TÜRKİYE’NİN İKLİMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 1

Bu testimizde türkiye'nin iklimi test çöz, iklim soruları ve cevapları, ygs coğrafya türkiye'nin iklimi test, türkiyenin iklimi ile ilgili test soruları ve cevpları, iklim bilgisi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıda Türkiye'nin iklim özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi matematik konum ile açıklanamaz?

A) Türkiye'nin kıyı bölgeleri arasında görülen sıcaklık farkı

B) Yazın Sinop'tan Mersin'e gidildikçe sıcaklığın artması

C) Türkiye'de Akdeniz iklim özelliklerinin görülmesi

D) Kış mevsiminde cephe yağışlarının etkisinde kalması

E) Türkiye'nin iç kesimlerinde yağışın az olması

 

2. Bir ülkede iklimin çeşitli olmasında özel konumun doğrudan etkisi vardır.

Türkiye'nin tamamında karaların deniz seviyesinde ve engebesiz olduğu düşünülürse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A) Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark az olur.

B) Tropik ürünler yaygın olarak yetiştirilir.

C) Ulaşım ağı daha fazla gelişir.

D) Ekili dikili alanlar daha geniş olur.

E) Güneyden kuzeye doğru sıcaklıklar azalır.

 

3.

Yukarıda Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresi haritası verilmiştir.

Buna göre Akdeniz Bölgesi'nde güneşlenme süresinin Karadeniz Bölgesi'nden fazla olmasında;

I. Denize göre konum

II. Yükselti

III. Dağların uzanış doğrultusu

IV. Enlem

V. Bulutluluk oranı

gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) IV ve V

E) V ve III

 

4. Aşağıdaki haritalarda, Türkiye'de yıllık güneşlenme süreleri ile indirgenmiş yıllık ortalama sıcaklıkların dağılışı gösterilmiştir.

Bu haritalardaki bilgilerle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Güneşlenme süresi ile sıcaklık arasında ters orantı vardır.

B) Güneşlenme süresi azaldıkça sıcaklık artmaktadır.

C) Güneşlenme süresi arttıkça sıcaklık artmaktadır.

D) Güneşlenme süresi kıyılarda fazla iç kesimlerde azdır.

E) Sıcaklık dağılışı dağların uzanış yönünden etkilenmiştir.

 

5.

Yukarıda Türkiye'nin Temmuz ayı indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?

A) En düşük sıcaklıklar kuzey kıyılarda görülür.

B) En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da görülür.

C) Türkiye'nin doğusunda sıcaklık değerlerinin dağılışı enleme uyar.

D) Türkiye'nin güneyi ile kuzeyi arasında yaklaşık 10°C lik sıcaklık farkı vardır.

E) Doğu Anadolu'da sıcaklık değerlerinin dağılışında yükseltinin etkisi önemlidir.

 

6. Türkiye'nin indirgenmiş Ocak ayı sıcaklık dağılımını gösteren bir haritada aşağıdakilerden hangisinin etkisi ortadan kaldırılmıştır?

A) Matematik konum

B) Yükselti

C) Karasallık

D) Denizellik

E) Nemlilik

 

7.

Yukarıda yükseltileri ve deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklıkları verilen kentlerin gerçek sıcaklık değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

Afyon               Ş. Urfa                  Van

A) 9°C              11°C                      20°C

B) 11°C            18°C                      9°C

C)21°C            26°C                      25°C

D)11°C            20°C                      11°C

E) 9°C              20°C                      11°C

 

8. Rüzgarlar geldikleri yere göre sıcak, soğuk, nemli ve kuru gibi farklı özellikte eserler.

Türkiye'yi etkileyen rüzgarlardan hangileri sıcaklığı arttırırken yağış oluşumuna da neden olur?

A) 1 ve 3

B) 1 ve 2

C) Yalnız 3

D) Yalnız 4

E) 3 ve 4

 

9.

Türkiye'de etkili olan rüzgarların bazıları yukarıdaki şekilde gösterilmiştir.

Numaralı yerlere hangi rüzgarların isimleri yazılırsa doğru olur?

I                                         II                             III

A) Poyraz                        Karayel                 Lodos

B) Föhn                           Karayel                 Lodos

C) Samyeli                     Karayel                 Poyraz

D) Karayel                      Poyraz                   Lodos

E) Samyeli                      Föhn                      Karayel

 

10. Türkiye'nin kuzey kıyıları ile güney kıyıları arasındaki yıllık ortalama sıcaklık farklarının oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Bitki örtüsü

B) Akarsu ağı

C) Enlem

D) Denize göre konum

E) Toprak türü

 

11.

Yukarıdaki harita Türkiye'de yıllık sıcaklık farklarının dağılışını göstermektedir.

Ege Bölgesi'nden Doğu Anadolu'ya doğru gidildikçe sıcaklık farklarının artmasında;

I. Enlem

II. Karasallık

III. Denize uzaklık

etmenlerinden hangilerinin etkisinden söz edilemez?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız II

D) Yalnız III

E) I ve III

 

12.

-Yağış rejimi düzenlidir.

- En fazla yağış sonbaharda düşer.

- Bulutlu gün sayısı fazladır.

Özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz iklimi

B) Karadeniz iklimi

C) Erzurum-Kars iklimi

D) Marmara iklimi

E) İç Anadolu iklimi

 

13. Aşağıda, Türkiye'nin yıllık yağış dağılışını gösteren harita verilmiştir.

Bu haritayla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Yağışın en fazla olduğu yerler genelde kıyı bölgeleridir.

B) En az yağış alan yerler arasında Tuz Gölü çevresi ve Iğdır Ovası bulunur.

C) Güney kıyılardan kuzey kıyılara doğru gidildikçe yağış düzenli olarak azalır.

D) Marmara Bölgesi'nde yağış ortalaması 300-500 mm.yi bulan alanlarda vardır.

E) Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimlerinde yağış ortalaması 1000 mm üzerinde olan yerler vardır.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E         2. B        3. D        4. C        5. E        6. B

 

7. B        8. C        9. D        10. C        11. A        12. B        13. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR