Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası


Coğrafya Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası

Bu dersimizde Türkiye'nin Fiziki özellikleri, Türkiyenin Fiziki Coğrafyası, Türkiye'nin Fiziki özellikleri hangi konuları kapsar, türkiye fizik coğrafyası ders notları, Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası konu anlatımı, Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası haritası gibi konuları ele alacağız.

Alp- Himalaya sistemin üzerinde yeralan Türkiye, bütün jeolojik devirlere ait arazilere rastlamak mümkündür. Türkiye'de iç ve dış kuvvetlerin etkisi kuvvetli bir şekilde görülmektedir.
Türkiye, genç bir yapıya sahip olduğundan faylar boyunca çukur alanlar ve depresyonlar görülmektedir. Magma bu kırık sahaları takip ederek yeryüzüne çıkmakta ve volkanik arazileri oluşturmaktadır.
Türkiye'nin yer şekillerinin oluşumunda hem iç kuvvetler (oronez, epirojenez, volkanizma, depremler) hem de dış kuvvetlerin (akarsu, buzul, dal-ga-akıntı, rüzgar) etkisi görülmektedir.
Bütün bu etken ve süreçlere dayanarak Türki ye, çok çeşitli ve zengin bir yapıya sahiptir. Yerse killerinin çeşitli olması iklim, bitki örtüsü, hidrograf ya ve toprak özelliklerini etkilemiştir. Bu da farkl ürünlerin yetişmesine ve farklı ekonomik faaliyetle re sebep olmuştur, (örnek: Fazla yağış sonucı Doğu Karadenizde çay yetişmesi)
Türkiye'nin Genel Jeolojik Yapısı
Türkiye, Pangea kıtasının parçalamasında sonra, Kuzey Kıtası (Larussıre) ile Güney Kıt (Godvvana) arasında kalan Akdeniz havzasında tortullanma ile oluşmuştur. Ülkemiz, dünyanın ba langıcından beri oluşan bütün dağ oluşumu (orojı nez) ve kıta oluşumu (Epirojenez) hareketlerir maruz kalmıştır. Türkiye tüm jeolojik devirlerin izi rini yapısında taşımakdır.
Hem jeolojik hem de jeomorfolojik açıdan ç çeşitli bir yapıya sahip olan Türkiye, Alp- Himala dağ sistemi içerisinde yer almaktadır. Yerşekille nin oluşumu, çeşitli zamanlarda oluşmuş arazile ve bunların özelliklerine bağlıdır.
 

Jeolojik zaman ve süresi (yıl)

Jeolojik Devirler (yi)

Başlıca Olaylar

Dördüncü Zaman (Kuaterner) 3-3,5 milyon

Holosen    10-20 bin

(Buzul Dönemi Sonrası, Günümüz)

İklimin bugünkü koşullara dönüşü ve ısınma; çeşitli uygarlıkların ortaya çıkışı ve gelişimi.

 

Pleistosen 3-3,5 milyon (Buzul Dönemi)

insanın ortaya çıkışı; iklimde şiddetli soğuma; Ka­radeniz Akdeniz su yolu bağlantılarının oluşumu.

Üçüncü Zaman (Tersiyer) 63 milyon

Pliosen    5 milyon Miosen     19 milyon Oligosen   12 milyon Eosen      16 milyon Paleosen 11 milyon

Çok çeşitli yer kabuğu hareketleri ve volkanik olaylar; Alp kıvrımlarının meydana gelişine dayalı Kuzey Anadolu ve Toros dağlarının oluşumu; İç Anadolu tuzlu göllerinin ve Güneydoğu Anadolu petrol yataklarının oluşumu.

İkinci Zaman (Mezozoik) 160 milyon

Kretase    71 milyon Jura        54 milyon Trias       35 milyon

Alp Orojenezinin başlaması; yerkabuğunun par­çalanarak kıtalara bölünmeye başlaması.

Birinci Zaman (Paleozoik) 370 milyon

Perm       55 milyon Karbon     65 milyon Devon     50 milyon Silur        105 milyon Kambriyen 70 milyon

Hersinyen ve Kaledoniyen orojenezi; bu kıvrımla­rın kıtalara eklenmesiyle karaların genişlemesi ve büyümesi; taş kömürü yataklarının oluşması.

İlk Zaman (Prekambriyen) 4 milyar

 

En eski kıvrımlarla kıta çekirdeklerinin oluşumu; ilksel canlıların ortaya çıkışı.


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR