TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 3

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık test soruları, türkiye'de tarım online test, coğrafya türkiye'de tarım test, tarım ile ilgili test, türkiyede tarım test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki şekillerde İç Anadolu Bölgesi'nin başlıca tarım ürünlerinin Türkiye toplam üretimi içindeki payı verilmiştir.

Hangi şıkta ürünlerin isimleri doğru olarak verilmiştir?

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarımının özellikleri arasında değildir?

A) 1980'den sonra tarım da modernleşmeye gidilmiştir.

B) Sanayinin gelişmesiyle tarımda modemleşmeye gidilmiştir.

C) Nadas ve gübreleme en önemli problemidir.

D) Makineli tarım tam anlamıyla uygulanmaktadır

E) Çok fazla ticari tarıma yönelik değildir.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal verimi artırma yolları arasında değildir?

A) Üretici sayısını artırmak

B) Sulama

C) Tohum ıslahı

D) Toprak ıslahı

E) Devlet desteği

 

4.

- En çok üretilen tahıldır.

- En çok İç Anadolu Bölgesi'nde yetişir.

- Sıcak ve kurak bir iklimde yetişir.

Yukarıda bilgileri verilen tahıl aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arpa

B) Pirinç

C) Buğday

D) Mısır

E) Yulaf

 

5. Aşağıdakilerden arasında değildir?

A) En çok üretilen ve tüketilen besin ürünleridir.

B) Dünya genelinde yaygındır.

C) Ülkemizde İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz tahılda ön plandadır.

D) Optimum yetişme aralığı en geniş olan bitkilerdir.

E) Ülkemizde üretim genelde ihracata yöneliktir.

 

6.

- Fazla su ve sıcaklık ister.

- En çok Akdeniz ve Karadeniz'de yetişir.

- Son yıllarda sanayi bitkisi özelliğine gelmiştir.

Yukarıda bilgisi verilen bitki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısır

B) Pirinç

C) Pamuk

D) Ayçiçeği

E) Şekerpancarı

 

7. Aşağıda verilen bitkilerden hangisi  ilaç endüstrisinin ham maddesidir?

A) Ayçiçeği

B) Zeytin

C) Mısır

D) Fındık

E) Haşhaş

 


8. Aşağıdaki  bitkilerden ürünlerimizden değildir?

A) Pamuk

B) Fındık

C) Çay

D) Tütün

E) İncir

 

10. GAP tamamlandığında Güney Doğu Anadolu'da üretimi en fazla artacak bitki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mercimek

B) Şeker pancarı

C) Pamuk

D) Mısır

E) Ayçiçeği

 

11. Ülkemizde seracılığın Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yoğunlaşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sulama olanaklarının yeterliliği

B) Üretilen ürünün taşınma kolaylığı

C) Tarım yöntemlerinin daha iyi bu bölgelerde uygulanabilmesi

D) Isıtma maliyetinin düşük olması

E) Eğitilmiş iş gücünün varlığı

 

12. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi, öncelikle fabrikalarının kuruluş ve dağılışına göre paralellik gösterir?

A) Tütün

B) Şekerpancarı

C) Arpa

D) Mısır

E) Zeytin

 

14.

Türkiye haritasında ■ ve  işaretleriyle dağılımı gösterilen ürünler aşağıdakilerden hangisidir?

■                                   

A) Mısır                          Pamuk

B) Çay                           Zeytin

C) Şeker pancarı        Fındık

D) Fındık                       Pamuk

E) Mısır                          Zeytin

 

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki koşulların tarım üzerinde olumsuz etkisine örnektir?

A) Ürün çeşidinin fazlalığı

B) Ürün miktarının iklim koşullarına bağlılığı

C) Yılda birden fazla ürün alınması

D) Sanayi bitkilerinin yetiştirilmesi

E) Taze meyve ve sebzenin her an bulunması

 

16.  Aşağıdaki  seçeneklerin hangisinde  Türkiye'de yetişme alanı en dar ve en geniş olan ürünler birlikte verilmiştir?

En dar                           En geniş

A) Arpa                          Buğday

B) Ayçiçeği                   Zeytin

C) Çay                           Pamuk

D) Muz                          Buğday

E) Mısır                          Zeytin

 

17. Ülkemizde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangilerini doğal koşullar göz önüne alındığında bir arada yetiştirmek zordur?

A) Fındık-Şeker pancarı

B) Turunçgiller-Zeytin

C) Çay-Pamuk

D) Mısır-Pirinç

E) Pamuk-İncir

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.E      2.D      3.A      4.C

 

5.E      6.A      7.E      8.C      9.B      10.C

 

11.D      12.B      13.E      14.C      15.B      16.D      17.C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR