ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 16

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

321.

-   En önemli akarsuları Tuna ve Meriçtir.

-   Nüfusunun %10’unu Türkler oluşturur.

-   Gül yağı üretiminde Türkiye’nin en büyük rakibidir.

-   Avrupa’nın en önemli ipek üreticisidir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunanistan              B) Bulgaristan     C) Ermenistan

D) Gürcistan                E) Romanya

 

322.

-  İleri derece sanayileşmiş ülkeler yer alır.

-  Birinci zaman arazileri geniş yer tutar.

-  Nüfus yoğunluğu fazladır.

Yukarıda Avrupa’nın hangi kısmına ait özellikler verilmiştir?

A) Balkanlar                 B) Güney Avrupa   C) Orta Avrupa

D) Batı Avrupa             E) İskandinavya

 

323. Aşağıdaki ülkelerden hangisi,   batı rüzgârlarının etkisiyle yağış alan ülkeler arasında gösterilemez?

A) İngiltere                    B) Almanya           C) Hollanda

D) İtalya                        E) Norveç

 

324.

-  Komşumuz olan tek Türki Cumhuriyet’tir

-  Türkiye ile Orta Asya arasında köprü konumundadır.

-  Dünya Havyar üretiminin %80’ini karşılar.

-  Petrol ve doğalgaz en önemli yer altı kaynağıdır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gürcistan                 B) Kazakistan      C) Azerbaycan

D) Tacikistan               E) Türkmenistan

 

325. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Türkiye’nin dış ticaretindeki payı diğerlerine oranla daha azdır?

A) ABD                          B) Fransa             C) Almanya

D) Kanada                   E) İngiltere

 

326. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde çöl alanı yoktur?

A) İtalya                         B) Çin                    C) Cezayir

D) Libya                        E) Sudan

 

327. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus ve sanayi ülkenin güneyinde toplanmamıştır?

A) Kanada                                    B) Norveç              C) İsveç

D) Finlandiya               E) İtalya

 

328. Aşağıdaki yarımadalardan hangisi Avrupa kıtasında yer almaz?

A) İber                           B) Sina                  C) İtalya

D) Finlandiya               E) Balkan

 

329.   - Dünya çiçek üretiminin yarısından fazlasını karşılayan

- İntansif tarım faaliyetlerinde önde gelen,

- Avrupa’nın en önemli süt, tereyağı ve peynir üreticisi olan

ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere                    B) Almanya           C) İtalya

D) Hollanda                 E) İsviçre

 

330. “İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus Dünya’nın başlıca zeytin yağı üreticisi ülkelerdir.”Bu ülkelerin

hangi ortak özelliği zeytin yağı üretimlerinin fazla olmasında etkili olmuştur?

A) Yüzölçümlerinin  geniş olması

B) Avrupa kıta’sında yer almaları

C) Akdeniz iklimi özelliklerinin görülmesi

D) Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi

E) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer almaları

 


331.
Deniz etkisine kapalı olan ülkelerde karasal iklim koşulları görülür.Ülkenin denize olan uzaklığı karasal

iklimin şiddetini belirler.

- Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülen karasal iklim daha şiddetlidir?

A) Rusya                       B) Fransa             C) Romanya

D) İran                           E) İspanya

 

332. Aşağıdaki ülkelerden hangisi adalar topluluğundan oluşmuş bir ülke değildir?

A) Endonezya              B) Japonya           C) Filipinler

D) Yeni Zelanda          E) Avusturya

 

333. “Topraklarının tamamında  ya da bir bölümünde Alp Dağlarının bulunduğu Avrupa ülkelerinde kış turizmi

gelişmiştir.”  Buna göre, aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisi söz konusu  ülkelerinden biri değildir?

A) İsviçre                       B) Belçika             C) Fransa

D) İtalya                        E) Avusturya

 

334.

        I-  NATO II-  BM                     III-  AB

Türkiye, yukarıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üye değildir?

A) Yalnız I                      B) Yalnız II             C) Yalnız  III

C) I ve II                         E) II ve III

 

335.

I-   Orman bakımından zengindir.

II-   Kıta sahanlığı dardır.

III- Ortalama yükseltisi azdır.

IV- Nüfus yoğundur.

V-  Kıyılarında gel-git etkili değildir.

Yukarıdakilerden hangileri Avrupa’nın özelliklerinden değildir?

A) I ve II                         B) II ve III               C) III ve IV

D) IV ve V     E) II ve V

 

336. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile ticari ilişkisi en az olan ülkelerdendir?

A) Fransa     B) İtalya     C) Hollanda    D) Portekiz    E) İran

 

337. - Ülkenin tamamı adalardan oluşur.

- Yıl içinde dört mevsim yaşanır.

- Yağış miktarı çoktur.

Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danimarka              B) İngiltere            C) Fransa

D) Hollanda                 E) Avusturya

 

338. Ekonomisi tarıma dayalı  alan ve mısır, pirinç, kahve, kakao, muz ve pamuk  yetiştirilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avustralya                B) Mısır                  C) Brezilya

D) Kazakistan              E) Hollanda

 

339. Aşağıdaki kıtaların hangisinde, endüstrileşme yer altı zenginliklerine oranla fazla bir gelişme göstermemiştir?

A) Kuzey Amerika        B) Avrupa              C) Asya

D) Afrika                        E) Avustralya

 

340. Kanada’nın depremden fazla etkilenmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Nüfus ve yerleşmelerin daha çok alçak ovalarda yoğunlaşmasıyla

B) Yüzölçümünün çok geniş olmasıyla

C) Eski ve oturmuş bir kara parçası olmasıyla

D) Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin  yaygın olmasıyla

E) Son jeolojik  dönemde  karalaşmış genç bir ülke olmasıyla

 

CEVAP ANAHTARI

 

321.B

322.D

323.D

324.C

325.D

326.A

327.E

328.B

329.D

330.C

331.A

332.E

333.B

334.C

335.E

336.D

337.B

338.C

339.D

340.C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR