TÜRKİYE’DE ULAŞIM, TİCARET, TURİZM İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde turizm soruları ve cevapları, turizm ulaşım ve ticaret soruları, ulaşım coğrafyası soruları, turizm coğrafyası test soruları, ygs ulaşım yolları test, türkiye turizm coğrafyası soruları gibi konuları ele alacağız.

 

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kara ulaşımının gelişmesini etkileyen koşullardan biri değildir?

A)    Sermaye

B)    İklim koşulları

C)   İşgücünün azlığı

D)   Yer şekilleri

E)    Teknolojik gelişme

 

Soru 2.  Aşağıdakilerden hangisi üzerinde ulaşımın etkisi daha azdır?

A)      Şehirlerin büyüyüp gelişmesinde

B)      Sanayinin kurulup gelişmesinde

C)      Turizmin gelişmesinde

D)      Ticaretin canlanmasında

E)       Tarımda ürün çeşidinin artmasında

 

Soru 3. Her türlü ulaşım olanağı bulunan bir ülkede demir cevheri kömür gibi madenlerin dış alım ve satımında yararlanılan,

I.   Demir yolu,      II.  Karayolu,      III.  Deniz yolu

taşımacılıkları, aşağıdakilerin hangisinde taşıma maliyeti en düşük olandan en yüksek olana doğrudur?

A)  III, I, II                  B)  II, III, I             C)  I, II, III

D)  I, III, II               E)  II, I, III

 

Soru 4. Türkiye’de kuzey – güney yönlü yol karayolu yapımının güçlüğü, kıyı ile iç bölgeler arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından belirgin farklılıklar görülmesi, Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonuçlarındandır?

A)       Dünya üzerindeki coğrafi konumunun

B)      Dağların doğu – batı yönlü uzanmasının

C)      Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunmasının

D)      Deprem kuşağı üzerinde bulunmasının

E)      Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının

 

Soru 5. Günümüzde demir yollarımızın istenilen düzeye ulaşmamış olmasını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayamayız?

A)       Maliyetinin yüksek olmasıyla

B)      Yer şekillerinin engebeli olmasıyla

C)      Yerleşim merkezlerinin dağınık olmasıyla

D)      Nüfus yoğunluğunun çok olmasıyla

E)      Sermaye ve teknolojinin yetersizliğiyle

 

Soru 6. Aşağıdaki limanlardan hangisinin hinterlandı diğerlerinden daha dardır?

A)  İstanbul               B)  İzmit             C)  İskenderun

D)  Mersin                E)  Giresun

 

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şehirlerine ait ortak bir özelliktir?

A)       Verimli topraklar üzerinde kurulması

B)    İşlek kara ve deniz yolları üzerinde bulunması

C)      Deniz kenarlarında kurulması

D)      Turizmin canlı ve gelişmiş olması

E)      Her türlü tarım ürününün yetişmesi

 

Soru 8. Türkiye’de aşağıdaki limanlardan hangisinin dış ticaretteki önemi daha azdır?

A)  İskenderun limanı

B)   İzmir limanı

C)  Mersin limanı

D)  Samsun limanı

E)   İstanbul limanı

 

Soru 9.  Türkiye’nin dış ticaretinin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çimento, inşaat malzemeleri, tekstil ürünleri gibi sanayi ürünleri ihraç edilir.

B) İthalatımızda en önemli yeri ulaşım araçları, elektronik eşya, makineler gibi sanayi ürünleri tutar.

C) İhracatımızda tarım ürünleri ve madensel hammaddelerin payı büyüktür.

D) Dış satım gelirleri, dış alım gelirlerinden daha azdır.

E) Türkiye dışarıdan tarım ürünleri satın almaz.

 

Soru 10.  Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye ihracatındaki payı en azdır?

A)  Buğday               B) Turunçgiller           C)  Tütün

D)  Antep fıstığı       E)  Kuru üzüm

 

Soru 11. Ülkemizin dış satımı az, dışalımı daha fazladır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemiz için söylenemez?

A)       Dış ticaret açığı vardır.

B)      Milli gelirin dağılımı düzensizdir.

C)      Sanayileşme hızlı olmaktadır.

D)      Ekonomi tarıma dayanmaktadır.

E)      Sosyal yaşam düzeyi yüksektir.

 

Soru 12.  Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin dışarıya sattığı yeraltı kaynaklarından biri değildir?

A)  Krom                 B)  Boksit                 C)  Bakır

D)  Nikel                  E)  Bor mineralleri

 

Soru 13. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yeri olan ülkelerden biri değildir?

A)  ABD                B)  Almanya               C)  Polonya

D)  İran                 E)  Pakistan

 

Soru 14. Dış satım gelirleri, dış alım giderlerinden daha az olan ülkelerde dış ticaret açığı vardır.

Buna göre, ülkemizdeki dış ticaret açığını kapatmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha öncelikli bir durumdur?

A)       Tüketimi teşvik etmek

B)      Endüstriyel üretimi arttırmak

C)      Tarım ürünleri çeşidini arttırmak

D)      Dış alımı arttırmak

E)      Tarımsal verimi yükseltmek

 

Soru 15.  Türkiye’de iç ticaretin önemli olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)       Ülke içinde ekonomik yapının farklı olması

B)      Ürün çeşitliliğinin var  olması

C)      Ülke nüfusumuzun kalabalık olması

D)      Tüketimi karşılayan üretimin olmaması

E)      Tarımsal ürünlerin farklı zamanlarda yetişmesi

 

Soru 16. Deniz  turizmi  iklim  koşullarının  elverişli  ve kumsalların yaygın olduğu alanlarda gelişme gösterir.

Buna göre aşağıda verilen yerleşim merkezlerinden hangisinde deniz turizmi daha az gelişmiştir?

A)  Akçaabat             B)  Bodrum             C)  Kuşadası

D)  Side                     E) Alanya

 

 

Soru 17. Aşağıdaki kentlerimizden hangisinin kısa sürede büyüyüp gelişmesinde turizmin etkisinden söz edilebilir?

A)  İskenderun            B)  Kaş             C) Bandırma

D)  Akhisar                 E)  Keçiborlu

 

Soru 18. Ülkemizin turizm potansiyeli düşünüldü- ğünde, turizm sektörü gelişmiş İspanya, Fransa, Yunanistan, İsviçre gibi ülkelerden daha az gelişmiş olmasını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayamayız?

A) Bilinçli bir turizm politikamızın olmamasıyla

B)Reklam çalışmalarının yetersiz olmasıyla

C)     Konaklama ve ulaştırma hizmetlerinin

yetersizliğiyle

D)     Fiyatların her yıl sürekli değişmesiyle

E)Mal ve hizmetlerin ucuz olmasıyla

 

Soru 19.  Aşağıdaki merkezlerden hangisi inanç turizmi kapsamında daha önemli bir yere sahiptir?

A)  Trabzon            B)  Bursa           C)  Şanlı Urfa

D)  Adana               E)  Sivas

 

Soru 20.  Ülkemizde turizm gelirleri en yüksek olan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Marmara Bölgesi

B)      Ege Bölgesi

C)      Akdeniz Bölgesi

D)      İç Anadolu Bölgesi

E)      Karadeniz Bölgesi

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.C   2.E   3.A   4.B   5.D   6.E  

 

7.B   8.D   9.E   10.A   11.C   12.D   13.C   14.B   15.D  

 

16.A   17.B   18.E   19.C   20.A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR