek tarımı için en uygun koşullar hangi bölgemizde bulunur?

A)       Ege

B)      Marmara

C)      Akdeniz

D)      İç Anadolu

E)      Güney Anadolu

 

Soru 11. Zeytin Akdeniz ikliminin karakteristik bir bitkisidir. Fakat Akdeniz ikliminin görüldüğü bazı yörelerimizde diğer tarım ürünlerimize oranla daha az  yetiştirilir.

Buna göre aşağıda Akdeniz ikliminin görüldüğü körfezlerin hangisinde daha az yetiştirilir?

A)       Gemlik körfezi

B)      Güllük körfezi

C)      Edremit körfezi

D)      İskenderun körfezi

E)      İzmir körfezi

 

Soru 12.   Aşağıda Türkiye’nin bazı bölgeleri ve bu bölgelerde yetiştirilen en önemli tarım ürünleri eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?

A)       Ege Bölgesi -  İncir

B)      İç Anadolu Bölgesi -  Şeker pancarı

C)      Karadeniz  Bölgesi  -  Soya fasulyesi

D)      Marmara bölgesi  -  Ayçiçeği

E)      Doğu Anadolu Bölgesi  -  Kayısı

 

Soru 13. Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangi ikisi iklim sebebiyle aynı bölgede yetişmesi imkansızdır?

A)       Ayçiçeği – Zeytin

B)      Çay – Mısır

C)      Pamuk – Buğday

D)      Buğday – Çay

E)      Tütün – Ayçiçeği

 

Soru 14. Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisinin payı, dış pazardaki yeri bakımından diğerlerinden daha önemsizdir?

A)       Üzüm

B)      Ayçiçeği

C)      İncir

D)      Tütün

E)      Fındık

 

Soru 15. Bazı tarım ürünleri devletin koyduğu sınırlamalar nedeniyle bazıları da yetişme koşulları açısından ancak dar bir alanda yetiştirilebilmektedir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi bu gruba dahil edilemez?

A)       Üzüm

B)      Muz

C)      Tütün

D)      Haşhaş

E)      Pamuk

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.E   2.C   3.B   4.A  5.C   6.C   7.D   8.D   9.E   10.E   11.D   12.C   13.D   14.B   15.A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR