TÜRKİYE’NİN İKLİMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 2

Bu testimizde türkiye'nin iklimi test çöz, iklim soruları ve cevapları, ygs coğrafya türkiye'nin iklimi test, türkiyenin iklimi ile ilgili test soruları ve cevpları, iklim bilgisi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Türkiye'de üç ana yağış rejimi görülür.

I. Karadeniz

II. Akdeniz

III. Karasal

Yukarıda verilen yağış rejimleri grafiklerle eşleştirdiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I = a, II = b, III = c

B) I = b, II = c, III = a

C) I = c, II = b, III = a

D) I = b, II = a, III = c

E) I = c, II = a, III = b

 

2.

Yukarıdaki haritada işaretli merkezlerden ok yönünde hareket edildiğinde bitki örtüsündeki değişim sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

Ankara Erzurum Trabzon

A) Bozkır Çayır Orman

B) Orman Orman Maki

C) Bozkır Maki Çayır

D) Maki Bozkır Çayır

E) Maki Maki Orman

 

3.

I. Kuzey kıyıları ile Güney kıyıları arasında T - 8°C sıcaklık farkının olması

II. Kış mevsiminde Erzurum'un Iğdır’dan soğuk olması

III. Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması

IV. Ege kıyıları boyunca kuzeye gidildikçe deniz suyu tuzluluğunun azalması

V. Ilıman iklim kuşağında yer alması

Yukarıdakilerden kaç tanesi Türkiye'nin enlemi ile ilgilidir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

4. İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığıyla sararıp kuruyan ot toplulukları aşağıdaki coğrafi bölümlerden hangisinde görülmez?

A) Ergene

B) Doğu Karadeniz

C) Dicle

D) Konya

E) Yukarı Sakarya

 

5. Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanlara en fazla yağış kış mevsiminde düşer.

Buna göre haritada taralı yerlerin hangileri en fazla yağışı kış mevsiminde almaz?

A) I ve II

B) Yalnız IV

C) III ve IV

D) II ve V

E) I ve IV

 

6. Bir hava kütlesinin belli sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem denir. Sıcaklık arttıkça havanın doyması için gerekli olan nem miktarı artar.

Temmuz ayında, yaklaşık aynı enlemde yer alan aşağıdaki illerden hangisinde havanın doyması için gerekli olan nem miktarı daha fazla olur?

A) Muğla

B) Antalya

C) Adana

D) Hatay

E) Şanlıurfa

 

7.

Yukarıda verilen yıllık sıcaklık ve yağış grafiği Türkiye haritasında işaretlenmiş noktalardan hangisine ait olabilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8. Aşağıdaki haritada, Türkiye'deki bitki örtüsünün dağılışı verilmiştir.

Bu dağılışta aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

A) Enlem

B) Yükselti

C) Denize göre konum

D) Dağların kıyıya uzanışı

E) Okyanus akıntıları

 

9.

Yukarıdaki grafikte Rize ve Kars'a ait aylık sıcaklık ortalamaları verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A) Rize ve Kars arasında sıcaklık farkının en fazla olduğu mevsim kıştır.

B) Kars'ta don olayı görülür Rize'de görülmez.

C) Kars'ta yıllık sıcaklık farkı Rize'den fazladır.

D) Yaz aylarında Kars'ın sıcaklık değerleri Rize'den yüksektir.

E) Rize'de en sıcak ay Ağustostur.

 

10. Muğla ve İzmir illeri Kıyı Ege Bölümünde yer almalarına karşın yıllık yağış tutarları bakımından birbirinden farklılık gösterir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu iki ilin yağış miktarlarındaki farklılığa neden olduğu söylenebilir?

A) Enlemlerinin farklı olması

B) Dağların denize olan konumlarının farklı olması

C) Denizel etkilerin farklı olması

D) Toprak türlerinin farklı olması

E) Orman miktarlarının farklı olması

 

11.

Yukarıdaki şekilde gösterilen rüzgârların hangisi, Basra alçak basıncının etkisiyle estiği alanlara özellikle yaz aylarında sıcak ve kurutucu bir hava taşır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

12.

Türkiye'nin yıllık indirgenmiş izoterm haritası yukarıda verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İzoterm eğrilerinin uzanışı enlemlere paralellik göstermez.

B) En yüksek sıcaklık değerleri Güneydoğu Anadolu'dadır.

C) Akdeniz'in sıcak olmasında enlemin etkisi vardır.

D) Kuzeydoğu Anadolu'da sıcaklığın düşük olması yükseltinin fazla olmasıyla ilgilidir.

E) Karadeniz kıyıları Ege kıyılarından daha soğuktur.

 

13. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark yükselti ile doğru orantılıdır.

Buna göre işaretli illerin hangisinde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark en azdır?

A) Ankara

B) Ardahan

C) İzmir

D) Bitlis

E) Hakkari

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B          2. A          3. C          4. B          5. E

 

6. E           7. A           8. E           9. D           10. B          11. E

 

12. D          13. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR