TÜRKİYE’NİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde türkiyenin yer şekilleri kpss soruları, kpss coğrafya yer şekilleri test indir, coğrafya yer şekilleri test, türkiye'nin yeryüzü şekilleri test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

1. Heyelanlar; bol yağışlı, killi ve eğimli arazilerde etkili olurken, erozyon az yağışlı, bitki örtüsünden yoksun ve toprağın kuru olduğu ortamlarda etkilidir.

Haritada işaretli yerlerden hangisinde heyelan hangisinde erozyon daha fazla olur?

.  Heyelan Erozyon

A) I                    II

B) II                   IV

C) III                  I

D) I                    IV

E) IV                 III

 

2. Türkiye ılıman kuşakta yer alan bir ülke olmasına rağmen, bazı yerlerde buzul etkisine rastlanmaktadır.

Buzul etkisinin görülmesine olanak sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükselti

B) Enlem

C) Bakı

D) Yer şekilleri

E) Jeolojik yapı

 

3. Türkiye'nin şekillenmesinde iç kuvvetlerden volkanizmanın önemli etkisi olmuştur.

Yukarıda işaretli yerlerden hangisinde volkanizma, yer şekillerinin oluşumunda etkili olmamıştır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

4. Tektonik depremler yerkabuğundaki kırık hatları boyunca oluşan yer hareketleri sonucunda meydana gelir.

Türkiye'nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında, aşağıdaki yerlerin hangisinde tektonik deprem olma olasılığı en fazladır?

A) Konya Ovası

B) Ergene Havzası

C) Mardin Yöresi

D) Taşeli Platosu

E) Muş-Varto Yöresi

 

5.

Fay hatları üzerinde oluşan depremlere "Tektonik depremler", Karstik arazilerde kayaların erimesi sonucu oluşan boşlukların çökmesi ile oluşan depremlere "Çöküntü depremleri" denir.

Harita üzerinde numaralanmış yerlerden hangisinde çöküntü depremin oluşma ihtimali en çoktur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

6. Türkiye kıyılarında gelgit genliği fazla olsaydı, aşağıdaki ovalardan hangisi oluşmazdı?

A) Bursa

B) Konya

C) Bafra

D) Yukarı Sakarya

E) Harran

 

7.

Kayaların kimyasal çözülmesinde su ve kayanın cinsi önemlidir. Suyun ve sıcaklığın fazla olduğu yerler ile kalker, jips ve kaya tuzu gibi kayaların olduğu yerlerde kimyasal çözülme farklıdır.

Buna göre yukarıdaki haritada belirtilen noktaların hangilerinde suyun fazlalığı ve kayanın cinsi nedeni ile kimyasal çözülme en fazladır?

. Su                   Kayanın cinsi

A) V                  II

B) III                  I

C) III                  II

D) II                   IV

E) I                    II

 

8.

=> Akarsu erozyonu : Bitki örtüsünden yoksun eğimli arazilerde hızlıdır.

=> Rüzgar erozyonu : Bitki örtüsünden yoksun kurak bölgelerde hızlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi hem akarsu hem de rüzgar erozyonunu önleyici ortak bir çalışmadır?

A) Akarsuların önüne baraj yapmak.

B) Toprağı eğime dik sürmek.

C) Eğimli yamaçları taraçalamak.

D) Toprak üzerinde otsu veya odunsu bitki örtüsü oluşturmak.

E) Akarsuların yatak eğimlerini azaltmak.

 

9. Aşağıdaki profil ülkemizde toprak dağılışını göstermektedir.

Ülkemizin iklim ve toprak özellikleri dikkate alındığında, bu profilin aşağıdaki haritada verilen doğrultulardan hangisine ait olduğu söylenebilir?

A) İzmir-Antalya

B) Anamur-İnebolu

C) Gelibolu-Hakkari

D) İskenderun-Bingöl

E) İzmit-Trabzon

 

10. Yer şekillerinin engebeli olması aşağıdakilerden hangisini artırmaz?

A) Hidroelektrik potansiyelini

B) Toprak erozyonunu

C) Kısa mesafelerde sıcaklık farklarını

D) Tarıma elverişli alanları

E) Akarsuların akış hızını

 

11. Ülkemizdeki akarsuların rejimleri düzensiz, debileri düşük, yatak eğimleri fazladır.

Akarsularımızın yatak eğimlerinin fazla olması, aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?

A) Ulaşıma ve taşımacılığa elverişsiz olmasına

B) Mekanik aşındırmanın fazla olmasına

C) Su miktarının fazla olmasına

D) Enerji potansiyellerinin yüksek olması

E) Hızlarının fazla olmasına

 

12. Akarsular, vadilerini kazıp derinleştirdikçe yatak eğimi azalır. Bu yüzden zamanla akış yavaşlar. Derine aşınım hızını yavaş yavaş kaybeder. Mendereslerin oluşumuyla akarsu yatağındaki pürüzler ortadan kalkmış olur. Akarsuların en son kazandığı bu şekle denge profili denir.

Türkiye coğrafi bölgeleri sadece yükselti yönünden ele alındığında hangi bölgenin akarsuları daha önce denge profiline ulaşabilir?

A) Marmara Bölgesi

B) İç Anadolu Bölgesi

C) Doğu Anadolu Bölgesi

D) Karadeniz Bölgesi

E) Güney Doğu Anadolu Bölgesi

 

13. Jeotermal enerji kaynaklarının dağılımı volkanizma ve fay hatlarıyla paralellik gösterir.

Buna göre Jeotermal enerji bakımından en fakir ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konya

B) Denizli

C) İzmir

D) Kütahya

E) Bursa

 

14.

Yukarıdaki akarsu kaynaklarının denize yakın olduğu halde, akarsular en kısa yoldan denize ulaşamamaktadırlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açmaktadır?

A) Kaynaklarının yükseltisinin fazla olması

B) Dağların kıyıya paralel uzanması

C) Akarsuların denge profiline ulaşmamış olmaları

D) Karstik arazinin yaygın olması

E) Kaynak yerlerinde yazların kurak geçmesi

 

15. Akıntılar, deniz suyunun kütlesel hareketi sonucu oluşurlar.

I. Sürekli rüzgarlar.

II. Tuzluluk ve seviye farkı

III. Gelgit

IV. Enlem

Ülkemizin özellikleri düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangi ikisinin boğazlardaki akıntıların oluşumunda daha etkili olduğu söylenebilir?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) I ve IV

E) II ve IV

 

16. Kapalı havzaların en geniş olduğu bölgeler aşağıdakilerden hangileridir?

A) Karadeniz-İç Anadolu

B) İç Anadolu-Doğu Anadolu

C) Akdeniz-Ege

D) Doğu Anadolu-Marmara

E) Karadeniz-Akdeniz

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. A           3. A           4. E           5. E

 

6. C           7. C           8. D           9. B           10. D           11. C           12. A

 

13. A           14. B            15. E           16. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR