TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 6

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık test soruları, türkiye'de tarım online test, coğrafya türkiye'de tarım test, tarım ile ilgili test, türkiyede tarım test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Türkiye'de;

I.      Patates

II.     Ayçiçeği

III.    Pamuk

IV.   Haşhaş

V.    Kenevir

Bitkilerinden hangi ikisinin toplam ekim alanı, diğerlerinin her birinin ekim alanından daha dardır?

A) I ve ll

B) I ve lll

C) II ve IV

D) III ve V

E) IV ve V

 

2. Türkiye'de bozkır bitki örtüsünün yaygın olarak bulunduğu yerlerde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımı yapılamaz?

A) Şekerpancarı

B) Çay

C) Arpa

D) Buğday

E) Yulaf

 

3. Türkiye'de, tarımsal üretimin artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Nadasa bırakma

B) Gübreleme

C) İklime uygun ekim yapma

D) Toprağa uygun ürün ekme

E) Sulamayı zamanında yapma

 

4. Türkiye'de çay işletme kuruluşlarının yeri belirlenirken, aşağıdaki özelliklerden hangisine öncelik verildiği söylenebilir?

A) Hammaddeye yakınlık

B) Enerji üretim merkezlerine yakınlık

C) İşgücü sağlamada kolaylık

D) Pazarlama olanaklarının varlığı

E) Ulaşım olanaklarının gelişmişliği

 

5. Aşağıda,  Türkiye’deki bir yörenin aylık ortalama sıcaklık grafiği verilmiştir.

Yalnızca grafikteki bilgilere göre, bu yörede aşağıdaki bitkilerden hangisinin tarımı yapılabilir?

A) Zeytin

B) Muz

C) Fındık

D) Elma

E) Mandalina

 

6. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, tarım ürünleri çeşitliliğin fazla olmasının nedenlerinden biridir?

A) Farklı iklim tiplerinin etkisi altında kalması

B) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması

C) Bol su taşıyan akarsulara sahip olması

D) Ortalama yükseltisinin fazla olması

E) Tarımsal nüfus yoğunluğunun yüksek olması

 

7. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?

A) Eğitim düzeyinin yükselmesi

B) Yüzölçümünün büyüklüğü

C) Yeraltı zenginliğinin çeşitliliği

D) Ulaşım olanaklarının gelişmesi

E) Coğrafi konumunun elverişliliği

 


10. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de tarımın bir özelliği değildir?

A) Pek çok ürünün endüstride hammadde olarak kullanılması

B) Tarımsal ürün çeşidinin artması

C) Tarımla uğraşan nüfusun giderek artması

D) Tarımsal üretim miktarlarının giderek artması

E) İç ve dış ticarette tarım ürünlerinin önemli yer tutması

 

11. Türkiye'de aşağıdaki ürünlerden hangisinin ekim alanının sınırlı oluşu yalnızca iklime bağlı değildir?

A) Fındık

B) Zeytin

C) Çay

D) Haşhaş

E) İncir

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de tarım alanlarında sulamanın yaygınlaştırılmasıyla sağlanacak yararlardan biri değildir?

A) Otlak alanlarının genişlemesi

B) İklim koşullarına bağımlılığın azalması

C) Nadasa bırakılan alanların azalması

D) Birim alandan alınan ürün miktarının artması

E) Endüstri bitkilerinin ekim alanlarının genişlemesi

 

15. Türkiye'de tarımı geliştirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Nadasa bırakılmalıdır.

B) İyi cins tohum kullanılmalıdır.

C) İlaçlamanın geliştirilmesi

D) Sulamanın uygun zamanda yapılması

E) Gübrelemenin artırılması

 

16. Engebenin fazla olduğu yerlerde makineli tarım daha zordur.

Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde makineli tarımın yapılması diğerlerine göre daha zordur?

A) Malatya

B) Samsun

C) Şanlıurfa

D) Artvin

E) Denizli

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.E       2.B       3.A

 

4. A       5.D       6.A       7.B

 

10.C       11.D       13.A       15.A       16.D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR