TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 5

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık test soruları, türkiye'de tarım online test, coğrafya türkiye'de tarım test, tarım ile ilgili test, türkiyede tarım test indir gibi konuları ele alacağız.

 

Soru 1. Türkiye’de ekonomiyi etkileyen doğal faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?

A)       Bitki örtüsü

B)      Yağış

C)      Dağların uzanışı

D)      Yerleşmelerin dağınıklığı

E)      Sıcaklık

 

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi insanların ekonomik faaliyet sahasını en az sınırlar?

A)       Coğrafi konum

B)      Bitki örtüsü

C)      Kuraklık

D)      Eğim

E)      Yağış

 

Soru 3. İç bölgelerimizde yükselti ve karasallıktan dolayı kışlar sert ve kar yağışlı geçer.

İç bölgelerimizde iklimin sert oluşu, aşağıdakilerden hangisini etkilememiştir?

A)       Yer altı kaynaklarını

B)      Nüfusun dağılışını

C)      Ulaşım olanaklarını

D)      Tarımsal etkinliklerini

E)      Bitki örtüsünü

 

Soru 4.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ekonomisine yer şekillerinin neden olduğu sonuçlardan biri değildir?

A)       Dağların kuzeyde ve güneyde kıyıya paralel uzanışı nedeniyle ulaşım zorluğu

B)      Doğu Anadolu’da meyve ve sebze tarımının çok az yapılması

C)      Ege Bölgesi’nde doğal  limanların fazla oluşu

D)      Kara ve demir yollarının uzanışının çoğunlukla doğu-batı yönlü oluşu

E)      Karadeniz’de orman örtüsünün daha zengin olması

 

Soru 5. Türkiye’nin özel konumu, ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yer tutar.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesinde, özel konumuyla doğrudan ilgili değildir?

A)       Dağ buzullarının oluşturduğu sirk göllerinin Türkiye’nin turistik değerini arttırması

B)       Jeopolitik ve jeostratejik öneminin fazla olması

C)      Türkiye’de aynı anda dört mevsimin yaşanabilmesi

D)      Uluslar arası kara, hava ve deniz ulaşımında ayrıcalıklı bir öneme sahip olması

E)       Üç tarafının denizlerle çevrili olması

 

Soru 6. Türkiye’nin dünya üzerindeki coğrafi konumu dikkate alınarak komşularıyla ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Denizlerin komşu ülkelerle yakından bağlılığı

B)      Türkiye’nin yer şekillerinin elverişli olması

C)      Türkiye’de çeşitli iklimlerin görülmesi

D)      Ulaşım ve geçişlerin çok yönlü oluşu

E)      Ülke içinde yaşayan Türklerin sosyal ve kültürel yapısı

 

Soruv 7. Türkiye’de nüfusun yarısının hala köylerde yaşamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisi ile izah edilebilir?

A)       Köy hayatının ucuz olması

B)   Kentlerde yerleşmenin müsait olmayışı

C)   Ekonomisinin temelinin tarıma dayanması

D)   Köylerde dayanışmanın iyi olması

E)   Miras yoluyla kişi başına düşen toprağın giderek      azalması

 

Soru 8. Genelde ülkemizde tarımsal etkinlikleri, ürünlerimizin çeşitliliğini, bitki örtüsünü ve toprak türünü belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Yer şekilleri

B)      Özel konum

C)      Etrafındaki denizler

D)      Güneş ışınlarının geliş açısı

E)      Matematik konum

 


Soru 9. Türkiye’de yükselti belirli bir noktaya kadar olumlu rol oynar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yükseltinin Türkiye ekonomisinde olumlu etkisi söz konusu değildir?

A)       Kuzey doğu Anadolu’da gür otlakların geniş yer tutması

B)      Doğu Anadolu’da tarımsal ürün çeşitliliğinin görülmesi

C)      İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ormanlara rastlanması

D)      Erzurum-Kars bölümünde büyük baş hayvancılığın yapılması

E)      Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yaylacılığın gelişmiş olması

 

Soru 10. Aşağıdaki önlemlerin hangisi Türkiye tarımındaki genel olumsuzlukları tümüyle gidermeye yönelik en önemli etken sayılabilir?

A)       Tarımın doğal koşullara bağımlıktan kurtarılması

B)      Gübreleme için yeterli çalışmaların yapılması

C)      Nadasa bırakılacak alanların iyi seçilmesi

D)      Toprağı işleme ve bakımının iyi yapılması

E)      Nöbetleşe ekim metodunun uygulanması

 

Soru 11. Türkiye’de 1930’lu yıllarda nüfusun %80’itarım sektöründe uğraş verirken 1960’lı yıllardan sonra bu oran gittikçe azalmaya başlamıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A)       Destekleme alımlarının üreticiyi tatmin etmemesi

B)      Miras yoluyla tarım alanlarının küçülmesi

C)      Verimli toprakların erozyon sebebiyle kaybedilmesi

D)      Tarım ürünlerinin hemen alıcı bulamaması

E)      Tarım dışı sektörlerin gelişmesi

 

Soru 12. Türkiye’de tarımsal verimliliği etkileyen bir çok faktör vardır.

Aşağıdakilerden hangisinin tarımda verimi arttırmada doğrudan etkisi yoktur?

A)       Zararlı böceklerle mücadele

B)      Kaliteli tohum kullanma

C)      Sulama

D)      Pazarlama

E)      Gübreleme

 

Soru 13. Ekim alanlarının nadasa bırakılması hava sıcaklılığı, toprak nemliliği ve yağış miktarı ile yakından ilgilidir.

Aşağıda verilen yerlerin yağış miktarlarının  eşit olduğu var sayılırsa hangi ilimizde nadasa daha çok gereksinim duyulabilir?

A)       Edirne

B)      Mardin

C)      Erzurum

D)      Sivas

E)      Çorum

 

Soru 14. 1938 ve 1995yıllarında Türkiye topraklarının kullanış biçimine göre dağılımı şöyledir.

                                   1938                1995

                                    --------             --------

Ekili ve dikili alan         %18                 %36

Çayır ve meralar          %53,9              %32

Ormanlar                      %13,5              %26

Verimsiz yerler              %13,6              % 6

Yukarıdaki bu bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?

A)       Nüfusun çoğu sanayi sektörüne kaymaktadır.

B)      Köy nüfusu kente göç etmektedir.

C)      Tarımda makineleşme nedeniyle tarım alanları genişlemektedir.

D)      Hayvan ürünlerinin ihracattaki payı azalmaktadır.

E)      Hayvancılık eski önemini kaybetmektedir.

 

Soru 15. Eskiden sadece tahıl üretilen Şanlıurfa’da son birkaç yıldır sebze de üretilmeye başlanmıştır.

Tarımı etkileyen koşullar göz önüne alındığında, Şanlıurfa’da aşağıdakilerden hangisinde bir değişme olduğu savunulabilir?

A)       Gübreleme yönteminde

B)      Kaliteli tohum kullanımında

C)      Nüfus artışında

D)      Tarım alanlarının genişlemesinde

E)      Sulama imkanlarında

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.D   2.B   3.A   4.E  5.B   6.D   7.C   8.A   9.B   10.A   11.E   12.D   13.B   14.C   15.E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız




İLGİLİ KONULAR






Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR