ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 12

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

241. Aşağıdaki yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğu daha azdır?

A) Batı Avrupa                              B) Hint Yarımadası

C) Orta Asya                                D) Akdeniz Çevresi

E) ABD’nin doğu kıyıları

 

242.

-  Nüfus yoğunluğu azdır.

-  Nüfus ve endüstri ülkenin güney kesimlerde toplanmıştır.

-  Kıyıları buzul aşındırması sonucu oluşmuştur.

-  Kıyılarda Golf - Stream sıcak su akıntısı etkilidir.

-  Balıkçılık gelişmiştir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Norveç      B) İspanya            C) İtalya

D) Danimarka             E) Fransa

 

243.

-  Fiyord tipi kıyı

-  Buzul gölleri

-  Hörgüç kayalar

Aşağıdaki bölgelerden hangisinde yukarıdaki gibi yerşekillerine rastlanmaz?

A) Kuzey Kanada

B) İskandinavya

C) Grönland

D) Güney Şili

E) Kuzey Afrika

 

244. Yıl içinde yağış rejimi düzenli ülkelerde  orman alanları fazladır. Bu  ülkelerde ormana dayalı ihracat da gelişmiştir.

Buna göre;

I-         Norveç                  III.            Finlandiya

II-       Yunanistan          IV.           İtalya

gibi  ülkelerden hangilerinde orman ürünleri ihracatının az olması beklenir?

A) I- II                             B) II – III                 C) III – IV

D) I – III                         E) II – IV

 

245.

I-     Hollanda               II-Mısır

III-   Türkiye                  IV-Japonya

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfusun ülke içinde  dağılımında doğal faktörlere

bağımlılık daha fazladır?

A) I ve II                         B) I ve III                C) II ve III

D) III ve IV                      E) I ve IV

 

246.   “Bir yerin izdüşüm alanı yükselti ve çukurluklar dikkate alınmadan, her yer düz kabul edilerek hesaplanır. Gerçek alan ise, yer şekilleri dikkate alınarak hesaplanır.”

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçek alan ile izdüşüm alanı arasındaki fark daha çoktur?

A) Afganistan               B) Arabistan         C) Hollanda

D) Libya                        E) Mısır

 

247. I-Kuzey Afrika            II-Doğu Afrika                 III-Avustralya

Yukarıdaki yerlerden hangisi göl bakımından zenginlik vardır?

A) Yalnız I                      B) I ve II                 C) Yalnız II

D) II ve III                       E) Yalnız III

 

248. Aşağıdakilerden hangisi Asya kıtasının özelliklerinden biri değildir?

A) İklim çeşitliliği fazladır

B) Ortalama yükseltisi fazladır.

C) Nüfusu en çok olan kıtadır.

D) Endüstride en geri  olan kıtadır.

E) İki okyanusa sınırı vardır.

 

249. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde güneyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürücü etki yapar?

A) Arjantin                     B) Meksika           C) Kanada

D) Japonya                                  E) İspanya

 


250.

- Nil ülke için çok önemlidir.

- Dokumacılık başta gelir.

- En çok tahıl ve pamuk yetiştirilir.

- Petrol bulunmakla birlikte çok önemli bir gelir kaynağı değildir?

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısır          B) Libya                                C) Tunus

D) Fas           E) Cezayir

 

251. Avrupa kıtasında rüzgar aşındırmasının fazla olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alanının küçük olması

B) Sürekli rüzgarların etkili olmaması

C) Bitki örtüsünün gür olması

D) Etrafının denizlerle çevrili olması

E) Yeryüzü şekillerinin sade olması

 

252. Yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlı  geçen bir yerde doğal bitki örtüsü ormandır.

- Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde yukarıda sözü edilen koşullar bulunur?

A) Brezilya     B) Hindistan            C) Yunanistan

D) İtalya         E) İngiltere

 

254. Yüksek enlemlere yakın ülkelerde göl oluşumunda buzullara ait etki daha fazladır.

- Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangi ikisinde buzullara ait göl oluşumu daha fazladır?

A) Türkiye – Yunanistan            B) Avustralya – Hindistan

C) Brezilya – Arjantin                 D) Kanada – Finlandiya

E) Meksika – ABD

 

255. Aşağıdaki akarsulardan  hangisi Asya kıtasında yer almaz?

A) İndus                        B) Ganj                  C) Nil

D) Obi                           E) Yenisey

 

256. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde iklim çeşitliliği nedeniyle tarımsal ürünlerde de çeşitlilik çoktur?

A) Belçika                     B) İngiltere            C) İspanya

D) Norveç                     E) Mısır

 

257. I- Suriye                               III- İran                   V- Yunanistan

II-Bulgaristan               IV-Irak

Yukarıda verilen sınır komşularımızdan  hangisinin yüzölçümü ülkemizden daha büyüktür?

A) Yalnız I                      B) Yalnız III            C) II ve IV

D) III ve V                       E) Yalnız V

 

258. Aşağıda bazı ülkeler ve bunların başkentleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

A) Suriye → Şam

B) İsrail → Tel Aviv

C) Lübnan → Amman

D) Azerbaycan→ Bakü

E) Bulgaristan → Sofya

 

259.

I-   İran                  II-İsrail              III-  Azerbaycan

IV-Gürcistan         V-   Irak

Aşağıda verilen ülkelerden hangileri petrol zenginliği bakımın- dan diğerlerine göre daha fakirdir?

A) Yalnız I                      B) II ve III               C) III ve IV

D) Yalnız V                                    E) II ve IV

 

260. Boğazlar ve önemli kanallar genellikle işlek deniz yolu niteliğindedir.

- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre işlek deniz yolu özelliğinde değildir?

A) İstanbul Boğazı

B) Bering Boğazı

C) Cebelitarık Boğazı

D) Panama Kanalı

E) Süveyş Kanalı

 

CEVAP ANAHTARI

 

241.C

242.A

243.D

244.E

245.C

246.A

247.C

248.D

249.A

250.A

251.C

252.E

253.C

254.D

255.C

256.C

257.B

258.C

259.E

260.B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR