TÜRKİYE’NİN KIYILARI, ÖZELLİKLERİ, DAĞILIŞLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI 1

Bu testimizde türkiye'nin iklimi test çöz, iklim bilgisi test soruları ve cevapları, ygs coğrafya türkiye'nin iklimi test, iklim tipleri ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, türkiyenin kıyılarında iklim özellikleri test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri'nde,

I. Falezlerin yaygın olması

II. Kış mevsiminin ılık olması

III. Kuzey-güney yönlü ulaşımın zor olması

IV. Akarsu boylarının kısa olması

özelliklerinden hangileri dağların kıyıya uzanış doğrultusuna bağlı olarak ortaya çıkmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) II, III ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II ve III

 

2.

I. Dağınık yerleşme tipi görülür.

II. Tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır.

III. Kırsal nüfus oranı yüksektir.

IV. Aritmetik nüfus yoğunluğu azdır.

Yukarıda nüfus özellikleri verilen bölüm aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Asıl Ege Bölümü

B) Konya Bölümü

C) Doğu Karadeniz Bölümü

D) Çatalca-Kocaeli Bölümü

E) Orta Fırat Bölümü

 

3. Türkiye'de

I. Yerel saat farkı en fazla

II. Yükseltisi en fazla

III. Turizm gelirleri en fazla

olan bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

.         I                              II                                             III

A) Karadeniz                  Doğu Anadolu                     Marmara

B) Doğu Anadolu          Karadeniz                            Ege

C) Karadeniz                  Doğu Anadolu                     Akdeniz

D) Marmara                    Doğu Anadolu                     Akdeniz

E) İç Anadolu                 Ege                                        Marmara

 

4. Karadeniz Bölgesi'nde yer şekillerinin engebeli olması sanayinin fazla gelişmemesine neden olmuştur. Varolan fabrikalarda genelde hammaddeye bağlı olarak kurulmuştur.

Aşağıdaki fabrikalardan hangisi bu genellemeye uymaz?

A) Rize=>Çay fabrikaları

B) Giresun=>Fındık işletmeleri

C) Karabük-Ereğli=>Demir-çelik fabrikaları

D) Samsun=>Sigara fabrikası

E) Tokat=>Şeker fabrikaları

 

5. Aşağıdaki grafiklerde Karadeniz Bölgesinde çıkarılan bazı madenlerin Türkiye üretimindeki oranları verilmiştir.

Bu madenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

.         I                              II                                             III

A) Taş kömürü               Krom                                     Demir

B) Bakır                           Taş kömürü                         Linyit

C) Demir                         Boksit                                    Linyit

D) Bakır                           Wolfram                               Manganez

E) Krom                           Taşkömürü                          Bakır

 


6.
Türkiye'de; sanayi, tarım, ticaret ve turizm gibi faaliyetlerin dengesiz dağılmış olması nedeniyle iç göç olayı gerçekleşmektedir.

Buna göre aşağıda verilen bölümlerden hangisinin daha fazla iç göç aldığı söylenebilir?

A) İç Batı Ege Bölümü

B) Yukarı Kızılırmak Bölümü

C) Yıldız Dağları Bölümü

D) Dicle Bölümü

E) Çatalca-Kocaeli Bölümü

 

7. Türkiye'de ormanların bölgelere göre dağılışına bakıldığında oranın Karaderiiz Bölgesi'nde %26, Akdeniz Bölgesi'nde %25 olduğu görülmektedir.

Her iki bölgede kıyı kesiminde olduğuna göre orman oranlarının farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Toprak örtüsünün farklı olmasıyla

B) Yağış rejiminin ve miktarının farklı olmasıyla

C) Nüfus yoğunluğunun farklı olmasıyla

D) Bitki örtüsünün farklı olmasıyla

E) Su kaynaklarının yetersiz olmasıyla

 

8. Doğu Karadeniz Bölümü'nde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasının temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nüfusun fazla olması

B) Denizcilik faaliyetlerinin zor olması

C) Balıkçılığın gelişmesi

D) Tarım alanlarının dar olması

E) Ticaret ve turizm faaliyetlerinin sınırlı olması

 

9.

I. Tarım

II. Turizm

III. Enerji üretimi

IV. Madencilik

V. Endüstri

Yukarıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi'nin Türkiye ekonomisine katkısının en az olduğu faaliyettir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi'nde yapılan tarım faaliyetleriyle ilgili doğru bilgi değildir?

A) Bol nem ve yağış isteyen tarım ürünleri yetişir.

B) Orta Karadeniz'de makinalı tarım yapma imkanı daha fazladır.

C) Tarımda sulama ihtiyacı azdır.

D) Genelde ekonomik değeri yüksek ürünler yetiştirilir.

E) Keten-kenevir ve fındığın tamamı bu bölgede yetişir.

 

11. Doğu Karadeniz'de havanın bulutlu olması, güneşlenme süresinin azlığı ile yıl boyunca süren yağışların olumlu ve olumsuz sonuçları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz'de bu nedenle görülen olumsuz bir sonuç değildir?

A) Buğday tarımının yapılamaması

B) Heyelanların kolaylaşması

C) Çay tarımının yapılması

D) Seracılığa uygun olmaması

E) Güneş enerjisinden faydalanma olanağının az olması

 

12. Güney Marmara'da hayvanlardan elde edilen et ve süt üretiminde yıllara göre dalgalanma az iken, Erzurum -Kars Bölümü'nde ise fazladır.

Bu iki bölümdeki farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıllara göre hayvan sayılarının değişmesi

B) Hayvancılık yöntemlerinin farklı olması

C) İklimlerinin farklı olması

D) Yüzey şekillerinin farklı olması

E) Yüzölçümlerinin farklı olması

 

13. Türkiye'de ovaların yükseltisi arttıkça yetiştirilen tarım ürünlerinin çeşidinde azalma olduğu gözlenmektedir.

Buna göre, aşağıdaki ovaların hangisinde ürün çeşidi en azdır?

A) Bakırçay ovası

B) Menemen ovası

C) Çukurova

D) Malatya ovası

E) Malazgirt ovası

 

14. Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde her mevsim yağışlı ve ılıman bir iklim etkilidir.

Bu durum;

I. Güneşlenme süresinin az olması

II. Yeraltı madenleri bakımından zengin olması

III. Nem oranının çok olması

IV. Bitki örtüsünün zengin olması

V. Sıcaklık farkının az olması

gibi faktörlerden hangisine etkide bulunmamıştır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

15. Marmara Bölgesi'nde tombolo, kıyı oku ve lagün gibi yer şekillerine rastlanması bu bölgede aşağıdakilerin hangisinin etkinliğini gösterir?

A) Akarsu biriktirmesinin

B) Karstik oluşumların

C) Buzulların

D) Dalga biriktirmesinin

E) Rüzgar biriktirmesinin

 

16. Marmara Bölgesi'nde hidroelektrik enerji potansiyelinin düşük olması;

I. Yerşekillerinin sadeliği

II. Bölge yüzölçümünün küçüklüğü

III. Akarsu boylarının kısalığı

IV. Ortalama yükseltinin azlığı

gibi özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?

A) II ve III

B) I ve IV

C) Yalnız III

D) III ve IV

E) I ve II

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi'nde yükseltinin az ve yer şekillerinin sade olmasının sonuçlarından biri değildir?

A) Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farkın az olması

B) Akarsuların enerji potansiyelinin düşük olması

C) İklim çeşitliliğinin fazla olması

D) Tarım alanlarının fazla olması

E) Yol yapım masraflarının az olması

 

18.

I. Bozkır

II. Orman

III. Maki

Özel konum şartlarına bağlı olarak hangi bölgede yukarıdaki üç ayrı bitki türününde görülmesi mümkündür?

A) Akdeniz

B) Güneydoğu Anadolu

C) Ege

D) Marmara

E) İç Anadolu

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Anadolu Dağları'ndan doğup Karadeniz'e dökülen akarsuların özelliklerinden biri değildir?

A) Boyları kısadır.

B) Havzaları dardır.

C) Akış hızları fazladır.

D) Menderesler çizerek akarlar.

E) Yatak eğimleri fazladır.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D          2. C         3. A          4. C         5. B

 

6. E          7. B          8. D         9. C         10. E         11. C         12. B

 

13. E         14. B         15. D         16. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR