TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık test soruları, türkiye'de tarım online test, coğrafya türkiye'de tarım test, tarım ile ilgili test, türkiyede tarım test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıda Türkiye'nin tarımını etkileyen faktörlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sulama sonucu nadas topraklarının oranı azalır.

B) Kaliteli tohum kullanımı tarımda verimi arttırır.

C) Tarımda makine kullanımı tarım alanlarında verimin artmasını sağlar.

D) Tarımsal kuruluşların artması tarım ürünleri ithalatının azalmasına neden olur.

E) Sulama ve gübrelemenin yetersiz olduğu alanlarda nöbetleşe ekim yöntemi uygulanmalıdır.

 

2. Nadas yöntemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sulamalı tarım metodudur.

B) Nadas tarımının en yaygın olduğu bölge İç Anadolu'dur.

C) Karasal iklim bölgelerinde uygulanan yöntemdir.

D) Nadas tarımının olduğu yerde iklim kararsızdır.

E) Toprağın su tutma kapasitesinin düşük olduğu yarı kurak bölgelerde uygulanan yöntemdir.

 

3. Tarımda makineleşme; Modern tarımın en önemli gerekliliklerinden biridir. Ancak her yerde makineli tarım yapılamaz.

Aşağıdakilerden hangisi makineleşmeyi etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A) Yer şekillerinin engebeli olması

B) Kırsal kesimde ucuz işgücünün fazla olması

C) Makine fiyatlarının yüksek olması

D) Tarım ürünlerinin çeşitli olması

E) Tarım arazisinin parçalı ve küçük olması

 

4. Küçük tarım arazilerinde tüm teknolojik olanaklar kullanılarak yapılan tarıma "entansif tarım" denir.

Buna göre entansif tarım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birim alandan en yüksek verim elde etme amaçlanır.

B) Yoğun nüfus topluluklarının bulunduğu alanların talebini karşılamaya yöneliktir.

C) Modem tarım yöntemidir.

D) Elde edilen verim ve geliri fazladır.

E) Modern tarım yöntemi olduğundan fazla emek harcanmadan yapılır.

 

5. Türkiye'de tarım alanlarından bir bölümünün traktörle işlenemeyecek durumda olması, tarımda makineleşmede istenilen düzeye ulaşılamayacak alanların halen var olduğunu kanıtlar.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi, bu görüşün içeriğini destekler niteliktedir?

A) Tarım alanında hayvan gücüne duyulan gereksinimin tümüyle ortadan kalkmayacağı

B) Traktör kullanımıyla ilgili bilgi eksikliğinin sürüp gideceği

C) Hayvan gübresine duyulan ihtiyacın süreceği

D) Traktör'den, toprak işleme dışındaki amaçlarla yararlanılabileceği

E) Hayvancılığın, ülke ekonomisinde katkısının artacağı

 

6. Aşağıdaki haritada bir tarım ürününün Türkiye'deki dağılış alanları belirtilmiştir.

Buna göre bu tarım ürününün yetiştirildiği yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenirse en doğru olur?

A) Yağışın yıl içerisindeki dağılışının düzenli olduğu

B) Kireçli toprakların yaygın olduğu

C) Yağış miktarlarının fazla olduğu

D) Ekvatora yakın olduğu

E) Kış mevsiminin ılık geçtiği

 

7. Aşağıdaki tablo, bazı tarım ürünlerinin 1995 yılı üretim miktarları ve sulama, gübreleme sorunlarının tam olarak çözülmesiyle elde edilecek üretim miktarları gösterilmiştir.

Pamuk ve Pirinç üretiminde oluşacak oransal artışın diğerlerinden daha yüksek düzeyde olması aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) Sulamaya olan ihtiyaçlarının farklılığı

B) Ekonomik değerlerinin yüksek oluşu

C) İhracatta önemli bir paya sahip olmaları

D) Her bölgeye uyum göstermeleri

E) Temel besin maddesi olmaları

 

8. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin iklim seçiciliği en fazladır?

A) Patates

B) Üzüm

C) Fındık

D) Şekerpancarı

E) Haşhaş

 

9. Ekim alanlarının belirlenmesi ve üretime geçilmesi için, kesinlikle endüstri tesisinin kurulmasını gerektiren ürün, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeytin

B) Patates

C) Şekerpancarı

D) Üzüm

E) Domates

 

10.

Yukarıdaki haritada pamuk ekim alanlarının coğrafi dağılışı gösterilmiştir.

Buna göre pamuk üretimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Güney ve batı kıyılarında üretim miktarı daha fazladır.

B) Büyüme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde kuraklık ister.

C) Iğdır ovasında pamuk bitkisinin yetiştirilmesi özel konumla ilişkilidir.

D) En fazla pamuk ihracatı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yapılır.

E) Yaz yağışlarının görüldüğü kıyılarda üretilmez.

 

11.

Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş olan yerde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yetiştirilemez?

A) Buğday

B) Çay

C) Turunçgiller

D) İncir

E) Arpa

 

12.

Yukarıdaki grafikte fındık üretim miktarlarının bazı illerdeki dağılımı gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu grafikten çıkartılabilecek bir sonuç değildir?

A) En kaliteli fındık Ordu'da yetişmektedir.

B) Üretim en fazla Doğu Karadeniz'dedir.

C) Ordu ve Giresun'un toplam üretim miktarı Düzce ve Sakarya'nın üretiminden fazladır.

D) Marmara Bölgesi'nde de ılıman iklimin görüldüğü yerler vardır.

E) Düzce ve Ordu'da toplam üretim 125 bin tondur.

 

13. Çay Türkiye'nin iklim şartlarına en az uyum sağlayan tarım ürünlerinden biridir.

Aşağıdakilerden hangisi çay tarımının yapıldığı yerin özelliklerinden biri değildir?

A) Güneşli gün sayısının az olması

B) Bulutluluk oranın fazla olması

C) Bağıl nem oranının yüksek olması

D) Yıkanmış toprakların olması

E) Buharlaşma şiddetinin fazla olması

 

14. Zeytin kışların ılık geçtiği yerlerde yetiştirilir.

Aşağıda verilen kentlerden hangisinin zeytin üretimine daha elverişli olduğu söylenebilir?

A) Eskişehir

B) Rize

C) Sakarya

D) Şanlı Urfa

E) Balıkesir

 

15. Aşağıdaki grafikte başlıca sanayi bitkilerinin üretim miktarları ve ekim alanları verilmiştir.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine yanlamaz?

A) Üretim ve ekim alanı en çok olan bitki şekerpancarıdır.

B) Üretim açısından 2. sırada pamuk yer alır.

C) Tütün üretim ve ekim alanı açısından en düşük olan bitkidir.

D) Ekim alanı en geniş olan ayçiçeğidir.

E) Ayçiçeği verimin düşük olduğu bir bitkidir.

 

16. Aşağıda bir yerin yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir.

Grafikteki bilgiler göz önüne alındığında bu yerde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi en zor olur?

A) Pamuk

B) Çay

C) Zeytin

D) Muz

E) Mercimek

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. A          3. D           4. B           5. A

 

6. E          7. A          8. C          9. C          10. D          11. B          12. A

 

13. B          14. E          15. E          16. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR