TÜRKİYE’NİN KIYILARI, ÖZELLİKLERİ, DAĞILIŞLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI 7

Bu testimizde türkiye'nin iklimi test çöz, iklim bilgisi test soruları ve cevapları, ygs coğrafya türkiye'nin iklimi test, iklim tipleri ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, türkiyenin kıyılarında iklim özellikleri test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Karadeniz Bölgesi'nde ormanın yetişmesinin kolay ve orman yangınlarının az olmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprakların verimli olması

B) Akarsuların bol su taşıması

C) Dağınık yerleşmelerin görülmesi

D) Nemlilik ve yağışın bol olması

E) Sıcaklıkların yüksek olması

 

2. Karadeniz Bölgesi'nin tarımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Su isteği fazla olan tarım ürünleri daha kolay yetişir.

B) Çay-fındık-mısır tarımı daha çok kıyıda yapılır.

C) Yaz kuraklığı isteyen tarım ürünleri kolaylıkla yetişir.

D) Kış ılıklığından dolayı Doğu Karadeniz kıyısında zeytin ve turunçgil tarımı yapılır.

E) Tarımda makine kullanımı ve nadas uygulaması azdır.

 

3. Orta Karadeniz'de nüfus, Doğu Karadeniz'de olduğu gibi kıyı şeridinde yoğun değildir. Nüfus daha çok kıyıyla beraber iç kesimlerde toplanmıştır.

Orta Karadeniz'de nüfusun kıyıyla beraber iç kesimlerde toplanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verimli tarım alanları

B) Yeraltı kaynakları

C) Sanayi kuruluşları

D) Hayvancılık

E) İklim

 

4. Yeraltı kaynaklarının yüzeye çıkarıldığı alanlarda çöküntü depremlerinin görülme olasılığı fazladır.

Buna göre; aşağıda verilen bölümlerin hangisinde çöküntü depremlerinin görülme olasılığının daha fazla olduğu söylenebilir?

A) Doğu Karadeniz

B) Antalya bölümü

C) Batı Karadeniz

D) Asıl Ege

E) Erzurum-Kars

 

5. Karadeniz Bölgesi ılıman iklim özelliklerine sahip olmasına ve tarımda sulama sorunu olmamasına rağmen; bölgede sebzecilik ve seracılık pek gelişmemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?

A) Yer şekillerinin çok engebeli olması

B) Tarım alanlarının darlığı

C) Güneşlenme süresinin azlığı

D) Çay, fındık, mısır tarımının yoğunluk kazanması

E) Balıkçılık faaliyetlerinin gelişmiş olması

 

6. Sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerdeki kayaçlarda genellikle fiziksel (mekanik) ufalanma, nem ve yağışın fazla olduğu yerlerde ise kimyasal çözünme fazladır.

Buna göre, yukarıda yıllık yağış miktarları ile yıllık sıcaklık farkı verilen bölgelerde kimyasal çözünme ile mekanik ufalanmanın en fazla olduğu yerler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

.   Kimyasal Çözülme                  Fiziksel (Mekanik) ufalanma

A) Güneydoğu Anadolu               Doğu Karadeniz

B) Doğu Karadeniz                       Güneydoğu Anadolu

C) Doğu Karadeniz                      Ege

D) Güneydoğu Anadolu              Ege

E) Ege                                             Doğu Karadeniz

 

7.

- Çay işleme

- Kağıt

- Fındık işleme

Aşağıdaki coğrafi bölümlerden hangisinde yukarıda verilen işletmelerin üçü de bulunur?

A) Doğu Karadeniz

B) Güney Marmara

C) Batı Karadeniz

D) Çatalca-Kocaeli

E) İçbatı Anadolu

 

8.

Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen yerde aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirildiği söylenemez?

A) Çay

B) Fındık

C) Kivi

D) Mısır

E) Pamuk

 


9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Karadeniz Bölgesi'ne ait değildir?

A) Çay'ın tamamı bu bölgede üretilir.

B) Kıyı kesiminde nüfus yoğunluğu daha fazladır.

C) Kırsal yerleşme çoktur.

D) Yağış miktarı çok, rejimi nispeten düzenlidir.

E) Rüzgar erozyonu fazladır.

 

10.

I. Yerel saat farkının en çok olduğu bölgedir.

II. Gerçek kıyı uzunluğunun en fazla olduğu bölgedir.

III. Kış sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu bölgedir.

IV. Taşkömürü yataklarının olduğu tek bölgedir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Karadeniz Bölgesi'ne aittir?

A) I-II

B) II-IV

C) III-IV

D) I-IV

E) I-III

 

11. Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde her mevsimi yağışlı kışları da ılık geçen bir iklim yaşanır.

Karadeniz kıyılarının nemli olması aşağıda verilenlerden hangisini arttırmaz?

A) Orman varlığını

B) Akarsu debisini

C) Mısır tarımını

D) Orman yangınlarını

E) Çay tarımını

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi'nin ekonomisi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Batı Karadeniz'in Türk ekonomisine en önemli katkısı Demir-çelik sanayi ile gerçekleşmektedir.

B) Karadeniz Bölgesi halkının en önemli gelir kaynağı tarımdır.

C) Karadeniz Bölgesi'nde tarımdan sonra en önemli gelir kaynağını turizm oluşturur.

D) Türkiye'de balıkçılığın en çok yapıldığı bölgedir.

E) Orman ürünleri sanayisinin ve ormancılığın en yaygın olduğu bölgedir.

 

13. Doğu Karadeniz Bölümü'nde doğum oranı fazla otamasına rağmen nüfus artış hızının düşük olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırsal nüfusun fazla olması

B) Dışarıya olan göçün fazla olması

C) Eğitim düzeyinin düşük olması

D) Tarımsal üretimin yetersiz olması

E) Dağınık kır yerleşmesinin görülmesi

 

14. Türkiye'de ekili-dikili alanların bölge alanlarına oranı, yüzey şekilleri ve sulama şartlarına bağlıdır.

Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde sulama şartları elverişli hale getirilirse bile ekili dikili alan oranı yer şekillerinden dolayı daima diğerlerinden daha az olur?

A) İç Anadolu

B) Doğu Anadolu

C) Marmara

D) Ege

E) Güneydoğu Anadolu

 

15. Orta Karadeniz'de balıkçılığın, Doğu Karadeniz kadar önemli olmayışı, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Yer şekilleri ve tarım olanaklarına

B) Yağış ve toprak yapısına

C) Bitki örtüsü ve iklime

D) Sıcaklık ortalamasına

E) Balığa duyulan ilginin azlığına

 

16. "Türkiye'de tarımın en önemli sorunlarından birisi de sulamadır." diyen bir gözlemci aşağıdaki yörelerden hangisini, yukarıdaki açıklamasına örnek gösteremez?

A) Konya Bölümü

B) Harran Ovası

C) Yukarı Kızılırmak Bölümü

D) Dicle Bölümü

E) Doğu Karadeniz Bölümü

 

17. İklimin insan yaşamı üzerine doğrudan ve dolaylı olarak önemli etkileri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin doğrudan etkili olduğu söylenebilir?

A) Doğu Anadolu’da nüfus yoğunluğunun düşük olması

B) Karadeniz Bölgesi'nde ormanların geniş alan kaplaması

C) Güneydoğu Anadolu'nun son yılarda hızla gelişmesi

D) Ülkemizde turizmin son yılarda yaygınlaşması

E) Ege Bölgesi'ne olan göçlerin hız kazanması

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi'nin dağlık yapıya sahip olmasının sonuçları arasında yer almaz?

A) Dağınık yerleşmelerin görülmesi

B) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazlalığı

C) Tarım alanlarının darlığı

D) Yerleşim birimleri arasındaki ulaşım zorluğu

E) Demir-çelik sanayinin gelişmesi

 

19. Aşağıdaki şekilde dalgaların dik yamaçlı kıyılarda yaptığı aşındırma faaliyeti gösterilmiştir.

Bu aşındırma faaliyetlerinin Türkiye'de aşağıdaki bölümlerden hangisinde görülme olasılığı daha fazladır?

A) Orta Karadeniz

B) Taşeli Platosu

C) Çatalca-Kocaeli Bölümü

D) Doğu Karadeniz

E) Asıl Ege Bölümü

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D          2. C          3. A           4. C          5. C

 

6. B           7. A          8. E          9. E          10. D          11. D          12. C

 

13. B          14. B          15. A          16. E

 

17. B          18. E          19. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR