TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 7

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık test soruları, türkiye'de tarım online test, coğrafya türkiye'de tarım test, tarım ile ilgili test, türkiyede tarım test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Devlet bazı tarım ürünlerinde "Destekleme Alımı" yapar.

Destekleme alımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Üretimdeki dalgalanma azalır.

B) Bir sonraki yıl aynı ürünün ekilme oranı artar.

C) Ürün kalitesi yükselir.

D) Sulama ve gübrelemeye gerek duyulmaz.

E) Çiftçi elverişsiz piyasa şartlarından fazla zarar görmez.

 

2. Kış mevsiminde hava sıcaklığının 0°C nin altına düşmesi aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin daha fazla zarar görmesine neden olur?

A) Elma

B) Üzüm

C) Muz

D) Kayısı

E) Antep fıstığı

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarımının sorunlarından biri değildir?

A) Sulama olanaklarının yetersizliği

B) Aşırı yaz kuraklığı

C) Ekstansif (ilkel) tarım metotlarının uygulanması

D) İç kesimlerde kışların soğuk ve uzun geçmesi

E) Tarım arazilerinin az olması

 

4. Birim alandan elde edilen verimi arttırmak için intansif tarım yöntemleri uygulanır.

Aşağıda verilenlerden hangisi intansif tarım yönteminin özellikleri arasında sayılamaz?

A) Tohum ıslahı

B) Makine kullanımı

C) Sulama

D) Gübreleme

E) Nadas

 

5. Akdeniz Bölgesi'nde mısır ve soya fasulyesinin yetiştirilebilmesi, bu bölgede öncelikle aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Sulama koşullarının yeterli olduğunu

B) Makinalı tarım yapıldığını

C) Kış mevsiminde bol yağış aldığını

D) Gübreleme yapıldığını

E) Toprakların verimli olduğunu

 

6.

- Makinalı tarımın yaygınlaştığı,

- Sulama ve gübreleme olanaklarının arttığı,

- Tohum ıslahının yeterince yapıldığı

bir bölgede uygulanan tarım metodu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ekstansif tarım

B) Entansif tarım

C) Kuru tarım

D) Nadas

E) Nöbetleşe ekim

 

7. Tarımda verimlilik, bir ürün döneminde birim alandan elde edilen ürünün miktarıyla ifade edilir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarım etkinliklerini ve tarımsal verimliliği olumlu yönde etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Sulama

B) Toprak bakımı

C) Gübreleme

D) Erozyon

E) Tohum ıslahı

 

8. Destekleme alımı, devletin tarım ürünleri piyasasını düzenleme isteğinin bir sonucudur.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonuçlarından biri olduğu söylenebilir?

A) Devletin üreticiye önceden ilân ettiği taban fiyattan ürününü almayı garanti ettiği

B) Belli ürünlerin daha geniş alanlarda üretilebileceği

C) Üretimde yıllar arasında dalgalanmanın azalabileceği

D) Birim alandan daha az ürün alınabileceği

E) Nadas alanlarının daralabileceği

 

9. Tarım alanlarının doğal sınırlarına ulaştığı Türkiye'de, hızla artan nüfusun beslenme gereksinimlerinin karşılanmasında, aşağıdakilerden hangisi bir uygulama olamaz?

A) Sulu tarımın yaygınlaştırılması

B) Gübre kullanımının yaygınlaştırılması

C) Nadas uygulamasının yaygınlaştırılması

D) Modern tarım araçlarının kullanılması

E) Islah edilmiş tohum kullanılması

 

10. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı tarım ürünleri ve işlendikleri yerler gösterilmiştir.

Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

11. Bir meyve bahçesinden, ağaç başına daha fazla verim elde etmek isteniyorsa, aşağıdakilerden hangisinin uygulanması düşünülemez?

A) Sulama olanaklarını geliştirmek

B) Gübre kullanımını çoğaltmak

C) Ağaç sayısını artırmak

D) Zirai mücadeleyi arttırmak

E) Toprak ıslah ve bakımını gerçekleştirmek

 

12. insan sağlığı ve beslenmesi ile kalite kontrolü sağlanması gibi nedenlerle Türkiye'de bazı tarım ürünleri devlet kontrolünde üretilmektedir.

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinde bu durum gözlenmez?

A) Pirinç

B) Haşhaş

C) Kenevir

D) Tütün

E) Zeytin

 

13. Kırsal alanda makine kullanımının yaygınlaşması köyden kente olan göçü artırır.

Haritada taralı alanlardan hangilerinde böyle bir durum söz konusu değildir?

A) 1-2

B) 2-3

C) 3-4

D) 1-4

E) 2-5

 


14.
Bir X bitkisinin yetişme koşulları incelendiğinde;

- Ilık bir kış

- Nemli hava

- Yıkanmış toprak

gibi istekleri olduğu gözlenmiştir.

Sözü edilen X bitkisinin yukarıdaki haritada işaretli merkezlerden hangisinde uygun yetişme koşullan bulabileceği söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

15. Arazinin yapısı tarımda makine kullanımını etkiler.

Aşağıdaki kentlerde arazi yapısına bağlı olarak makine kullanımının en azdan çoğa doğru sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Rize-Ordu-Gaziantep-Adana

B) Niğde-Gaziantep-Ordu-Adana

C) Adana-Gaziantep-Niğde-Ordu

D) Gaziantep-Adana-Ordu-Niğde

E) Ordu-Adana-Gaziantep-Niğde

 

16. Yüzey şekilleri makineli tarımın yapılmasını etkilemektedir.

Yukarıdaki Türkiye haritasında makineli tarımın en az uygulanacağı yer hangisidir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

17. Tarım ürünlerinde birim alandan alınan verimde, önceki yıllara göre büyük artışların gözlendiği durumlarda, aşağıdakilerin hangisi, diğerlerine göre daha az etkili olmuştur?

A) Sulama

B) Zirai mücadele

C) Kaliteli ve ıslah edilmiş tohumlar

D) Ekim alanlarının genişlemesi

E) Gübreleme ve toprak ıslah çalışmalarının artması

 

18. Doğu Anadolu'da tahıl tarımının yapıldığı alanlarda gübre kullanımı yaygın değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında sayılamaz?

A) Hayvan gübresinin yakacak olarak kullanılması

B) Sulama imkanlarının yetersiz olması

C) Yapay gübrenin pahalı olması

D) Tahıl tarımının ekonomik olmaması nedeniyle yapay gübre ihtiyacının karşılanamaması

E) Ekstansif tarımın yaygın olması

 

19.

I. Akdeniz

II. Ege

III. Diğerleri

Aşağıda bir tarım ürününün üretim miktarının coğrafi bölgelerimize dağılış oranlan gösterilmiştir.

Grafikte verilen tarım ürünü aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) Limon

B) Zeytin

C) Tütün

D) Pamuk

E) İncir

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D         2. B        3. E        4. E        5. A        6. B

 

7. D        8. A        9. C        10. C        11. C        12. E        13. E        14. E

 

15. A        16. E        17. D        18. B        19. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR