ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 14

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

281. İskandinav ülkeleri olarak bilinen Norveç, İsveç ve Finlandiya’da aşağıdaki yer şekillerinden hangisi görülmez?

A) Aktif volkanlar                          B) Moren tepeleri

C) Buzul gölleri                           D) Fiyord kıyıları

E) Hörgüç kayaları

 

282. “Zeytin Akdeniz ikliminin bitki örtüsündendir.”

- Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde zeytin yetişmesi beklenemez?

A) Şili                             B) ABD                    C) Fransa

D) Hollanda                 E) Güney Afrika

 

283. Aşağıdakilerden hangisinin sık nüfuslu olması farklı bir nedene  bağlanabilir?

A) İngiltere                    B) Hindistan         C) Japonya

D) Hollanda                 E) Almanya

 

284. Aşağıda verilen ülkelerden hangileri, ülkemizin dış ticaretinde ilk sırayı alır?

A) ABD – Rusya                          B) Almanya – ABD

C) Japonya – Fransa                                 D) İngiltere – İtalya

E) Yunanistan – İspanya

 

285.  Her mevsim yağışlı bir iklime uyum  sağlamış olan bir bitkinin aşağıdaki ülkelerden hangisinde

yetiştirilmesi en zordur?

A) İngiltere                    B) Hollanda          C) Fransa

D) Türkiye                     E) Mısır

 

286. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfusun  dağılışında doğal koşulların etkisi daha fazladır?

A) Belçika                    B) İspanya            C) Mısır

D) Hollanda                 E) Danimarka

 

287. Aşağıdaki ülkelerden hangisi eski SSCB’nin dağılmasından  sonra tam bağımsız olan  Türk

Cumhuriyetlerinden  biri değildir?

A) Kazakistan              B) Özbekistan      C) Azerbaycan

D) Yakutistan               E) Kırgızistan

 

288.

-  Su gücünün fazla olması

-   Orman zenginliğinin fazla olması

-   Ekonomik zenginliğin deniz ticaretine bağlı olması

Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa                     B) Hollanda          C) İsviçre

D) İsveç                        E) Norveç

 

289. Aşağıda verilen ülkelerin  hangisinde kış turizmi daha az gelişmiştir?

A) Finlandiya                B) İsveç                 C) İsviçre

D) Hollanda                 E) Kanada

 

290. Hollanda’nın akarsularının taşımacılığa elverişli olması bu ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?

A) Yüzölçümünün küçük olması

B) Yer şekillerinin engebesiz olması

C) Akarsu havzalarının geniş olması

D) Derin vadilerin geniş yer tutması

E) Akarsu boylarının uzun olması

 

291. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın seyrek nüfuslu yerlerinden biridir?

A) İtalya                         B) Avustralya        C) Hindistan

D) Japonya                  E) Hollanda

 


292.
Çay bol yağış, yarı gölge ve kalın toprak örtüsü isteyen bir tarım ürünüdür.

- Buna göre çayın aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetişmesi daha kolaydır?

A) Çin                            B) Kanada            C) Fransa

D) Avustralya               E) Türkiye

 

293. Yüksek enlemlerde bulunan ülkelerde buzul gölleri geniş yer tutar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi buzul göllerin yaygın olarak bulunduğu ülkelerden biri değildir?

A) Kanada                                    B) Finlandiya        C) Norveç

D) İsveç                        E) Portekiz

 

294. Aşağıdakilerden hangisi Norveç’in özelliklerinden biri değildir?

A) Akarsuların enerji potansiyeli yüksektir.

B) Yer şekilleri tarıma elverişlidir

C) Buzul aşınım şekilleri yaygındır.

D) Kıyılarında Golf -Stream sıcak su akıntısı etkilidir.

E) Balıkçılık gelişmiştir.

 

295. Şiddetli depremler ve volkanik faaliyetler daha çok Büyük Okyanus çevresinde görülmektedir.

-Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde deprem olma olasılığı daha azdır?

A) Japonya                   B) Endonezya      C) Malezya

D) Moğolistan              E) Güney Kore

 

296. Yerkabuğunun çökelmesi ile meydana gelen çukurluklarda suların birikmesi ile oluşan göllere “tektonik göl ” denir.

- Buna göre, aşağıdaki  alanlardan hangisinde tektonik göller daha fazla toplanmıştır?

A) İskandinavya           B) Kuzey Amerika

C) Orta Asya                D) Doğu  Asya   E) Doğu Afrika

 

297. Japonya, hammadde ve pazar  gereksinimini karşılarken daha çok aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygular?

A) Amerika ve Avrupa ülkelerinden  yardım almak.

B) Hammaddeyi suni olarak üretmek

C) Hammadde karşılığında işlenmiş madde satmak

D) Uzak Doğu Asya ülkelerine yönelmek

E) İleri teknoloji ürünü satmak

 

298. Balıkçılıkta gelişmiş ülkeler genellikle tarım imkanları sınırlı olan ülkelerdir.

-Aşağıdaki ülkelerin hangisinde balıkçılığın gelişmesi tarım imkanlarının kasıtlı olmasına bağlanamaz?

A) Japonya                   B) Norveç              C) Yeni Zelanda

D) ABD                          E) İsveç

 

299. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin yüzölçümüne göre orman bakımından zengin olduğu söylenemez?

A) Türkiye                      B) Almanya           C) Kanada

D) Finlandiya               E) İsveç

 

300.

I-  Petrolden sonra en büyük gelirini hurma oluşturur.

II-  Türkiye ile sınırı 1926 Ankara Antlaşması ile çizilmiştir.

III-   Ülkede Babil’in yıkılmış asma bahçeleri vardır.

-Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsrail      B) Ürdün     C) Irak      D) İran      E) Suriye

 

CEVAP ANAHTARI

 

281.A

282.D

283.B

284.B

285.E

286.C

287.D

288.E

289.D

290.B

291.B

292.A

293.E

294.B

295.D

296.E

297.C

298.D

299.A

300.C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR