TÜRKİYE’NİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ TEST 3

Bu testimizde türkiyenin yer şekilleri kpss soruları, kpss coğrafya yer şekilleri test indir, coğrafya yer şekilleri test, türkiye'nin yeryüzü şekilleri test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin jeolojik dönemlerde geçirdiği oluşumlarla ilgili bir özellik değildir?

A) Kıvrım dağlarının oluşması

B) Batı Anadolu'da kırıklı yapının oluşması

C) Çeşitli madenlerin oluşması

D) Engebeli araziler yanında geniş düzlüklerin de bulunması

E) Kuzeye doğru gidildikçe Güneş ışınlarının dar açılarla gelmesi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki, dağların genel özelliklerinden biri değildir?

A) Doğu-batı yönlü uzanırlar

B) Volkanik dağlar, sıradağ özelliği gösterir.

C) Doğuya gidildikçe yükseltileri artar.

D) Kuzey ve güneydeki dağlar kıyıya paralel uzanırlar.

E) İç Batı Anadolu ve Doğu Anadolu'da birbirlerine yaklaşırlar.

 

3. Bazı yanardağlar oluştuktan sonra yeni bir patlamayla tepe kısmı uçmakta ve burada bir çukurluk (kaldera) oluşabilmektedir.

Aşağıdaki dağlarımızdan hangisi yukarıda verilen açıklamayı örneklendirir?

A) Yıldız

B) Nemrut

C) Menteşe

D) Kaçkar

E) Amanos

 

4.

Ege Bölgesi'nde orojenez sonucu oluşmuş bir yeryüzü şeklinin kesiti yukarıda gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi X ve Y ile gösterilen yer şekillerine örnek olarak gösterilemez?

A) Büyük Menderes Ovası

B) Madra Dağı

C) Bakırçay Ovası

D) Yıldız Dağları

E) Bozdağlar

 

5. Aşağıdakilerden hangisinin fazla olması, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ortalama yükseltisinin diğer bölgelerimize göre daha fazla olduğunu kanıtlamaz?

A) Kar yağışlarının

B) Kapalı havzaların

C) Vadilerin derinliğinin

D) Sirk göllerinin

E) Donma süresinin

 

6. Çukurova ve Çarşamba delta ovaları, Konya ve Malatya ovalarından daha verimlidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?

A) Çukurova ve Çarşamba ovalarının oluşumunda taşınmış toprakların (alüvyon) fazla olması

B) Ovalardaki sulama koşullarının farklı olması

C) Yılık sıcaklık ortalamalarının farklı olması

D) Yıllık yağış miktarlarının farklı olması

E) Konya ve Malatya ovalarında bitki örtüsünün daha cılız olması

 

7. Türkiye'deki arazilerin %92'si deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde bulunmasının nedenleri arasında sayılamaz?

A) Genç oluşumlu arazilerin yaygın olması

B) Alp-Himalaya sistemi üzerinde bulunması

C) Kırıklı yapıya sahip olması

D) Tabakaların yerleşmemiş olması

E) I. jeolojik zaman oluşumlarının bulunması

 

8. Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış düz veya hafif engebeli yüksek düzlüklere plato denir.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz platolarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Ortalama yükseltileri fazladır.

B) Ovalardan sonra yoğun yerleşme alanlarıdır.

C) Tahıl tarımı için uygun alanlarıdır.

D) Kırık hatları üzerinde yer alırlar.

E) Hayvancılık ve yaylacılık faaliyetleri yaygındır.

 

9. Erzurum-Kars platosu verimli lav topraklarıyla örtülüdür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Erzurum-Kars platosunda tarım yerine hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasının temel nedenidir?

A) Yüksek olması nedeniyle ikliminin tarıma elverişsiz olması

B) Toprakların parçalı olması

C) Hayvancılığın ekonomik gelirinin fazla olması

D) Tarım ürünleri çeşidinin az olması

E) Hayvancılığın devlet tarafından desteklenmesi

 


10.

Yukarıda yıllık akım durumu mevsimlere göre verilmiş olan akarsuyun aşağıda verilen Türkiye haritası üzerinde taralı yerlerden hangisinde yer aldığı söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

11.

Yukarıdaki haritada Çukurova ve onu oluşturan Seyhan ve Ceyhan nehirleri gösterilmektedir.

Bu ova için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Taban seviyesine yakındır.

B) Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin getirdiği alüvyonlar ile oluşmuştur.

C) Oluşumunda kıyının sığ olması etkilidir.

D) Dalga aşındırmasına bağlı falezlere rastlanır.

E) Delta ovası olduğu için tarıma elverişlidir.

 

12. Türkiye akarsularının genel özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ege'ye dökülen akarsularımız menderesler oluştururlar.

B) Rejimleri genelde düzensizdir.

C) Akdeniz'e dökülenler, denge profiline en yakındır.

D) Havzaları dar, boyları kısadır.

E) Genelde enerji potansiyelleri fazladır.

 

13. Türkiye yakın jeolojik devirdeki epirojenik hareketlerle bugünkü görüntüsünü almıştır.

Bu oluşum akarsularımızın en çok hangi özelliğini etkilemiştir?

A) Denge profiline ulaşmamalarını

B) Ulaşıma elverişsiz olmalarını

C) Debilerinin düşük olmasını

D) Rejimlerinin düzensizliğini

E) İlkbaharda kar erimeleri ile debilerinin artmasını

 

14. Ülkemizin akarsuları ulaşıma elverişli değildir.

Aşağıdaki verilenlerden hangisi akarsularımızda ulaşım yapılamamasının nedenlerinden biri değildir?

A) Yatak eğimlerinin fazla olması

B) Debilerinin (akım) düşük olması

C) Doğu-batı yönünde akmaları

D) Akarsu yataklarının darlığı

E) Rejimlerinin düzensiz olması

 

15.

Yukarıda oluşumu gösterilen yer şekline Türkiye'de örnek olarak aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

A) Gelibolu Yarımadası

B) Gökçeada

C) Kapıdağ Yarımadası

D) İzmit Körfezi

E) Sinop İnceburun

 

16. Aşağıda gösterilen yer şekillerinden hangisine ülkemizde rastlanmaz?

 

17. Yer yapısının geçirdiği evreler incelendiğinde Türkiye'nin genç oluşumlu bir ülke olduğu görülmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu oluşumun sonuçlarından biri değildir?

A) Deprem kuşağı içinde bulunması ve bundan etkilenmesi

B) Akarsu aşındırma şekillerinin fazla olması

C) Sıcak su kaynaklarının bol olması

D) Buzul etkisiyle oluşan kıyılara rastlanmaması

E) Akarsuların enerji potansiyelinin fazla olması

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E        2. B       3. B       4. D       5. B

 

6. E       7. E       8. D       9. A       10. A       11. D       12. C       13. A

 

14. C       15. C       16. D        17. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR