TÜRKİYE’NİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ TEST 1

Bu testimizde türkiyenin yer şekilleri kpss soruları, kpss coğrafya yer şekilleri test indir, coğrafya yer şekilleri test, türkiye'nin yeryüzü şekilleri test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

1. Bitki örtüsünün seyrek olması nedeniyle erozyonun fazla olduğu yerlerde akarsuların taşıdığı yük miktarı fazlalaşır. Böyle yerlerde yapılmış barajların kullanılma ömrü uzun olmaz.

Aşağıdaki bölgelerden hangisinde baraj gölleri için böyle bir tehdidin daha fazla olduğu söylenilebilir?

A) Doğu Anadolu

B) Marmara

C) Ege

D) Karadeniz

E) Akdeniz

 

2. Türkiye akarsuları incelendiğinde genellikle;

I. Akış hızlarının fazla olduğu

II. Dik ve derin vadilerden aktığı

III. Denge profiline ulaşmadıkları görülür.

Yukarıdaki özelliklerin ortaya çıkmasındaki temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağların doğu-batı yönde uzanmaları

B) Yükseltinin ve engebenin fazla olması

C) Akarsuların boylarının uzun olması

D) Akarsuların açık havza özelliği taşıması

E) Çok sayıda fay hattının bulunması

 

3. Türkiye'de heyelanların oluşumunda eğim, yağış, tabakaların uzanışı, kayacın cinsi ve yapısı gibi faktörler etkili olmaktadır.

Bu koşullar dikkate alındığında heyelanların Türkiye'de en az görülmesi gereken bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu Karadeniz

B) Yıldız Dağları

C) Konya

D) Antalya

E) Erzurum-Kars

 

4. Orta Karadeniz'de kıyı ile iç kısımlar arasında büyük sıcaklık farkları görülmezken, Doğu Karadeniz'de bu fark oldukça fazladır.

Bölümlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu farklılığın oluşmasında etkili olur?

A) Yer şekilleri

B) Bitki örtüsü

C) Yağış miktarı

D) Akarsu rejimleri

E) Yaz sıcaklık değerleri

 

5. Ege Bölgesi'nde yer alan;

I. Kaz, Madra, Yunt, Aydın dağları Horst

II. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay ovaları ise graben olarak adlandırılır.

Horst ve Grabenlerin oluşumunda aşağıdaki yer hareketlerinden hangisi etkili olmuştur?

A) Deniz ilerleme ve gerilemeleri

B) Kırılmalar

C) Buzul hareketleri

D) Yükselme ve alçalmalar

E) Kıvrılmalar

 

6.

Haritada işaretli yerlerden hangisinde rüzgârın şekillendirici etkisi daha belirgindir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'yi çevreleyen denizlerle ilgili doğru bilgi değildir?

A) Kıyılarında delta oluşumu fazladır.

B) Akdeniz'de tuzluluk oranı eh fazladır.

C) Kuzeye gidildikçe deniz suyunun sıcaklığı azalır.

D) Tutulan toplam balık miktarları aynıdır.

E) Boğazlarda alt ve üst akıntılar görülür.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Denge profiline ulaşmamışlardır.

B) Ulaşımda yararlanılmaz.

C) Rejimleri genelde düzensizdir.

D) Eğimleri ve akış hızları azdır.

E) Enerji potansiyelleri yüksektir.

 

9. Nil, Missisipi, Amazon ve Kongo gibi nehirlerle kıyaslandığında Türkiye'deki akarsuların boyları kısa ve havzaları dardır.

Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış rejiminin düzensiz olması

B) Bitki örtüsünün gür olması

C) Yaz kuraklığı nedeniyle buharlaşmanın fazla olması

D) Akarsular üzerinde baraj yapılması

E) Yer şekillerinin engebeli ve yükseltinin fazla olması

 

10. Türkiye'deki dağların doğu-batı yönlü uzanması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A) Kuzey-güney yönlü ulaşımda

B) İç bölgelerle kıyı bölgeleri arasındaki yağış miktarında

C) Kıyı şekillerinde

D) Kuzey ve güney kıyılardaki ısınma farkında

E) Kara ve demiryollarının uzanış doğrultusunda

 

11. Göller yöresi, Batı ve Orta Toroslar'da karstik şekillerin sık görülmesi, aşağıdakilerden hangisine kanıttır?

A) Mekanik çözülmenin hızlı olduğuna

B) Eriyebilen kayaçların varlığına

C) Akarsu aşındırmasının etkili olduğuna

D) Volkanik arazi olduğuna

E) Rüzgâr aşındırmasının etki olduğuna

 

12. Aşağıdaki göllerden hangisi heyelan set gölü özelliği taşır?

A) Manyas

B) Ulubat

C) Beyşehir

D) Eğridir

E) Tortum

 

13. Türkiye kıyılarının şekillenmesinde iç ve dış kuvvetler etkindir.

Türkiye haritasında taralı alanların kıyı şekilleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

A) 1-Fiyord tipi kıyı

B) 2-Enine kıyı

C) 3-Boyuna kıyı

D) 4-Ria tipi kıyı

E) 5-Dalmaçya tipi kıyı

 

14. Gediz, Bursa, Menderes ovalarının deniz seviyesinden yükseltisi, Erzurum, Yüksekova ve Başkale Ovaları'nın yükseltisinden azdır.

Bu genelleme Türkiye’deki ovalarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğruluğunu kanıtlar?

A) Ovalar genellikle kuzeyde bulunur.

B) Batıdan doğuya gidildikçe ovaların ortalama yükseltisi artmaktadır.

C) Ovaların tamamı tektonik olaylar sonucu oluşmuştur.

D) Ovalarda üretilen ürün çeşidi aynıdır.

E) Doğudaki ovalar batıdaki ovalara göre daha geniş bir alan kaplar.

 

15. Türkiye'de platoların yükseklikleri farklıdır. Bu nedenle platolar üzerinde yapılan ekonomik etkinlikler de farklılıklar göstermektedir.

Buna göre, aşağıdaki platolardan hangisinde büyükbaş hayvancılığın daha fazla yapıldığı söylenebilir?

A) Çatalca-Kocaeli

B) Gaziantep

C) Kars-Ardahan

D) Obruk

E) Taşeli

 

16. İç Anadolu Bölgesi'nde birden fazla kapalı havza bulunmaktadır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzölçümünün büyük olması

B) Etrafının yüksek dağlarla çevrili olması

C) Volkanik arazilerin geniş yer tutması

D) Bozkırların geniş yer tutması

E) Yer şekillerinin engebesiz olması

 

17. Aşağıdaki haritada Türkiye'de kırık hatlarının en yoğun olduğu alanlar gösterilmiştir.

Haritada gösterilen yerlerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Depremlerin en yoğun olduğu alanlardır.

B) Sıcak su kaynakları yaygındır.

C) Türkiye'nin yüksek alanlarıdır.

D) Genç yapılı arazilerdir.

E) Kaplıca ve ılıcalar yaygındır.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.A        2. B       3.C        4. A       5. B

 

6. E       7. D       8. D        9. E       10. D       11. B       12.E        13. A

 

14. B       15.C       16. B       17. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR