ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 15

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

301. Gerçek alan yükselti ve çukurluklar dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucu elde edilir.

İzdüşümü alan ise yükselti ve  çukurluklar dikkate alınmadan her yerin düz olduğu düşünülerek yapılan

hesaplamalar sonucu elde edilir.

-Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin, gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark en fazla olur?

A) Hollanda                  B) İtalya                 C) Danimarka

D) İngiltere                   E) Belçika

 

302. Aşağıda bir ülkeye ait bazı özellikler verilmiştir.

- Kara ve demir yolu ile Avrupa’daki ulaşımda önemli bir yeri olan.

- Denizlere kıyısı olmadığı halde büyük bir deniz ticaret filosuna sahip olan

- Uyguladığı tarafsız politika ile güvenirlik ve gizlilik sayesinde bankacılık sektörü gelişen dolayısıyla

Dünya’nın para merkezi haline gelmiştir.

Buna göre, yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsviçre                       B) Avusturya         C) Fransa

D) Çek Cumhuriyeti    E) Almanya

 

303. Yüksek dağların üst kısmında bulunan, sürekli  yeşil kalan ve çok çeşitli çiçeklerin de bulunduğu

topluluğa dağ çayırları denir.

-İklim koşulları dikkate alındığında,   aşağıdaki ülkelerden hangisinde dağ çayırlarının oluşması beklenemez?

A) Yunanistan              B) İsviçre

C) Mısır                         D) Avusturya         E) Fransa

 

304.Türkiye’de  pamuk tarımı yaz  mevsiminde yapılırken Çin’de kış mevsiminde yapılmaktadır.

-Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çin’de kışın bol yağış alması

B) Türkiye’de kış  yaşanırken Çin’de yaz yaşanması

C) Türkiye’de kışın farklı ürünlerin yetişmesi

D) Çin’de yaz yağışlarının yetersiz olması

E) Çin’de yazların yağışlı kışların kurak olması

 

305. “Bulgaristan’ın Karadeniz kıyıları Türkiye’nin Karadeniz kıyıları kadar yağış almaz.” Bu durumun

temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulgaristan’ın sürekli bir yüksek basınç merkezinde  bulunması

B) Gezici hava kütlelerinin Bulgaristan üzerinden geçmemesi

C) Türkiye kıyılarının nemli havayı çekmesi

D) Batı rüzgârlarının  Bulgaristan’a karadan  Türkiye’ye denizden esmesi

E) Türkiye’nin Subtropikal yüksek basınç merkezinin etkisinde kalması

 

306. Aşağıdaki ülkelerden hangisi  dünya linyit üretiminde ilk sırayı alır?

A) Türkiye                      B) Çin                   C) ABD

D) Fransa                                     E) Almanya

 

307. Batı rüzgârları ve Gulf – Stream  sıcak su akıntısı aşağıdaki ülkelerden hangisinin iklimini belirleyici

derecede etkilemektedir?

A) Brezilya    B) ABD                  C) İngiltere

D) Hindistan                E) Kanada

 

308. Yer altı  zenginlikleri endüstrinin gelişmesine çok önemli katkıları bulunmaktadır.

- Aşağıdaki kıtalardan hangisinde endüstri yer altı zenginliklerine göre daha geri bir düzeydedir?

A) Afrika                         B) Amerika           C) Asya

D) Avustralya               E) Avrupa

 

309. Dünya tütün üretiminde aşağıdaki ülkelerden hangisinin payı daha fazladır?

A) Bulgaristan             B) Türkiye             C) Endonezya

D) Kanada                   E) Çin

 


310.
İç Anadolu  Bölgesi’nin iklimine uyum sağlamış olan bir bitkinin, aşağıdaki ülkelerden hangisinde

görülmesi beklenemez?

A) İngiltere                     B) İran                  C) Özbekistan

D) Arjantin                     E) İspanya

 

311.

I-      Panama                               II-            Bering

III-    İstanbul                IV-           Süveyş

V-    Cebelitarık

Yukarıdaki boğazlardan hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I ve II                         B) I ve IV                C) III ve IV

D) II ve V                        E) V ve I

 

312. Fiziki haritalarda yer şekillerini gösterme metotlarından biri de renklendirmedir. Bu metotta  her

renk farklı bir yükselti aralığını gösterir.

- Buna göre, aşağıdaki ülkelerin fiziki haritası incelendiğinde, hangisinde kısa mesafede renk değişimi görülmez?

A) İran                           B) Danimarka      C) Fransa

D) İsviçre                      E) Türkiye

 

313. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Batı Avrupa’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Endüstri gelişmiştir.

B) Nüfus yoğunluğu fazladır.

C) Okyanusal iklim etkilidir.

D) Kişi başına düşen gelir yüksektir.

E) Hammadde ihracatı fazladır.

 

314. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi Ortadoğu’ya bağlayan sınır kapılarından değildir?

A) Gürbulak                  B) Cilvegözü         C) Habur

D) Nusaybin                E) Kapıkule

 

315. İsviçre ve Hollanda’nın aynı ölçek kullanılarak çizilmiş izohips haritaları incelendiğinde, kullanılan

eş yükselti eğri sayılarının farklı olduğu tespit edilmiştir.

- Bu duruma, bu iki ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olması etki etmiştir?

A) Matematik konumları

B) İzdüşüm alanlarının

C) Yükseltilerinin

D) İklim özelliklerinin

E) Dağların uzanış doğrultularının

 

316. Bir saat dilimi 15 meridyenden  oluşmaktadır. Doğusu ile batısı arasında 15º den fazla boylam farkına

sahip olan ülkeler birden fazla saat  dilimi üzerinde yer almaktadır.

- Coğrafi konum özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki ülkelerin hangisinde en az saat dilimi bulunmaktadır?

A) Brezilya                    B) Kanada            C) İtalya

D) Avustralya               E) Hindistan

 

317. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yağış azlığına bağlı olarak tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç en fazladır?

A) Almanya                   B) Brezilya            C) İngiltere

D) Suriye                       E) Endonezya

 

318.

I.     Eber             II.  Ganj               III.   Nil

IV.  Amazon       V.  Po

-Yukarıda verilen akarsulardan hangileri Avrupa kıtasında yer almaktadır?

A) I ve IV       B) II ve III               C)  Yalnız I

D) II ve V                        E) I ve V

 

319. Aşağıdaki bölgelerden hangisi yeryüzünün çok seyrek nüfuslu yerlerine örnek olarak gösterilemez?

A) Nil deltası                B) Orta Asya         C) Himalayalar

D) Kongo Havzası     E) Amazon Havzası

 

320. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, batı rüzgârlarının etkisiyle yıl boyunca yağış alan ülkeler arasında gösterilemez?

A) İngiltere                    B) Almanya           C) Hollanda

D) İtalya                        E) Norveç

 

CEVAP ANAHTARI

 

301.B

302.A

303.C

304.E

305.D

306.E

307.C

308.A

309.E

310.A

311.B

312.B

313.E

314.E

315.C

316.C

317.D

318.E

319.A

320.D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR