TÜRKİYE’NİN BEŞERİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde türkiye'nin beşeri özellikleri test, nüfus ile ilgili test soruları, coğrafya nüfus test soruları ve cevapları, türkiye'nin beşeri özellikleri kpss test, genel beşeri ve ekonomik coğrafya kpss soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki grafikte, 1990 genel nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun coğrafi bölgelere oransal dağılımı gösterilmiştir.

Grafikte I numara ile gösterilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ege Bölgesi

B) Marmara Bölgesi

C) Karadeniz Bölgesi

D) İç Anadolu Bölgesi

E) Akdeniz Bölgesi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'un Türkiye'nin en fazla iç göç alan ili olmasının nedenlerinden biridir?

A) İş olanaklarının fazla olması

B) Yükseltinin az olması

C) Deniz kıyısında yer alması

D) Okur-yazar oranının fazla olması

E) Çevresinde geniş tarım alanlarının olması

 

3. Aşağıdakilerden hangisi,    Türkiye’nin nüfus yapısına ait bir özellik değildir?

A) Doğum oranının yüksek olması

B) Genç ve dinamik yapı göstermesi

C) Kadınlar arasındaki okur-yazar oranının erkeklerden fazla olması

D) Çalışmaya başlama yaşının küçük olması

E) Endüstride çalışan nüfusun artmakta olması

 

4. Türkiye'nin nüfusu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Nüfus artış hızı azalma eğilimindedir.

B) Nüfusun   yarısından   fazlası   kırsal   kesimde yaşamaktadır.

C) Genç  nüfusun  toplam   nüfus   içindeki  payı yüksektir.

D) Nüfusun artması işsizliği arttırmaktadır.

E) Büyük kentlerde nüfus artış hızı daha fazladır.

 

5. Aşağıdaki eşleştirilmiş bölgelerden hangisinde nüfus yoğunluğu ötekilerden fazladır?

A) Marmara-Ege

B) Karadeniz-İç Anadolu

C) Ege-Akdeniz

D) Marmara-Doğu Anadolu

E) İç Anadolu-Güneydoğu Anadolu

 

6. Yurdumuzda kimi yerleşim birimleri ilk konumunda bırakılmamış yer değişikliğine gidilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu tür değişikliklere neden olan etkenlerden olamaz?

A) Yeni ulaşım yollarına sapa kalması

B) Yapılacak baraj gölünün altında kalacak olması

C) Doğal afetlerin tehdidinde olması

D) Yeni endüstri kuruluşlarına uzak kalması

E) İdari bölümlemelerde değişiklik olması

 

7.  Yurdumuzda denize kıyısı  olan  bölgelerimizin ortak özelliği hangisidir?

A) Dağların kıyıya paralel uzanması

B) Kıyı kesiminde  nüfusun  iç  kesimden  fazla olması

C) Tarım gelirinin endüstri gelirinden fazla olması

D) Halkın temel geçim kaynağının balıkçılık olması

E) Kıyı boyunca geniş kumsalların bulunması

 

9. Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşme amaçlı göç almaktadır.

İskenderun’un bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Tarım alanlarının geniş olması

B) Balıkçılığın gelişmiş olması

C) Endüstri kuruluşlarının yoğun olması

D) Ulaşım olanaklarının yeterli olması

E) Eski bir yerleşim merkezi olması

 

10. Tarımsal nüfus yoğunluğu,   bir ülkede  veya  bir bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun o ülke veya bölgedeki tarım  için  kullanılan  alanın bölünmesiyle elde edilir.

Buna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Genç nüfusun fazla olmasıyla

B) Bölge dışına göçün fazla olmasıyla

C) Sebze tarımının yaygın olmasıyla

D) Tarıma elverişli alanların az olmasıyla

E) Endüstrinin belirli yerlerde toplanmış olmasıyla

 

11. Samsun'da aşağıdakilerden hangisi bu ilde dağınık yerleşmenin Rize'dekinden daha az olmasında etkilidir?

A) Engebeliğin daha az olması

B) Yıllık yağış ortalamasının daha az olması

C) Balıkçılıkla uğraşanların sayısının daha az olması

D) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

E) Tarım ürünlerinin daha çeşitli olması

 

13. Aşağıdaki grafikte, 1997 genel nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun coğrafi bölgelere dağılışı gösterilmiştir.

Grafikte I numara ile gösterilen coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ege

B) Marmara

C) Karadeniz

D) İç Anadolu

E) Akdeniz

 

14. Türkiye'de nüfusun bölgelere dağılışında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

A) Doğal göller

B) Toprakların verimliliği

C) Yer şekilleri

D) İklim koşulları

E) Ulaşım kolaylığı

 

15. Geçtikleri yerlerin endüstri ve kentleşme durumları göz önüne alındığında, aşağıdaki akarsulardan hangisinin diğerlerine göre daha az kirlenmesi beklenir?

A) Meriç

B) Sakarya

C) Büyük Menderes

D) Gediz

E) Aras

 

16. Türkiye'de, kıyılarda ve kıyılara yakın yerlerde nüfus yoğunluğu iç kesimlere göre daha fazladır.

Bu genelleme aşağıdaki yerlerden hangisi için geçerli değildir?

A) Çatalca - Kocaeli Platosu

B) Taşeli Platosu

C) Gediz Ovası

D) Çarşamba Ovası

E) Zonguldak Yöresi

 

18. Doğu Anadolu Bölgesi'nin nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasından düşük olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Çeşitli toprak türleri olmasının

B) Yükseltisinin fazla olmasının

C) Ulaşımın olanaklarının kısıtlı olmasının

D) Ekim alanlarının sınırlı olmasının

E) İş olanaklarının yetersiz olmasının

 

19.

I .  Altyapı hizmetlerinin yetersizliği

II.  Çevre kirliliği

III. Alışveriş merkezlerinin azlığı

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye'de büyük şehirlerin önemli sorunları arasında yer alır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I, II

E) II, III

 

20. Türkiye'de konutlarda yapı malzemesi olarak kullanılan taşlar konutların bulunduğu çevrenin jeolojik yapısına bağlıdır.

Buna göre; Ürgüp, Avanos, Nevşehir konutlarında yapı malzemesi aşağıdakilerden hangisinin en çok kullanılması beklenir?

A) Kalker

B) Kum taşı

C) Volkan tüfü

D) Jips

E) Granit

 

21. Geçtikleri yerlerin endüstrileşme ve kentleşme durumları göz önüne alındığında  aşağıdaki akarsulardan hangisinin daha az kirlenmesi beklenir?

A) Ergene

B) Zap

C) Büyük Menderes

D) Gediz

E) Porsuk

 

24. Nüfus yoğunluğunu aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A) Bitki örtüsü

B) Yükselti

C) Endüstrileşme

D) Su kaynakları

E) Coğrafi Konum

 

25. Aşağıdakilerden hangisi dağınık yerleşmenin görüldüğü yerlerin ortak özelliklerinden biridir?

A) Tarım alanlarının geniş olması

B) Yer şekillerinin engebeli olması

C) Endüstrinin gelişmiş olması

D) Ticaretin gelişmiş olması

E) Ulaşım olanaklarının fazla olması

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.B       2.A       3.C       4.B       5.A

 

6.E       7.B       9.C       10.D       11.A       13.B       14.A

 

15.E       16.B       18.A       19.D       20.C       21.B       24.E       25.B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR