TÜRKİYE’NİN YÜZEY ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ TEST

Bu testimizde türkiyenin yer şekilleri kpss soruları, kpss coğrafya yer şekilleri test indir, coğrafya yer şekilleri test, türkiye'nin yeryüzü şekilleri test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

1. Bir yerde,

- Arazinin eğimli olması

- Killi toprak katmanlarının yaygın olması

- Yağışın çok olması

gibi etmenler heyelanı artırır.

Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde heyelan olayları daha fazla görülür?

A) Marmara B) Karadeniz

C) Ege D) Akdeniz

E) Doğu Anadolu

2. Türkiye'deki bazı göller tektonik oluşumların yanı sıra karstik özelliğe sahip olduklarından genişlemektedir.

Aşağıdaki göllerden hangisi böyle bir oluşuma örnek değildir?

A) Eğirdir B) Kovada

C) Tortum D) Suğla

E) Beyşehir

3.

Yukarıda karstik arazilerde oluşan kanyon vadi şekli gösterilmiştir.

Buna göre; haritada işaretli yerlerden hangisinde kanyon vadi görülür?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4.

Akarsu ve rüzgar erozyonunun görüldüğü yerlerin ortak özelliği bitki örtüsünden yoksun olmalarıdır.

Türkiye haritasında işaretlenmiş alanlardan hangisinde erozyon olma olasılığı en azdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de görülen kıyı tipleri ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Karadeniz kıyıları boyuna kıyılardır.

B) Ege kıyıları büyük ölçüde enine kıyılardır.

C) Kaş-Finike arası kıyılar dalmaçya tipi kıyılara örnektir.

D) İstanbul ve Çanakkale boğazlarında ria kıyı tipi görülür.

E) Gel-git genliği fazla olmadığı için fiyort tipi kıyılar görülmez.

6.

Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen kıyılar ve oluşumları eşleştirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir eşleştirme değildir?

A) I-Enine B) II-Ria C) III-Boyuna

D) IV-Dalmaçya E) V-Fiyort

7. Ege Bölgesi'nde;

- Kıta sahanlığının geniş olması

- Deniz etkisinin iç kesimlere ulaşması

- Doğal limanların fazla olması

- Kıyılarda girinti çıkıntının fazla olması

gibi bazı özellikler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Yatak eğiminin az olmasının

B) Batı Anadolu fay hattı üzerinde bulunmasının

C) Akarsu akış hızının az olmasının

D) Dağların kıyıya dik uzanmasının

E) İç kesimlerle ulaşımın kolay olmasının

8. Karadeniz Bölgesi'nde dağlar kıyıya paralel iki sıra halinde uzanırlar. Küre, Canik, Giresun, Rize ve Kaçkar kıyı dağlarıdır. Bolu, Köroğlu, Ilgaz, Çimen, Kop Mescit, Yalnızçam ve Akdağlar ise iç sıradağlarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bölgede dağların kıyıya paralel uzanmasının sonuçlarından biri değildir?

A) İç kesimlerle ulaşım zorlaşır, ulaşım geçitlerle yapılır.

B) Kıyıda girinti, çıkıntı, koy, körfez ve doğal liman azdır.

C) Kıyıda nemli, iç kısımlarda karasal iklimler görülür.

D) Kıyı ile iç kesimler arasında yeraltı kaynakları farklılık gösterir.

E) Kıyıda; çay, fındık ve mısır, iç kısımlarda ise keten, kenevir, tütün ve şekerpancarı yetiştirilir.

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ovalarının özelliklerinden değildir?

A) İç kesimlerdeki ovalar 500 m. den yüksektir.

B) Kıyılardaki ovaların yükseklikleri 0-500 m arasında değişir.

C) Batıdan doğuya doğru yükseltileri azalır.

D) Doğudaki ovaların büyük bölümü akarsu boylarında yer alır.

E) Akarsu boylarındaki iç ovalar alüvyonlarla kaplıdır.

10.

Yukarıdaki şekilde eşyükselti eğrileriyle gösterilen yer şeklinin haritadaki noktalardan hangisinde görülme olasılığı daha fazladır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

11. Türkiye kıyılarında delta ovalarına rastlanır.

Delta ovalarının sayısının fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi en fazla etkilidir?

A) Gel-git genliğinin az olması

B) Dağların uzanış şekli

C) Yer şekilleri

D) Yükseltinin fazlalığı

E) Yerin yapısı

12. Kireçtaşı, kaya tuzu ve jips gibi kolay eriyebilen kayaçlardan oluşmuş arazilere karstik arazi denir. Bu arazilerde mağara, kanyon vadi gibi yer şekillerine sıkça rastlanır. Buna göre aşağıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli yerlerden hangisinde karstik arazi geniş yer kaplar?

A) I B) II C) III D) IV E) V

13. Türkiye'de, dağların denize dik olarak uzandığı Ege Bölgesi'nde aşağıdaki yer şekillerinden hangisi daha çok görülür?

14. Türkiye, ortalama yükseltisinin fazla olması (1132 m) yanında oldukça da engebeli bir ülke olup yükseltiler kısa mesafelerde değişmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi engebenin fazla olmasının sonuçlarından biridir?

A) Dağların kuzey yamaçlarında kalıcı kar sınırının daha düşük olması

B) Kış mevsiminde yağışın artması

C) Dağların kuzey yamaçlarında sıcaklığın daha düşük olması

D) Gerçek ve izdüşüm alanı arasındaki farkın fazla olması

E) Akarsu debilerinin düşük olması

15. I. Gel-git genliğinin az olması

II. Akarsuların bol alüvyon taşıması

III. Kıyıların fazla derin olmaması

IV. Yeraltı su seviyesinin düşük olması

V. Akarsu aşındırmalarının fazla olması

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi Türkiye'de delta oluşumunda etkili değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B         2. C         3. A          4. E          5. E

 

6. E          7. D         8. D          9. C         10. C         11. A         12. B

 

13. E         14. D         15. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR