TÜRKİYE’NİN KIYILARI, ÖZELLİKLERİ, DAĞILIŞLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI 4

Bu testimizde türkiye'nin iklimi test çöz, iklim bilgisi test soruları ve cevapları, ygs coğrafya türkiye'nin iklimi test, iklim tipleri ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, türkiyenin kıyılarında iklim özellikleri test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Karadeniz Bölgesi'nde genel olarak yer şekilleri engebelidir ve dağlar denize paralel uzanmaktadır.

Buna göre Karadeniz Bölgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A) Engebeli arazi konut yapımını engellediğinden küçük şehirlerin sayısı artmıştır.

B) Yer şekilleri Türkiye'nin en yüksek ve engebeli bölgesi özelliğini kazandırmıştır.

C) Dağların denize paralel uzanması boyuna kıyı tipinin görülmesine neden olmuştur.

D) Yer şekillerinin engebeli olması tarımda makine kullanımını zorlaştırmıştır.

E) Dağların uzanış doğrultusu iç kesimlerle olan ulaşımı zorlaştırmıştır.

 

2. %18'lik yüzölçümüyle Türkiye'nin 3. büyük bölgesi olan Karadeniz Bölgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Taşkömürünün %100'ü bu bölgemizdedir.

B) Türkiye ormanlarının %25'ine sahiptir.

C) Çayın %90'ı bu bölgede üretilir.

D) Türkiye'deki balıkçılığın %80'ninden fazlası bu bölgede gerçekleşir.

E) Bölgede turunçgil de üretilir.

 

3. Karadeniz Bölgesine dökülen Kızılırmak ve Yeşilırmak ağzında delta ovası oluşurken Sakarya ırmağının ağzında delta ovası oluşmaz.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağların uzanış doğrultusundaki farklılıklar

B) Doğu Karadeniz'deki yağış oranının fazla olması

C) Yeşilırmak ve Kızılırmağın daha fazla malzeme taşıması

D) Sakarya'nın ağzında kuvvetli üst akıntıların olması

E) Sakarya'nın aktığı alandaki eğimin az olması

 

4. Karadeniz Bölgesi nemlilik ve bulutlanmanın en fazla olduğu bölgedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A) Çay, Fındık ve Mısır tarımının yapılması

B) Maden rezervinin fazla olması

C) Güneş enerjisi potansiyelinin az olması

D) Bitki örtüsünün gür olması

E) Her mevsimin yağışlı olması

 

5. Tarımda makineleşmeye geçilmesiyle kırsal alanda insan gücüne duyulan ihtiyacı azalttığı için göç olayı hız kazanmıştır.

Aşağıdaki bölümlerin hangisinde makineli tarım faaliyetleri göçün nedeni olamaz?

A) Ergene Bölümü

B) Asıl Ege Bölümü

C) Doğu Karadeniz Bölümü

D) Yukarı Fırat Bölümü

E) Güney Marmara Bölümü

 

6.

Doğu Karadeniz Bölümü'nün kıyı kesiminde, kış ortalamaları 0°C’nin üstündedir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun bölüme sağladığı avantajlardan biri değildir?

A) Turunçgillerin yetişme imkanı bulması

B) Don olayının çok ender görülmesi

C) Çay ziraatının yaygın olması

D) Fındığın yetiştirilebilmesi

E) Ormanların geniş yer tutması

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz'de dağların denize paralel ve yakın olmasının sonuçlarından biri değildir?

A) Tarım alanlarının daralması

B) Falezlerin yaygın olması

C) Kuzey-güney yönlü ulaşımın zor olması

D) Bakır madeni rezervinin fazla olması

E) Kuzeye bakan yamaçların bol yağışlı olması

 


8.

Merkez            Yıllık ortalama yağış miktarı (mm)

Rize                                  2450

Samsun                          740

Yukarıdaki merkezler aynı denizin kıyılarında ve yaklaşık aynı enlemlerde olmalarına karşın, yıl içinde aldıkları yağış miktarları oldukça farklıdır.

Aşağıdakilerden hangisi Rize'nin aldığı yağış miktarının Samsun'dan daha fazla olmasında etkili olmamıştır?

A) Kıyı ve dağların hakim rüzgara dönük olması

B) Dağların kıyıya paralel uzanması

C) Dağların daha yüksek olması

D) Dağların sık ve geçit vermeden uzanması

E) Dağların kıyıya yakın olması

 

9. Orta Karadeniz Bölümü'nün yükseltisi Doğu ve Batı Karadeniz Bölümü'ne göre azdır.

Orta Karadeniz'in bu özelliği aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A) Amasya-Çeltek yöresinde linyitin yaygın olması

B) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın kolay olması

C) Karadeniz kıyılarının en gelişmiş limanının Samsun olması

D) Tarım alanlarının kıyı kesimlerde yoğunlaşması

E) Bölümün her tarafında yağışın dengeli dağılması

 

10. Karadeniz bölgesi orman bakımından zengin olmasına rağmen "orman üst sınırı" düşüktür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Nem oranı

B) Ekvator'a uzaklık

C) Bakı

D) Güneşlenme süresi

E) Yüzey şekilleri

 

11. Karadeniz, tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerdendir.

Bu durum;

I. Tarım alanlarının dar olması

II. Killi yapının fazla olması

III. Tarımla uğraşan nüfusun çok olması

IV. Yer şekillerinin engebeli olması

V. Kapladığı alanın geniş olması etmenlerinden hangileriyle en az ilgilidir?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) IV ve V

E) II ve V

 

12.

I. Şekerpancarı

II. Keten-kenevir

III. Buğday

IV. Pirinç

V. Fındık

Yukarıda verilen beş tarım ürününün de yetişebildiği bölüm hangisidir?

A) Batı Karadeniz

B) Erzurum Kars

C) Adana

D) Ergene

E) Doğu Karadeniz

 

13. Marmara bölgesinin fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri dikkate alınacak olursa aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi için söylenemez?

A) Türkiye'nin hidroelektrik potansiyelinin en düşük olduğu bölgedir.

B) Türkiye'de iklim çeşidinin ve buna bağlı olarak bitki çeşidinin çok görüldüğü bölgedir.

C) Türkiye'de Ayçiçeği ve ipek kozası üretiminde ilk sırayı alır.

D) Kadın nüfusu erkek nüfusundan daha fazla olan bölgedir.

E) Türkiye'de nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir.

 

14. Marmara Bölgesi karalar ve denizler arasında geçiş özelliğine sahiptir. Bu nedenle ülkemizde iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgedir.

Marmara Bölgesi'nde iklimin çeşitli olmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

A) Tarım ürünlerinin çeşitli olması

B) Bitki örtüsünün çeşitli olması

C) Yeraltı kaynaklarının çeşitli olması

D) Toprak çeşitliliğinin fazla olması

E) Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği

 

15. Ege Bölümü'nün kıyı iklimine uyum sağlamış olan bir bitki, aşağıdaki ülke ikililerinden hangisinde doğal olarak yetiştirilebilir?

A) Hindistan-Çin kıyıları

B) Mısır-Suriye kıyıları

C) Avustralya-Antarktika kıyıları

D) Yunanistan-Arnavutluk kıyıları

E) Finlandiya-Norveç kıyıları

 

16.

Yukarıda sembolik olarak gösterilen bölgede işaretli bölümlerinden hangisinde yada hangilerinde, tarım alanları sınırlı olup, hayvancılık ve ormancılık önde gelen geçim kaynaklandır?

A) Yalnız I

B) II ve IV

C) II ve IV

D) I ve III

E) Yalnız II

 

17. Marmara Bölgesi sanayileşme sonucu dışarıdan çok miktarda göç almıştır.

Aşağıdakilerden hangisinde buna benzer bir sebep -sonuç ilişkisi söz konusu değildir?

A) Farklı iklimlerden dolayı tarım ürünlerinin çeşitlilik göstermesi

B) Sanayileşmenin yoğun olmasından dolayı enerji tüketiminin fazla olması

C) Yükselti azlığından dolayı hidroelektrik potansiyelinin düşük olması

D) Türkiye'nin ikinci küçük coğrafi bölgesi olması

E) Engebe azlığından dolayı yol yapım maliyetlerinin düşük olması

 

18. Marmara Bölgesi'nde farklı iklimlerin görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzey şekillerinin engebeli olması

B) Akdeniz ve Karadeniz arasında geçiş özelliği göstermesi

C) Yükseltinin azlığı

D) Ortasında bir deniz bulunması

E) Kıyılarının uzunluğu

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B           2. C          3. D           4. B          5. C

 

6. E           7. D           8. B           9. A          10. B          11. E           12. A

 

13. D          14. C          15. D          16. E          17. B          18. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR