TÜRKİYE’NİN KIYILARI, ÖZELLİKLERİ, DAĞILIŞLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI 6

Bu testimizde türkiye'nin iklimi test çöz, iklim bilgisi test soruları ve cevapları, ygs coğrafya türkiye'nin iklimi test, iklim tipleri ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, türkiyenin kıyılarında iklim özellikleri test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Ege Bölgesi'ndeki yer şekilleri ve jeolojik yapı aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

A) Dağların kıyıya dik uzanması

B) Kıyı ovalarının fazla olması

C) Madenlerin çok olması

D) Enerji tüketiminin fazla olması

E) Ulaşımın doğu batı yönünde kolay olması

 

2. İzmir, Türkiye'nin hinterlandı en geniş, limanlarından biridir.

Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Madenciliğin gelişmiş olması

B) İklimin elverişli olması

C) Dağların denize dik uzanması

D) Turizm faaliyetlerinin canlı olması

E) İç bölgelere yakın olması

 

3. Kimyasal çözünme; sıcak ve nemli iklim bölgelerinde ve eriyebilen kayaların olduğu alanlarda görülür.

Buna göre yukarıdaki haritada belirtilen yerlerin hangisinde kimyasal çözünmenin nedeni eriyebilen kayaçların olmasıdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

4. Ege Bölgesi'nde yürütülen aşağıdaki etkinliklerden hangisinin ülke ekonomisine katkısı diğerlerine göre daha azdır?

A) Kereste

B) Tarım

C) Sanayi

D) Turizm

E) Linyit

 

5. Akdeniz Bölgesi'nde kış sıcaklık değerlerinin yüksekliği;

I. Seracılığın yaygınlaşmasına

II. Pamuk tarımına

III. Toprak yapısının karstik olmasına

IV. Ağaçların pek çoğunun kışın yapraklarını dökmemesine

Yukarıdakilerden hangisi yada hangilerine neden olmaktadır?

A) Yalnız I

B) II-III

C) I-IV

D) II-IV

E) Yalnız III

 

6.

Yukarıda Türkiye'de tütün-üzüm ve pamuk üretiminin bölgeye düşen payları gösterilen coğrafi bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antalya bölümü

B) Ege

C) Yukarı Kızılırmak Bölümü

D) Ergene Bölümü

E) Güney Marmara Bölümü

 

7. Coğrafi bölümler içerisinde kendine has özellikleri olan ve bundan dolayı bölümün genel özelliklerinden farklılık gösteren daha küçük birimlere "yöre" denir.

Aşağıdakilerden hangisi Menteşe Yöresi’ni Asıl Ege Bölümü içerisindeki diğer alanlardan ayırt edici bir özellik olarak ortaya çıkmıştır?

A) Akdeniz ikliminin görülmesi

B) Turizmin canlı olması

C) Dağların denize paralel uzanması

D) Nüfusun şehirlerde toplanması

E) Turizm mevsimi

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Asıl Ege Bölümü'nde İç Batı Anadolu Bölümüne göre daha azdır?

A) Turizmden elde edilen gelirler

B) Sanayi faaliyetleri

C) Nüfus yoğunluğu

D) Linyit çıkarımı

E) Ürün çeşitliliği

 


9.
Seracılık, Güneşli gün sayısının çok olması, sıcaklığın kolaylıkla kontrol altına alınabilmesi, kışların ılık geçmesi gibi etmenlere bağlı olarak yapılır.

I. Akdeniz

II. Karadeniz

III. Doğu Anadolu

IV. Ege

Buna göre yukarıdaki bölgelerden hangisi yada hangilerinde seracılığın yaygın olması beklenir?

A) I ve IV

B) II ve III

C) III ve IV

D) I ve II

E) II ve IV

 

10. Akdeniz Bölgesi'nin kışları ılık ve yağışlı, yazları ise kuraktır. Bu nedenle pamuk, buğday, muz, zeytin gibi ürünler yetiştirilir.

Gerekli sulama ve gübreleme yapılsa bile Karadeniz kıyısında yetişen ürünlerden hangisi Akdeniz Bölgesi’nde kesinlikle yetiştirilemez?

A) Çay

B) Soya fasulye

C) Kenevir

D) Mısır

E) Pirinç

 

11. Aşağıda verilen enerji üretim santrallerinden hangisinin kullandığı enerji kaynağı farklıdır?

A) Soma

B) Tavşanlı

C) Elbistan

D) Sarayköy

E) Yatağan

 

12. Antalya Bölümü'nün kıyı kesiminde zeytin - turunçgil yetiştirilebilirken, Göller yöresinde bu ürünlerin yerini buğday - arpa, üzüm ve elma gibi ürünlerin almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım alanlarının dar olması

B) Yıllık yağış ortalamasının az olması

C) Yükseltinin sıcaklığı düşürmesi

D) Kıyı kesimindeki turizm faaliyetinin bu ürünlere talebi arttırması

E) Ekonomik değerlerinin az olması

 

13. Akdeniz kıyılarında kış sıcaklık ortalamalarında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Dağların kıyıya paralel uzanması

B) Ekvator'a göre konum

C) Denizellik

D) Yükseltinin azlığı

E) Kalkerli kaya yapısı

 

14. Suda kolay çözünen kayaçların yaygın olduğu yerlerde; lapya, dolin, uvala, polye ve yer altı mağaraları gibi karstik şekilleri oluşmaktadır.

Aşağıdaki bölgelerden hangisinde bu tür yer şekillerine daha çok rastlanır?

A) Marmara

B) Karadeniz

C) Doğu Anadolu

D) iç Anadolu

E) Akdeniz

 

15.

- Haşhaş-Şekerpancarı ve buğday yetişen

- Halıcılığın geliştiği

- Linyit rezervinin yüksek olduğu

Coğrafi bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyı Ege

B) Yukarı Kızılırmak

C) Batı Karadeniz

D) İç Batı Anadolu

E) Batı Akdeniz

 

16. Aşağıdaki göllerden hangisi Ege Bölgesi'nde bulunmaktadır?

A) Beyşehir

B) Akşehir

C) Bafa

D) B. Çekmece

E) Terkos

 

17.

Yukarıda Ege Bölgesi'nde yetiştirilen dört farklı ürünün Türkiye üretimindeki payları verilmiştir.

Bu değerlere ait ürünler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

. I II III IV

A) Pamuk                        Tütün                     Zeytin                    İncir

B) Pamuk                        Tahıl                      Zeytin                    Turunçgil

C) Tahıl                           Tütün                     Haşhaş                 Üzüm

D) Şekerpancarı            İncir                        Haşhaş                Turunçgil

E) Pamuk                        Tütün                     Haşhaş                 İncir

 

18. Dağların uzanış yönü, ulaşımı önemli ölçüde etkiler.

Bu durum aşağıdaki bölümlerden hangisinde ulaşım açısından önemli bir sorun oluşturmaz?

A) Doğu Karadeniz

B) Ege

C) Antalya

D) Adana

E) Batı Karadeniz

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C           2. C          3. B          4. A          5. C

 

6. B          7. C          8. D          9. A           10. A          11. D          12. C

 

13. E          14. E          15. D          16. C          17. E          18. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR