TÜRKİYE’NİN İKLİMİ İLE İLGİLİ TEST

Bu testimizde türkiye'nin iklimi test çöz, iklim soruları ve cevapları, ygs coğrafya türkiye'nin iklimi test, türkiyenin iklimi ile ilgili test soruları ve cevpları, iklim bilgisi test gibi konuları ele alacağız.

 

Soru1.

Yukarıdaki haritada görülen 2 ve 4 numaralı ke­simlerin yıllık yağış miktarları 1 ve 3 numaralı kesimlerinkinden fazladır. Bu durum, 2 ve 4 numaralı kesimlerin hangi özelliğine bağlanabilir?

A)       Bitki örtüsünün zengin olmasına.

B)      Kıyı ovalarının geniş olmasına.

C)      Kıyılarının, hâkim rüzgâr yönüne dik olmasına.

D)      Yamaç eğimlerinin az olmasına.

E)      Buharlaşmanın fazla olmasına.

(1987/II)

 

Soru2.    Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de birbirin­den farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne bir kanıt olamaz?

A)       Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi.

B)      Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi.

C)      Turizm mevsiminin güneyde daha erken başlaması.

D)      Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi.

E)      Dağınık ve toplu yerleşmelerin görülmesi.

(1990/II)

 

Soru3. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi estiğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklarda artışın yanında tarım ürünlerinin olgunlaşmasında bir hızlanma meydana gelir?

A)       Lodos

B)      Samyeli

C)      Kıble

D)      Karayel

E)      Hamsin

 

Soru 4.

I.         Çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

II.        Balıkçılığın Karadeniz bölgesinde daha yaygın olması

III.      Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi

IV.      Ege’de deniz etkisinin iç kesimlere ulaşması

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye'de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesine bir örnektir?

A) I ve II                         B) II ve III                    C) III ve IV

D) I ve III                        E) II ve IV

 

Soru 5. Aşağıdaki merkezlerden hangisi, don olayının en fazla görüldüğü yerlerden birisidir?

A)İstanbul                     B) Konya                        C) Adana

D) Rize                          E) Kars

 

Soru 6.

Yukarıdaki haritada Türkiye’nin yıllık yağış miktarının dağılımı verilmiştir. Marmara Bölgesi denizlerle iç içe olmasına rağmen yağış miktarının az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Yer şekillerinin çeşitli olması

B)      Yükseltisinin az olması

C)      Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi

D)      Enlem

E)      Deniz etkisi

 

Soru 7. Ülkemizde kış aylarının çok çetin geçmesinde aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi daha çok etkili olmaktadır?

A)       İzlanda A.B.

B)      Sibirya Y.B.

C)      Basra  A.B.

D)      Asor A.B.

E)      Ekvatoral A.B.

 

Soru 8.

Yukarıda Türkiye’nin yıllık yağış miktarının dağılımı ve­rilmiştir. İç kesimlerde yağış miktarının az olmasında aşağıdaki açıklamalardan hangisi daha çok etkilidir?

I.  Yükselti

II. Karasallık

III.Denizellik

IV.Dağların uzanış yönü

V. Enlem

A) I                                 B) II                        C) III

D) IV                              E) V

 

Soru 9. Türkiye'de yıllık sıcaklık farklarının dağılışı üzerinde;

I.         Yükselti

II.       Denizellik

III.     Bitki örtüsü

IV.    Yağış miktarı

gibi faktörlerden hangileri çok  daha etkilidir?

A) I ve II                         B) II ve III                    C) III ve IV

D) I ve III                        E) II ve IV

 

Soru 10. Aşağıdaki merkezlerin hangisinde günlük sıcaklık farkı diğerlerine göre daha fazladır?

A) İstanbul                    B) İzmir                  C) Ankara

D) Trabzon                   E) Antalya

 

Soru 11.

Yukarıdaki Türkiye haritasındaki ok istikametinde giden bir insan sıcaklığın gittikçe azaldığını hissetmektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem                      B) Yükselti            C) Karasallık

D) Rüzgar yönü           E) Bitki örtüsü

 

Soru 12.

Yukarıdaki Türkiye haritasındaki ok istikametinde giden bir insan sıcaklığın gittikçe azaldığını hissetmektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem                      B) Yükselti            C) Karasallık

D) Rüzgar yönü           E) Bitki örtüsü

 

Soru 13. Ocak Ayı sıcaklık ortalamalarına baktığımızda en yüksek sıcaklıkların Akdeniz Bölgesinde görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Yağışların yağmur şeklinde olması

B)      Yükseltisinin az olması

C)      Daha güneyde yer alması

D)      Buharlaşma miktarının az olması

E)      Bitki örtüsü

 

Soru 14. Aşağıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli merkezlerden hangisinde yağış rejimi diğerlerine göre daha düzenlidir?

A) I                                 B) II                        C) III

D) IV                              E) V

 

Soru 15.

I. Samyeli

II.        Poyraz

III.      Yıldız

IV.    Lodos

V.      Karayel

Yukarıdaki rüzgarlardan hangileri estiği zaman estiği bölgelere yağış getirmesi beklenir?

A) I                                 B) II                        C) III

D) IV                              E) V

 


Soru 16.  
Türkiye'nin iç bölgelerinde günlük sıcaklık farkının çok fazla olmasında

I.    Karasallık

II.  Yükselti

III. Bitki örtüsü

IV. Denizellik

gibi faktörlerden hangileri  çok daha etkili olmaktadır?

A) I ve II                  B) II ve III                C) III ve IV

D) I ve III                E) II ve IV

 

Soru 17. Türkiye'de genelde kıyı kesimleri ile iç kesimler arasında iklim özellikleri bakımından büyük farklılıklar görülmektedir. Fakat Ege Bölgesi’nde bu farklılıklar çok daha azdır ya da hiç görülmez.  Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)     Akıntılar

B)      Denizden uzaklık

C)      Bitki örtüsü

D)      Dağların doğrultusu

E)       Yağış miktarı

 

Soru 18.

Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde numaralandırılmış merkezlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Güneş ışınlarının gelme açısı

B)      Yağışın  miktarı

C)      Yağış rejimi

D)      Bitki örtüsü

E)       Kış sıcaklığı

 

Soru 19.

Yukarıdaki Türkiye haritasında belirtilen merkezlerin hangi ikisi arasında Temmuz ayı buharlaşma miktarları bakımından arasındaki fark diğerlerine göre daha fazladır?

A) I ve II                         B) II ve III                    C) III ve IV

D) I ve III                        E) II ve IV

 

Soru 20.

Trabzon:        11° C

Konya           4 ° C

Yukarıdaki illerde Ocak ayında ölçülen sıcaklıklar belirtilmiştir. Trabzon’un daha kuzeyde yer almasına rağmen sıcaklık değeri neden fazladır?

A)       Enlem

B)      Karasallık

C)      Bitki Örtüsü

D)      Yükselti

E)      Denizellik

 

Soru 21.

               I.Türkiye'nin kuzey kıyılarının güney kıyılarına göre daha soğuk olması,

              II.Sıcaklığın batıdan doğuya doğru azalması,

            III.Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi,

            IV.Yaz süresinin en uzun sürdüğü kesimlerin Akdeniz Bölgesinin ol­ması,

Yukarıdaki bilgilerden  hangileri Türkiye'de sıcaklığın dağılışında  enlemin  etkili olduğuna  örnek olarak göste­rilebilir?

A) I ve II                         B) II ve III                      C) I ve IV

D) I ve III                        E) II ve IV

 

Soru 22. Aşağıdaki işaretli merkezlerden hangisinde yaz aylarındaki yağış diğerlerine göre daha fazladır?

A) I                                 B) II                        C) III

D) IV                              E) V

 

Soru 23. Türkiye’de çok çeşitli iklim tipleri görülmektedir. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Ilıman kuşakta yer alması

B)      Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi

C)      Etrafının denizlerle çevrili olması

D)      Ortalama yükseltisinin fazla olması

E)      Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

 

Soru 24. Türkiye’de donlu günlerin başlama ve bitiş tarihlerine baktığımızda Doğu Anadolu Bölgesinin yılın büyük bir bölümünde donlu geçtiğini görmekteyiz. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Denizden uzak kalma

B)      Deniz etkisi

C)      Karasallık

D)      Yükselti

E)      Bakı durumu

 

Soru 25. Aşağıdaki merkezlerin hangisinde havanın daha geç ısınıp daha geç soğuması beklenir?

A) Mardin                      B) Konya                       C) Elazığ

D) Sinop                       E) Denizli

 

Soru 26. Kış döneminde Kuzey Anadolu dağlarını aşarak, Doğu Karadeniz kıyılarında havaların ısınmasını, buralarda mikro klima alanlarının oluşmasına zemin hazırlayan rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Siroko

B)      Hamsin

C)      Fhön

D)      Samyeli

E)      Etezyen

 

CEVAP ANAHTARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

E

B

C

E

C

B

B

A

C

B

A

C

A

E

A

D

E

C

E

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

C

D

B

D

D

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR