TÜRKİYE’NİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ TEST 2

Bu testimizde türkiyenin yer şekilleri kpss soruları, kpss coğrafya yer şekilleri test indir, coğrafya yer şekilleri test, türkiye'nin yeryüzü şekilleri test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

1. Türkiye'de akarsuların genel olarak yatak eğimleri fazladır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan değildir?

A) Alüvyon taşıma güçleri fazladır.

B) Enerji potansiyelleri yüksektir.

C) Ulaşımda kolaylık sağlarlar.

D) Akış hızları fazladır.

E) Mekanik aşındırmaları fazladır.

 

2.

Orojenez sonucunda oluşmuş Horst ve Grabenler haritadaki taralı alanlardan hangisinde görülür?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

3. Toprak oluşumunda etkili olan en önemli faktörlerden biri de çözünmeye uğrayan ana kayanın özelliğidir.

Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretlenen yerlerdeki topraklardan hangisinin oluşumunda ana kaya etkili olmamıştır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

4. Yükseltinin fazla olduğu ovalarda tarım ürünlerinin çeşitliği azdır.

Aşağıda verilen ovaların yükseltileri dikkate alınırsa hangisinde tarım ürünü çeşitliliğinin daha az olduğu söylenebilir?

A) Menemen

B) Çukurova

C) Silifke

D) Başkale

E) Altınbaşak

 

5. Akdeniz Bölgesi'nde mağara, obruk, polye, lapya gibi yer şekillerine sıkça rastlanır.

Akdeniz Bölgesi'nin hangi özelliği bu yer şekillerinin oluşumuna neden olur?

A) Ortalama yükseltisinin fazla olması

B) Rüzgâr aşındırmasının etkili olması

C) Karstik arazinin geniş yer kaplaması

D) Çok sayıda göl bulunması

E) Kıta sahanlığının dar olması

 

6. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde Türkiye'nin yer şekillerinin etkisi yoktur?

A) Kısa mesafelerde iklim değişikliği

B) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım güçlüğü

C) Kıyı ile iç kesimler arasında yağış miktarının farklı olması

D) Akdeniz kıyılarında yazların sıcak ve kurak geçmesi

E) Ege kıyılarında denizin Akdeniz kıyılarına göre sığ olması

 

7. Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi oluşum bakımından delta ovası özelliği taşımamaktadır?

A) Adapazarı ovası

B) Bafra ovası

C) Çukurova

D) Silifke ovası

E) Menemen

 

8. Çözünebilen kayaçların bulunduğu alanlarda meydana gelen oluşumlardan biri de karstik göllerdir.

Buna göre, Türkiye'de aşağıda verilenlerden hangisinde karstik göl oluşumu daha fazladır?

A) Antalya Bölümü

B) Adana Bölümü

C) Yukarı Sakarya Bölümü

D) Orta Fırat Bölümü

E) Ergene Bölümü

 

9.

Türkiye'nin yeryüzü şekilleri düşünüldüğüne yukarıdaki haritada oklar doğrultusunda ilerleyen nemli hava kütlelerinden hangisinin iç kısımlara sokulma ihtimali daha fazladır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

10.

Yukarıdaki yer şekillerinden hangileri Türkiye'de görülmez?

A) I ve IV

B) II ve III

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III

 

11.

Doğu Anadolu'da kış mevsimindeki yağışlarının kar şeklinde düşmesi, yukarıda yıllık akım grafiği verilmiş akarsuyun;

I. Kış aylarında akımın en düşük düzeye inmesi

II. İlkbaharda akımının maksimum düzeye ulaşması

III. Kimyasal erimenin artması

IV. Rejiminin düzenli olması

gibi özelliklerinden hangilerinin ortaya çıkmasında etkilidir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

E) Yalnız IV

 

12. Akarsuların taşıdığı maddeyi, denize ulaştırdığı yerlerde falez (yalıyar) oluşumu görülmez.

Buna göre, taralı kıyılardan hangisinde falez oluşması beklenmez?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

13. Türkiye okyanuslara kıyısı olmadığı için kıyılarında gel -git genliği azdır.

Türkiye kıyılarında gel-git olayı daha etkili olsaydı aşağıdaki ovalardan hangisinin oluşması beklenemezdi?

A) Antalya Ovası

B) Altınbaşak

C) Adapazarı Ovası

D) Çukurova

E) Amik Ovası

 

14.

I. Marmara'da Kapıdağ Yarımadası

II. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında falezlerin oluşması

III. Marmara'da Büyük ve Küçük Çekmece göllerinin oluşması

Yukarıda verilenlerden hangileri dalga ve akıntıların biriktirmesi sonucunda oluşmamıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I ve III

 

15.

Yukarıda verilen taralı alanlarda oluşmuş yüzey şekilleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

 

16.

Eğim ve yağış arttıkça heyelan ve toprak kaymaları artar.

Buna göre, harita üzerinde numaralanmış bölgelerden hangisinde heyelan ve toprak kaymalarına daha fazla rastlanır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.C        2. A        3.C        4. D       5. C

 

6. D       7. A       8. A       9. A       10. C       11. A       12. D

 

13. D        14. B       15. E       16. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR