TÜRKİYE’NİN KIYILARI, ÖZELLİKLERİ, DAĞILIŞLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI 3

Bu testimizde türkiye'nin iklimi test çöz, iklim bilgisi test soruları ve cevapları, ygs coğrafya türkiye'nin iklimi test, iklim tipleri ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, türkiyenin kıyılarında iklim özellikleri test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Verimli tarım alanlarının bulunduğu bölümlerde, iklim ve sulama koşulları elverişli ise nüfus yoğunluğu fazladır.

Buna göre aşağıda verilen yörelerden hangisinde nüfus yoğunluğu fazladır?

A) Tuz Gölü Yöresi

B) Göller Yöresi

C) Bafra ve Çarşamba Ovaları

D) Kars-Ardahan Yöresi

E) Teke-Taşeli Platoları

 

2. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ile Adana bölümleri karşılaştırıldığında;

I. Yağış rejimi

II. Toplam yağış miktarı

III. Yaz kuraklığı

IV. Turizm gelirleri

V. Bitki örtüsü

gibi özelliklerden hangileri benzerlik gösterirler?

A) I ve II

B) II, III ve IV

C) IV ve V

D) I, III ve V

E) II ve IV

 

3. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde dağlar kıyıya paralel uzanır.

Bu durum bölgelerin aşağıda verilen özelliklerinden hangisini etkilememiştir?

A) Kıta sahanlığının dar olmasını

B) Yağış rejimlerini

C) Kıyı ile iç kesimler arası ulaşımı

D) Denizel iklimin etki alanını

E) Boyuna kıyı tipinin oluşmasını

 

4. Ege Bölgesi'nde yeralan dağların kırıklı olması aşağıdaki özelliklerin hangisinde artırıcı yönde etkili değildir?

A) Depremlerin etkinliği

B) Kıyıdaki yağış miktarı

C) Jeotermal enerji kaynakları

D) Horst-graben sistemi

E) Ilıca ve kaplıcalar

 

5. Ege Bölgesi'nde dağların kıyıya dik uzanmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın kolay olması

B) Kıyılarında açık mavi tonların geniş yer tutması

C) Nemli hava kütlelerinin iç kesimlere kadar sokulabilmesi

D) Maki üst sınırının Akdeniz Bölgesinde 800 m iken Ege Bölgesinde 600 m ye düşmesi

E) Kıyıda koy, körfez ve doğal limanların fazla olması

 

6. Asıl Ege Bölümü'nde yer alan akarsular genellikle menderes çizerek akarlar.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu durumun temel nedenidir?

A) Dağların doğu-batı yönlü uzanması

B) Dağların kırıklı yapıya sahip olması

C) Eğimlerinin az olması

D) Yükseltinin doğuya doğru artması

E) Yer şekillerinin engebeli olması

 

7.

Orman                                            Alanı

Karadeniz Bölgesi                        %25

Akdeniz Bölgesi                            %24

Ege Bölgesi                                   %17

Marmara Bölgesi                          %13

Doğu Anadolu Bölgesi                                %11

İç Anadolu Bölgesi                       % 7

Güneydoğu Anadolu Bölgesi     % 3

Yukarıda Türkiye'nin koruluk ve orman arazisinin bölgelere dağılış oranı verilmiştir.

Bu dağılışa bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Akdeniz'deki ormanların tamamı geniş yapraklıdır.

B) Güneydoğu Anadolu'daki ağaçlar kısa ve bodurdur.

C) Ormanların dağılışında nemlilik ve yağışlar etkili olmuştur.

D) Ormanların dağılışı bölgelerin yüzölçümleri ile orantılıdır.

E) Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ormanlar daha çok Van Gölü çevresinde bulunmaktadır.

 

8. Bir bölge ile ilgili olarak;

I. Ortalama yükselti azdır.

II. Bir fiziki haritada daha çok yeşil renk ile gösterilir.

III. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark azdır.

diyen bir araştırmacı aşağıdaki bölgelerden hangisini örnek gösterirse doğru söylemiş olur?

A) Marmara

B) Doğu Anadolu

C) Karadeniz

D) Akdeniz

E) İç Anadolu

 

9. Deniz kenarındaki bir bölgede sıradağların kıyıya dik ya da paralel uzanmasının, aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olması beklenir?

A) Dağların yükseltisi

B) Maden çeşitliliği

C) Akarsu rejimi

D) Denizelliğin etki alanı

E) Topraktaki humus miktarı

 

10. Marmara Bölgesi'nde eğim ve engebenin az olması hidroelektrik enerji potansiyelinin az olmasına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi aynı nedene bağlı ortaya çıkan bir sonuç değildir?

A) Tarım alanlarının geniş olması

B) Tarım ürünleri çeşitliliğinin fazla olması

C) Yol yapım maliyetlerinin ucuz olması

D) Tarımsal nüfus yoğunluğunun az olması

E) Makine kullanımının kolay olması

 

11. Turizm gelirleri ve turizm potansiyelinin en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi'dir.

Marmara Bölgesi'nde;

I. Deniz turizmi

II. Kış turizmi

III. Kaplıca turizmi

IV. Tarihi eserler turizmi gelişmiştir.

Buna göre yukarıda belirtilen turizm etkinliklerinden hangilerinin gelişmesinde iklim ve yükseltinin etkili olduğu söylenemez?

A) I ve III

B) II ve IV

C) Yalnız II

D) III ve IV

E) Yalnız I

 

12. Türkiye'de bulunan göllerin seviyeleri yıl içinde çeşitli nedenlerle alçalıp, yükselmektedir.

Buna göre sadece yağış durumuna bakılırsa hangi bölgedeki göllerin seviyesinin yıl içinde en az değişmesi beklenir?

A) Karadeniz Bölgesi

B) Marmara Bölgesi

C) Doğu Anadolu Bölgesi

D) İç Anadolu Bölgesi

E) Akdeniz Bölgesi

 

13. Karadeniz Bölgesi'nde;

- Kıta sahanlığının dar olması

- Falez oluşumunun fazla olması

gibi özelliklerin aşağıdakilerden hangisine bağlı ortaya çıktığı söylenebilir?

A) Doğu-batı yönünde geniş olmasına

B) Doğal bitki örtüsünün gür olmasına

C) Dağların kıyıya yakın ve paralel uzanmasına

D) Yağış miktarının fazla olmasına

E) Karadeniz'in su seviyesinin yüksek olmasına

 

14.

I. Kıyı ile iç kesimler arasında iklim ve bitki örtüsünün farklı olması

II. Kıta Sahanlığının dar olması

III. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması

IV. Orografik (yamaç) yağışlarının oluşması

V. Heyelanların en çok görüldüğü bölge olması

Karadeniz Bölgesi'nde dağların kıyıya paralel ve yakın olması yukarıda verilenlerden hangilerine neden olmamıştır?

A) I ve III

B) Yalnız II

C) III ve V

D) IV ve V

E) Yalnız V

 

15. Yandaki grafikte Karadeniz Bölgesi'nde üretilen bazı tarım ürünlerinin Türkiye toplam üretimindeki payları verilmiştir.

Buna göre bu ürünler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 

.         I                              II                             III

A) Mısır                            Fındık                    Tütün

B) Çay                             Mısır                       Fındık

C) Buğday                      Çay                        Keten

D) Haşhaş                      Mısır                       Pamuk

E) Fındık                          Şekerpancarı       Tütün

 

16. Bölgelerin fiziki özellikleri düşünüldüğünde, Karadeniz Bölgesi'nde hangi turizm etkinliğinin gelişmesi daha sınırlıdır?

A) Traking (Dağ, doğa yürüyüşleri)

B) Rafting sporu

C) Kültür turizmi

D) Deniz turizmi

E) Yaylacılık

 

17. Doğu Karadeniz, Karadeniz Bölgesi'nin en fazla göç veren bölümüdür.

Bu bölümün dışarıya fazla göç vermesinde aşağıdakilerden hangisinin olumsuz etkisi daha azdır?

A) Sanayinin gelişmemiş olması

B) Ulaşım imkanlarının kısıtlı olması

C) Makineleşmenin yaygınlaşması

D) Tarım alanlarının yetersiz olması

E) İş imkanlarının az olması

 

18. Aşağıda Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen ürünlerden hangisinin iç ve dış ticaretteki payı en azdır?

A) Mısır

B) Fındık

C) Çay

D) Tütün

E) Kenevir

 

19. İklim özelliklerine bağlı olarak tarım alanlarından bir yıl içinde birden çok ürün alınmaktadır.

Bu özelliklere yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangisinde rastlanır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C          2. D         3. B          4. B         5. D

 

6. C          7. C         8. A         9. D         10. B         11. D         12. A

 

13. C         14. E         15. B         16. D

 

17. C         18. A         19. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR