ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 11

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

221. Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisinin tarım ürünlerindeki dış ticareti  en fazla olabilir?

A) Avusturya   B) Yunanistan   C) İtalya D) Fransa   E) Suriye

 

223. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde temel besin maddesi diğerlerinden farklıdır?

A) Malezya                    B) Endonezya      C) Türkiye

D) Hindistan                E) Japonya

 

224. Aşağıdaki ülkelerden hangisi  deprem kuşağı içinde yer almaz?

A) Türkiye      B) İran   C) Japonya

D)Mısır          E) Yunanistan

 

225. Kış aylarında Batı Avrupa kıyılarında sıcaklık pek düşmez.

- Bu durumun temel nedeni  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem                       B) Bitki örtüsü                      C) Yükselti

D)Yer şekilleri             E) Sıcak su akıntıları

 

226. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kış turizmi diğerlerine göre gelişmiştir?

A) Danimarka              B) Hollanda          C) Belçika

D) İspanya                   E) İsviçre

 

227. Kurak ve yarı kurak ülkelerde orman oluşumu zordur. Bu nedenle  bu ülkeler kağıt açısından

dışarıya  bağımlıdır.

- Aşağıdaki ülkelerden hangisi kağıt hammaddesini  dışarıdan almak zorundadır?

A) Hindistan                 B) Finlandiya        C) Kanada

D) Türkiye                     E) Mısır

 

228. “Amerika kıtasında Büyük Okyanus’a dökülen nehirlerin genellikle boyları kısadır.”

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma etki eden  temel faktördür?

A) Kıtanın küçük olması

B) Yağışın az olması

C) Çöl iklimlerinin geniş yer kaplaması

D) Yer şekillerinin özellikleri

E) Akarsu debilerinin az olması

 

229. Akdeniz kıyılarında  doğal yetişme ortamı bulan bir bitki  aşağıdaki yerlerden hangisinde de yetişebilir?

A) Kaliforniya –Güneybatı Avustralya

B) Orta Şili -  Hindistan

C) Kanada –Kap Yöresi

D) Hollanda kıyıları Ege kıyıları

E) İngiltere – Norveç

 

230.

-Yengeç Dönencesi

-Oğlak Dönencesi

Yukarıdaki dönencelerden hiçbiri aşağıdaki kıtalardan hangisinden geçmez?

A) Afrika                        B) Avrupa              C) Asya

D) Avustralya               E) Amerika

 

231. Benelüks ülkeleri;

I-              İntansif tarım yöntemleri uygulanır.

II-             Yer altı kaynakları zengindir.

III-            Aritmetik nüfus yoğunlukları fazladır.

IV-           Engebeli yerşekilleri

gibi  özelliklerden hangi ikisinde  daha çok benzerlik gösterir?

A) I ve II          B) II ve III               C) II ve IV

D) I ve III        E) III ve IV

 

232. Yer yüzü şekilleri engebeli olmayan ülkelerde akarsular denge profili oluşturmuş ise akarsular üzerinde

taşımacılık yapılabilir.

- Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde akarsular üzerinde taşımacılık yapma imkanı diğerlerinden daha fazladır.

A) İran                           B) Japonya           C) Almanya

D) Norveç                     E) Hollanda

 


233.
Birer Kuzey  Afrika ülkesi olmalarına rağmen Mısır ve Libya’da Akdeniz iklimi çok hissedilirken. Fas,

Cezayir ve Tunus kıyılarında Akdeniz ikliminin daha az görülmesine neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alçalıcı hava hareketleri

B) Denizden gelen nemli havalar

C) Atlas Dağlarının kıyı boyunca uzanması

D) Yüzölçümlerinin küçük olması

E) Dönencelerin dışında yer almaları

 

234.

I-     Libya                      IV-Fas

II-    Tunus                    V-Mısır

III-   Cezayir

-Yukarıdaki ülkelerden hangileri Atlas Ülkesi olarak adlandırılırlar?

A) I ve III                         B) II ve III               C) II, III ve IV

D) II, III ve  IV                 E) II, IV ve V

 

235. İngiltere’nin ekonomisinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha azdır?

A) Demir – çelik endüstrisi

B) Gemi yapımı

C) Ticaret gelirleri

D) Dokuma endüstrisi

E) Turizm gelirleri

 

236. “İskandinavya yarımadası üzerinde bulunan İsveç, Norveç ve Finlandiya’da intansif (modern)

tarım yapılmasına karşı tarım ürünleri ülke ihtiyacını karşılayamaz.”

İskandinavya ülkelerinde tarım ürünlerinin  yetersizliği üzerinde etkili temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzölçümlerinin yetersiz olması

B) Gerekli nüfus özelliklerine sahip olmamaları

C) İklim koşullarının olumsuz etkileri

D) Tarım ürünlerinin az gelir getirmesi

E) Sulama imkanlarının yetersiz olması

 

237. Kuzey Avrupa ülkelerinden;

I-     İsveç                      II-            İzlanda

III-   Norveç                   IV-           Finlandiya

V-    Danimarka

gibi ülkelerin hangilerinde  orman alanları diğerlerine oranla oldukça azdır?

A) I ve III                        B) II ve IV               C) III ve IV

D) II ve V                       E) III ve V

 

238.  Baltık Cumhuriyetleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Rusya – Ukrayna - Bulgaristan

B) Yunanistan – Arnavutluk – Romanya

C) Estonya – Letonya – Litvanya

D) Moldovya – İsveç – Danimarka

E) Polonya – Macaristan – Avusturya

 

239.

-  Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.

-   Endüstrileşme oldukça fazladır.

-   Nüfus yoğunluğu fazladır.

-  Yerşekilleri oldukça dağlık ve engebelidir.

Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danimarka                              B) İsveç                 C) Malezya

D) Japonya                   E) İngiltere

 

240.

-  Mısır, Pamuk ve tütün üretiminde dünya birincisidir.

-  Dünya taşkömürü üretiminin üçte birine sahiptir.

-  Dünya’nın en çok bakır üreten ülkesidir

-   Dünya petrolünün üçte birini üretir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanada                                    B) Fransa             C) ABD

D) Brezilya                    E) Arjantin

 

CEVAP ANAHTARI

 

221.A

222.C

223.C

224.D

225.E

226.E

227.E

228.D

229.A

230.B

231.D

232.C

233.C

234.D

235.D

236.C

237.D

238.C

239.D

240.C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR