ÜLKELER COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları gibi konuları ele lacağız.

 

161. Dünya’nın en sarp dağları olan And Dağları, aşağıdaki kıtalardan hangisinde yer alır?

A) Asya                          B) Avrupa              C) G. Amerika

D) Afrika                        E) Avustralya

 

162. Dünya’nın en çok koyun yetiştirilen  ülkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avustralya                                B) Kırgızistan       C) İran

D) Türkiye                     E) Arjantin

 

163. Aşağıdakilerden hangisi, Brezilya’nın özellikleri arasında değildir?

A) Başkenti Brasilia’dır

B) Dünya’nın en büyük kahve üreticisidir.

C) Ekvatoral iklim özellikleri görülür.

D) Nüfus artış hızı yüksektir.

E) Yer altı kaynakları oldukça azdır.

 

164. Kanada geniş topraklara sahip olmasına rağmen tarım alanlarının oranı oldukça düşüktür.

- Yukarıda sözü edilen durumun görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A) Yükseltinin az olması

B) İkliminin tarıma elverişli olmaması

C) Topraklarının verimsiz olması

D) Engebeliliğinin  fazla olması

E) İnsanların tarımla uğraşmaması

 

165. Aşağıdaki ülke çiftlerinden  hangisinde, balıkçılık ve balık üretimi daha çok yapılmaktadır?

A) Malezya – Güney Kore

B) Gürcistan – Ermenistan

C) Mısır – Bangladeş

D) Japonya – Çin

E) Hindistan – Pakistan

 

166.

- Dünya’nın ikinci büyük gümüş üreticisidir.

- Petrol ve doğal gaz oldukça fazla çıkarılmaktadır.

- K. Amerika’nın güney bölümünde yer alır.

- Nüfus artış hızı yüksektir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brezilya                    B) Meksika           C) Arjantin

D) A.B.D.                                       E) Kanada

 

167. Adalar devletidir. 1300’ü aşkın adalardan oluşur. En büyük adası Sumatra’dır. Faal yanardağlar  çoktur.

- Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Japonya                   B) İtalya                 C) Endonezya

D) Bangladeş              E) Güney Kore

 

168. Aşağıdakilerden hangisi, A.B.D.’nin ihraç ürünlerinden değildir?

A) Kimyasal maddeler

B) Otomobil

C) Elektronik cihazlar

D) Metalurji  ürünleri

E) Tropikal ürünler

 

169. Hem Ilıman Okyanus, hem de Akdeniz ikliminin görüldüğü ülkeler, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) İtalya, Portekiz, Hollanda

B) İspanya, Almanya, İsviçre

C) Yunanistan, Arnavutluk, Belçika

D) Fransa, İspanya, Portekiz

E) Lüksemburg, Moldovya, Fransa

 

170. Dünya’nın en büyük doğal kauçuk üreticisi olan ülkeler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Güney Kore – Pakistan

B) Malezya – Endonezya

C) Fas – Cezayir

D) Mısır – Libya

E) Çin – Bangladeş

 

171. Aşağıdakilerden hangisi1991yılında Eski Yugoslavya’nın parçalanması ile bağımsızlığını kazanan

olan ülkelerden biri değildir?

A) Slovenya

B) Hırvatistan

C) Makedonya

D) Sırbistan – Karadağ

E) Arnavutluk

 

172.

-Turunçgil ihracatında Dünya’da üçüncü sıradadır.

-En önemli yer altı kaynağı fosfattır.

-Turizm gelişmiştir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fas      B) Tunus    C) Mısır    D) Cezayir   E) Nijerya

 

173. Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde nüfus artış hızı en az olan ülkeler, aşağıdakilerden hangisinde

birlikte doğru olarak verilmiştir?

A) Türkmenistan – Özbekistan

B) Tacikistan – Kazakistan

C) Kazakistan – Kırgızistan

D) Kırgızistan – Özbekistan

E) Türkmenistan – Tacikistan

 

174. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde yer alan ülkelerden hangisinde, pamuk üretimi daha önemlidir?

A) Özbekistan              B) Kırgızistan       C) Tacikistan

D) Türkmenistan        E) Kazakistan

 

175. Ekvator’dan  kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık düşer. Bunun sonucunda, kutuplara yakın bölgelerdeki denizlerin

kıyı kesimleri kış aylarında donar.

- Aşağıdaki denizlerden hangisinin kıyı kesimlerinin  kış aylarında donduğu söylenebilir?

A) Baltık                        B) Akdeniz            C) Karadeniz

D) Kızıldeniz                 E) Manş

 

176. Hollanda ve Mısır’ın gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farkın az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Yüzey şekillerinin sade olmasıyla

B) Yüzölçümlerinin küçük olmasıyla

C) Akarsu havzalarının geniş olmasıyla

D) Kuzey Yarımküre’de bulunmalarıyla

E) Deniz kıyısında yer almalarıyla

 

177. Hava kütlelerinin bir dağa çarpıp yükselmesiyle  meydana gelen yağışlara orografik  yağışlar denir.

- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde  yer şekillerinin özelliği bu tür yağışların oluşumuna en az elverişlidir?

A) Arjantin                     B) Hindistan         C) ABD

D) Kanada                   E) Hollanda

 

178. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde  çöl, ılıman okyanus ve Akdeniz iklimlerinin hepsi görülür?

A) Tunus                      B) Portekiz            C) Cezayir

D) Hollanda                 E) Avustralya

 

179. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin;

- Yerşekilleri dağlık ve engebeli

-Deniz kıyısı olmadığı halde deniz ticaret filosuna sahip olan

- Dünya saat üretiminde önde gelir.

Özelliklerine sahip olduğu söylenebilir?

A) İsviçre                       B) Almanya           C) Fransa

D) Avustralya               E) Macaristan

 

180. Dünya’nın toplam altın üretiminin  yarısından fazlasına sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fas                           B) Tunus                                              C) Cezayir

D) Nijerya                     E) Güney Afrika Cumhuriyeti

 

CEVAP ANAHTARI

 

161.C

162.A

163.E

164.B

165.D

166.B

167.C

168.E

169.D

170.B

171.E

172.A

173.C

174.A

175.A

176.A

177.E

178.E

179.A

180.E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR