ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 10

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

201.

- Ülkenin güneydoğusunda çöller geniş yer kaplar.

- Asi ve Fırat’ın bir kısmı buradan geçer

- Ülkenin kıyılarında Akdeniz iklimi görülür.

- Ensariye dağları önemli yükseltisidir.

Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Irak                            B) Mısır                  C) Suriye

D) Lübnan                    E) İsrail

 

202.

- Krom üretiminde  dünyada birincidir.

- Afrika kıtasında yer alır.

- Akdeniz iklimi egemendir.

- Altın ve elmasları ile ün kazanmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nijerya      B) Güney Afrika Cumhuriyeti

C) Libya        D) Fas                   E) Tunus

 

203. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerinden  daha azdır?

A) Almanya                   B) Fransa             C) İtalya

D) İsviçre                      E) Norveç

 

204. Akdeniz iklimine uyum sağlayan  bir bitki  aşağıdaki ülkelerin hangisinde yetişmez?

A) İtalya                         B) Fransa             C) Portekiz

D) Avusturya                E) Yugoslavya

 

205.

-  Göller ülkesi olarak bilinir.

-  Sanayisi fazla gelişmemiştir.

-  Nüfus yoğunluğu azdır.

-  Sanayi ülkenin güney kesimlerinde gelişmiştir.

Yukarıda  bazı özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finlandiya                B) İngiltere            C)Hollanda

D) Fransa                     E) İtalya

 

206. İsveç’in sanayisinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin  etkisi yoktur?

A) Zengin madenlerin bulunması

B) Ormanlarının fazla olması

C) Akarsu potansiyelinin fazla olması

D) Sermayenin iyi kullanılması

E) İkliminin oldukça ılıman olması

 

207.

-  Endüstri oldukça gelişmiştir.

-  Okyanusal, karasal, Akdeniz iklim tipleri görülür.

-  Nüfus yoğunluğu fazladır.

-  Akarsularında sağlanan elektrik üretimi önemlidir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İspanya                    B) Norveç              C) İsveç

D) İtalya                        E) Fransa

 

208. Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin nüfus ve sanayi ülkenin güney kesimlerinde

toplanmıştır. Bu durumun temel nedeni  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zengin madenlerin bulunması

B) Tarım alanlarının geniş yer tutması

C) İkliminin daha elverişli olması

D) Ormanların fazla olması

E) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

 

209.  Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın özellikleri arasında gösterilemez?

A) Ortalama yükseltisi azdır.

B) Çöl yoktur.

C) Kıtalar arasında en küçüktür.

D) Kıta sahanlıkları geniştir.

E) Nüfus yoğunluğu azdır.

 


210.

-  Okyanusal -  Akdeniz              -  Karasal

Yukarıdaki ülkelerin hangisinde İklim tiplerinin hepsi görülür?

A) Fransa                      B) İtalya                 C) İngiltere

D) Hollanda                 E) Norveç

 

211.

- Fırat ve Dicle nehirlerinin aşağı kesimlerini içine alır.

- Başlıca zenginliği petroldür.

- En gelişmiş sanayi  kolu inşattır.

Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İran                           B) Suriye               C) Irak

D) Kuveyt                      E) Bahreyn

 

212.  Aşağıda yer alan ülkelerin hangisiyle Türkiye arasındaki ticari  ilişki daha önemsizdir?

A) ABD                          B) Almanya     C) İngiltere

D) Yunanistan             E) Fransa

 

214. Denizden  200 km. uzaklıkta ve 200 m. Yükseklikteki bir  yöre, aşağıdaki ülkelerden  hangisinde bulunursa

günlük sıcaklık farkı daha büyük olur?

A) Libya’da                                   B) Kanada’da     C) Japonya’da

D) İtalya’da                   E) İngiltere’de

 

215.

-  Bir Kafkas ülkesidir

-  İklimi kuraktır

-  Sulamada Aras ve Kura ırmakları boyundaki barajlardan faydalanır

-  Başlıca ürünleri pamuk, buğday ve pirinçtir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gürcistan                 B) Azerbaycan      C) Ermenistan

D) Özbekistan             E) Kazakistan

 

216.

 I-İngiltere       II-          İtalya

III-   İspanya                 IV-          Hollanda

Yukarıdaki ülkelerden hangisinde Ilıman Okyanusal iklimin özellikleri  daha belirgin olarak gözlenir?

A)I – II        B) II – III        C) III – IV     D) I – IV      E) I – III

 

217.

-  Avrupa’nın güneyinde yer alır.

-  Ekonomisi ve endüstrisi fazla gelişmemiştir.

-  Yaz turizmi  önemlidir.

-  Akdeniz, Karasal ve Okyanussal iklim etkilidir.

Yukarıda sözü  edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)İspanya     B) Fransa   C) Almanya   D) İngiltere    E) Norveç

 

218. -  Avrupa ülkesidir.

-  Yaz turizmi önemlidir.

-  Sermaye ve yer altı zenginlikleri bakımından diğer Avrupa ülkelerine göre fakirdir.

- Nüfus ve sanayi ülkenin kuzey kesimlerinde yoğunlaşmıştır.

A) Fransa   B) İngiltere   C) Almanya  D) İtalya    E) Hollanda

 

219.

-  Ortalama yükseltisi oldukça azdır.

-  Deniz ticareti önemlidir.

-  Endüstri oldukça gelişmiştir.

-  Ilıman okyanussal iklim etkilidir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa    B) Hollanda    C) Norveç   D) İspanya    E) İtalya

 

220.

-Bir adalar ülkesidir.

-Genel olarak ılıman okyanus iklimi görülür.

-Zengin demir ve taşkömürü yatakları bulunmaktadır.

-Kentsel nüfus oranı çok yüksektir.

Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hollanda                                 B) İsveç                 C) Finlandiya

D) İngiltere                                   E) Fransa

 

CEVAP ANAHTARI

 

201.C

202.B

203.E

204.D

205.A

206.E

207.E

208.C

209.E

210.A

211.C

212.D

213.E

214.B

215.B

216.D

217.A

218.D

219.B

220.D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR