TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 4

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık test soruları, türkiye'de tarım online test, coğrafya türkiye'de tarım test, tarım ile ilgili test, türkiyede tarım test indir gibi konuları ele alacağız.

 

Soru 1. Ülkemizde tarımı sınırlandıran faktörlerden birisi de yükseltidir.

Aşağıdaki örneklerden hangisi bu durumla ilgilidir?

A)       Aydın’da fındığın yetiştirilememesi

B)      Trabzon’da pamuğun yetiştirilememesi

C)      Mersin’de çayın yetiştirilememesi

D)      İzmir’de muzun yetiştirilememesi

E)      Denizli’de zeytinin yetiştirilememesi

 

Soru 2.

Kış ılıklılığı isteyen bir tarım ürünü yukarıdaki Türkiye haritasında verilen yerlerden hangisinde yetiştirilemez?

A)  I              B)  II                C)  III

D)  IV           E)  V

 

Soru 3. Türkiye’de özellikle 1950 yılından sonra mera alanlarının azaldığı, buna karşılık tarım alanlarının arttığı görülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?

A)       İklim şartlarının değişmesi

B)      Bitki örtüsünün tahrip edilmesi

C)      Hayvancılığın öneminin azalması

D)      İklim şartlarının değişmesi

E)      Tarımda makineleşme

 

Soru 4. Türkiye’de ekilebilir toprakların  büyük kısmında tahıl tarımının yapılmasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A)       Ekonomik değerinin yüksek olması

B)      Gübreleme ihtiyacının olmaması

C)      Devlet kontrolü ve desteğinin olması

D)      Karasal iklim şartlarının yaygın olması

E)      Yaz ve kış ekilebilir olması

 

Soru 5. Ülkemizde tarımda verimi arttırmanın yollarından biriside makineli tarıma geçmektir.

Aşağıdaki illerimizden hangisinde makineli tarım yapmak daha zordur?

A)       Kayseri

B)      Giresun

C)      Bursa

D)      Malatya

E)      Diyarbakır

 

Soru 6. Bir yörede sulama problemi halledildiği halde verimde bir artış görülmemişse, bu yörede öncelikle yapılması gereken en önemli etkinlik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A)  Makineli tarıma geçme                    B)  Tohum ıslahı

C)  Gübreleme                                         D)  Nöbetleşe ekim

E)  Zirai mücadele

 

Soru 7.

Türkiye’de doğal koşulların ayçiçeği tarımına en az elverişli olduğu yer yukarıdaki haritada kaç numara ile gösterilmiştir?

A)  V         B)  IV         C)  III         D)  II         E)  I

 

Soru 8.  Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangi ikisinin aynı doğal şartlarda yetişmesi zordur?

A)       Tütün – Pamuk

B)      Buğday – Mısır

C)      Çay – Fındık

D)      Ayçiçeği – Haşhaş

E)      Şekerpancarı – Buğday

 


Soru 9. Aşağıdaki tarım ürünlerimizden hangisi ihraç ürünlerimizden değildir?

A)  Buğday             B)  Fındık             C)  Haşhaş

D)  Pamuk              E)  Zeytin

 

Soru 10.

 Yukarıdaki Türkiye haritasında taralı olarak gösterilen alanlarda aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yetiştirilmektedir?

A)  Pamuk              B)  Zeytin            C)  Şekerpancarı

D)  Çay                  E)  Turunçgiller

 

Soru 11. Buharlaşmanın az ve yağış miktarının fazla olduğu alanlarda topraklarda bulunan tuz ve kireç oranı azdır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen topraklarda daha kolay yetişir?

A)  Tütün               B) Nohut                C)  Çay

D)  Muz              E)  Pamuk

 

Soru 12. Ege Bölgesi’nde ekilen buğdayın Doğu Anadolu Bölgesi’ne göre daha erken olgunlaşması tarım ürünleriyle aşağıdakilerin hangisi arasındaki ilişkiye ters düşer?

A)  Denizellik            B)  Yükselti             C)  Enlem

D)  Karasallık             E)  Sıcaklık

 

Soru 13.

Haritada taralı alanlara aynı anda ekilen aynı tür tarım ürününün hangisi daha erken olgunlaşır?

A)  I                    B)  II             C)  III

D)  IV          E)  V

 

Soru 14. Ülkemizde bazı ürünler devlet kontrolü ve izniyle üretilir.

Buna göre aşağıdaki ürünlerin hangisinin üretiminde devlet kontrolü ve izni gerekmez?

A)  Kenevir           B)  Tütün          C)  Şekerpancarı

D)  Mısır              E)  Pirinç

 

Soru 15.

Ürün

Ekili alan (hektar)

Üretim (ton)

Kenevir

4 800

4 800

Haşhaş

15 600

6 000

Tütün

330 150

336 000

Pamuk

637 500

574 000

Şeker pancarı

400 000

15 000 000

Yukarıdaki tabloda beş tarım ürününün ekim alanı ile üretim miktarları verilmiştir.

Buna göre birim alandan alınan verim, hangi üründe en düşük hangi üründe en yüksektir?

     En düşük                En yüksek

A)  Tütün                     Pamuk

B)  Şekerpancarı          Haşhaş

C)  Pamuk                    Kenevir

D)  Kenevir                  Tütün

E)  Haşhaş                    Şekerpancarı

 

Soru 16. Türkiye’de nadas uygulamasını  azalmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)       Sulama imkanları arttırılmalı

B)      Destekleme alımları yapılmalı

C)      Tohum ıslahı yapılmalı

D)      Nöbetleşe ekim yapılmalı

E)      Gübre kullanımı azaltılmalı

 

Soru 17. Bir bölgenin iklim ve yer şekilleri, o bölgede yetiştirilen tarım ürünleri üzerinde doğrudan etkilidir.

Buna göre haritada gösterilen yörelerde hangi ürünler yoğun olarak yetiştirilir?

         I                       II                       III

A)  Çay                  Buğday                İncir

B)  Fındık              Tütün                   Üzüm

C)  Tütün               Pamuk                 Zeytin

D)  Mısır                Üzüm                  Ay çiçeği

E)  Buğday            Elma                    Turunçgiller

 

Soru 18. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinde Adana, Mersin ve Antalya illerinin Türkiye’nin yıllık üretimindeki payı en fazladır?

A)  Buğday             B)  Pamuk             C)  Zeytin

D)  Nohut             E)  Narenciye

 

Soru 19. Türkiye’de tarımın en önemli sorunlarından birisi sulama sorunudur. Sulamanın arttırılmasıyla bazı tarım ürünlerinin üretiminde de artış  görülür.

Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde artış beklenmez?

A)  Pirinç             B)  Sebze             C)  Zeytin

D)  Mercimek      E)  Şekerpancarı

 

Soru 20. Genellikle doğrudan tüketilmeyen, sanayi tesislerinde hammadde olarak kullanılan ürünlere sanayi bitkileri denir.

Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi bu genellemeye uymaz?

A)  Ay çiçeği

B)  Soya fasulyesi

C)  Pirinç

D)  Şekerpancarı

E)  Pamuk 


 

CEVAP ANAHTARI

 

1.E   2.E   3.E   4.D  5.B   6.C   7.A

 

8.B   9.A   10.B   11.C   12.C   13.D   14.D   15.E

 

16.A   17.A   18.E   19.D   20.C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR