TÜRKİYE’NİN İKLİMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 3

Bu testimizde türkiye'nin iklimi test çöz, iklim soruları ve cevapları, ygs coğrafya türkiye'nin iklimi test, türkiyenin iklimi ile ilgili test soruları ve cevpları, iklim bilgisi test gibi konuları ele alacağız.

 

1.

I. Yer şekilleri

II. Boylam

III. Enlem

IV. Yükselti

V. Yeraltı kaynakları

Türkiye'de iklim, bitki örtüsü ve tarım ürünleri çeşitliliğinin görülmesinde yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

A) II - III

B) I - IV

C) I - III - IV

D) II-IV-V

E) I-III-V

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de görülen iklim çeşitliliğinden etkilenmez?

A) Toprak çeşidi

B) Kıvrım dağlarının oluşumu

C) Akarsu rejimleri

D) Turizm etkinlikleri

E) Ulaşım koşulları

 

3. Türkiye'de aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Deniz etkisine kapalı iç bölgelerin geniş yer kaplaması

B) Batıdan doğuya gidildikçe yükseltinin artması

C) Orta kuşakta yer alması

D) Dağların uzanış doğrultuları

E) Kısa mesafelerdeki yükselti değişimleri

 

4. Türkiye'de;

- En az etkili olan dış kuvvet buzullardır.

- Bitki örtüsü ve tarım ürünleri çeşitlilik gösterir.

- Cephesel yağışlar etkili olur.

Yukarıda belirtilen durumların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükselti fazlalığı

B) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi

C) Karasal ve denizel etkenler

D) Bulunduğu enlem değerleri

E) Kuzey Yarımküre'de yer alması

 

5. Türkiye'de kış mevsiminde en sıcak bölge Akdeniz iken, yaz mevsiminde en sıcak bölge Güneydoğu Anadolu'dur.

İki bölgeyi karşılaştırdığımızda aşağıdakilerden hangisi bu farklılığın nedenini oluşturur?

A) Nemlilik

B) Enlem

C) Yer şekilleri

D) Arazinin dağlık oluşu

E) Yağış rejimi

 

6. Aşağıda Türkiye'nin yıllık ortalama bulutluluk haritası verilmiştir.

Ülkemizde bulutluluk oranı, bağıl (oransal) nemin dağılışı ile paralellik gösterir.

Bulutluluk oranının fazla olduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yağış oranı azdır.

B) Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır.

C) Bağıl nem oranı düşüktür.

D) Güneşlenme süresi azdır.

E) Işıma yolu ile kaybedilen ısı miktarı fazladır.

 

7. Türkiye'de karın yerde kalma süresi batıdan doğuya gidildikçe uzar.

Aşağıdakilerden hangisinde, bunun nedenleri birlikte verilmiştir?

A) Nemlilik, enlem

B) İklim, matematik konum

C) Enlem, yükselti

D) Karasallık, denize uzaklık

E) Yükselti, karasallık

 

8. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde yetiştirilen bazı bitki türlerinin Kuzey Amerika'da Kaliforniya Güney Amerika'da Orta Şili ile Güney Afrika'nın Kap yöresinde de yetiştirilmesini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A) Deniz kıyısında yer almaları

B) Kutuplara uzaklıklarının aynı olması

C) İklim tiplerinin aynı olması

D) Yükselti değerlerinin benzer oluşu

E) Yağış miktarlarının aynı olması

 

9. Karadeniz Bölgesi'nde bir kıyı kenti olan Rize'de kış sıcaklıklarının bölgenin diğer kıyı kentlerine göre daha yüksek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Föhn rüzgarlarının etkili olması

B) Matematiksel konum

C) Denizden etkilenme süresi

D) Kıta sahanlığının (Şelf) darlığı

E) Dağların uzanış doğrultusu

 

10.

Yukarıda Türkiye'nin indirgenmiş Temmuz ayı izoterm haritası verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu haritadan çıkarılabilecek doğru bir sonuç değildir?

A) En yüksek ortalamaların Güney doğu Anadolu'da görülmesinde enlem ve karasallık etkili olmuştur.

B) En düşük ortalamaların Karadeniz kıyılarında görülmesinde Ekvator'a uzaklık etkili olmuştur.

C) izoterm eğrileri paralelleri takip etmektedir.

D) Batıdan doğuya doğru sıcaklığın değişmesinde karasallık etkili olmuştur.

E) Sıcaklık değerlen güneyden kuzeye doğru genel olarak azalmaktadır.

 

11.

I. Ege kıyılarının kuzey bölümlerinde turunçgil yetişmemesi

II. İç Anadolu'dan Karadeniz'e gidildikçe buğdayın yerini mısıra terk etmesi

III. Torosların güney yamaçlarında ürünlerin kuzey yamaçlarına göre daha erken olgunlaşması

Yukarıdaki olayların sebepleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

I II III

A) Yükselti Enlem Yağış

B) Enlem Yağış Bakı

C) Nem Bakı Enlem

D) Yükselti Bakı Yer şekilleri

E) Enlem Nem Yükselti

 

12.

Yukarıdaki haritada Türkiye’nin yıllık gerçek sıcaklık haritası gösterilmiştir.

Buna göre en düşük sıcaklıkların Kuzeydoğu Anadolu'da görülmesinde;

I. Yükselti

II. Karasallık

III. Sibirya Yüksek Basınç merkezi

IV. Basra Alçak Basınç merkezi etmenlerinden hangileri etkili değildir?

A) I - II - III

B) I - II

C) Yalnız I

D) Yalnız IV

E) II – IV

 

13.

Yukarıda Türkiye haritası üzerinde işaretli alanlardan hangileri sırasıyla ortalama yağış miktarının en fazla ve en az olduğu yerlerdir?

A) V - III

B) I - II

C) IV - V

D) II-I

E) III-V

 

14. Akdeniz iklimi, Akdeniz Bölgesi'nde daha çok kıyı kesimlerinde etkili olurken, Ege Bölgesi'nde kıyıdan 150 -200 km. içerilere kadar sokulabilmekte ve buralarda zeytin ve turunçgil üretimi yapılabilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?

A) Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması

B) Dağların kıyıya uzanış doğrultusu

C) Denizel etkiler

D) Verimli alüvyal ovalar

E) Yer şekillerinin sade olması

 

15.

Yukarıdaki harita Türkiye'nin yıllık sıcaklık farklarını göstermektedir. Haritadaki değerler incelendiğinde Karadeniz Bölgesi'nin yıllık sıcaklık farkının Akdeniz Bölgesi'nden daha az olduğu dikkati çeker.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?

A) Nem oranı

B) Bitki örtüsü

C) Karasallık

D) Yükselti farkı

E) Çizgisel dönüş hızı

 

16.

Yazların sıcak ve kurak, kışların ise ılık ve yağışlı olduğu alanlarda yetişebilen bir bitki türü yukarıdaki haritada gösterilen yerlerden hangisinde daha yaygındır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C          2. B          3. C           4. D           5. A

 

6. D           7. E           8. C          9. A          10. C          11. B          12. D

 

13. E          14. B          15. A          16. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR