ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 17

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

341. Norveç- İsveç – Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde nüfus daha çok  güney bölgelerinde,

Cezayir – Libya gibi Atlas ülkelerinde ise kuzey bölgelerinde  toplanmıştır.

- Bu dağılışlara etki eden temel faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem – Yükselti

B) Yükselti – Enlem

C) Enlem – Deniz etkisi

D) Deniz etkisi – Yerşekilleri

E) Yerşekilleri – Enlem

 

342. İskandinav ülkeleri enlemleri itibariyle soğuk iklime sahip olmaları gerekirken buralarda ılıman

iklim özellikleri görülmektedir.

- Bunu aşağıdaki özelliklerin hangisiyle açıklayabiliriz?

A) Yer şekillerinin sadeliği

B) Orman örtüsünün fazlalığı

C) Okyanusa komşu olmaları

D) Soğuk rüzgarlara kapalı olmaları

E) Sıcak okyanus akıntılarından etkilenmeleri

 

343. Japonya için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye’den fazladır.

B) Balıkçılık çok gelişmiştir.

C) Çok sık tektonik depremler görülür.

D) Orman bakımından zengindir.

E) Hammadde ihraç eder.

 

344. Aşağıda verilen yerlerden  hangisi Asya Kıtası’nı diğer kıtalardan ayıran bir sınır özelliği taşımaz?

A) Ural Dağları            B) Kafkas Dağları

C) Berring Boğazı       D) Süveyş Kanalı

E) Alp Dağları

 

345.

I-     Dekkan   (Hindistan)

II-    Sina    (Mısır)

III-   İber   (İspanya)

- Yukarıdaki yarımadalarda yoğun olarak yetiştirilen başlıca tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisinde

doğru sıralanmıştır?

I                          II                            III

A)                    Pirinç                     Pamuk                  Zeytin

B)                   Çay                        Kahve                    Mısır

C)                   Tütün                     Pamuk                  Çavdar

D)                   Kauçuk                  Buğday                  Tütün

E)                   Buğday                  Şekerpancarı       Çay

 

346. Karadeniz Bölgesi’nin kıyı iklimine uyum sağlamış olan bir bitki aşağıdaki ülkelerin hangisinde

doğal yetişme ortamı bulamaz?

A) İngiltere                    B) Gürcistan    C) Hindistan

D) İsviçre                      E) Seylan

 

347. Aşağıdaki ülkelerden  hangisi çay üretimi bakımından önemli bir paya sahip değildir?

A) Kazakistan              B) Çin  f                 C) Hindistan

D) Endonezya              E) Bangladeş

 

348.

I.   İspanya         II.   İtalya

III.  Türkiye         IV.  Suudi Arabistan

-Yukarıdaki ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz ikliminin görülmesi

B) Önemli petrol üreticileri olmaları

C) Yarımada ülkeleri olmaları

D) İklimlerinin aynı olması

E) Nüfus yoğunluklarının benzer olması

 

349. Aşağıdakilerden hangisi Asya kıtasını diğer kıtalarla karşılaştırdığımız zaman özellikleri arasında gösterilemez?

A) Ortalama yükseltisinin fazla olması

B) Nüfus miktarının fazla olması

C) Yüzölçümünün büyük olması

D) Sanayinin gelişmiş olması

E) Karasal iklimin etkili olması

 


350.
Aşağıda verilenlerden hangisi  İsveç’in gelişmesi’nde olumsuz bir rol oynamıştır?

A) İklim şartları

B) Yer altı zenginliği

C) Orman zenginliği

D) Enerji üretimi

E) Karayolu ağının gelişmişliği

 

351. Rüzgârlar kurak ve yarı kurak iklimlerin hakim olduğu ülkelerde  en önemli şekillendirici  dış kuvvettir.

- Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde rüzgârların şekillendirici etkisi daha fazladır?

A) Libya                         B) İngiltere            C) Fransa

D) Portekiz                   E) Hollanda

 

352. “Aktif volkanlar yakın jeolojik zamanda oluşmuş ülkelerde görülür.”  Buna göre aşağıdaki ülkelerin

hangisinde aktif  volkanlara rastlanmaz?

A) Japonya                   B) Şili                    C) Meksika

D) Endonezya              E) Avustralya

 

353. Asya Kıtası’nın kuzeyi  çok geniş  düzlüklere sahip olmasına rağmen  tarımsal verimlilik ve çeşitlilik

oldukça azdır.

- Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış rejimlerinin düzensiz olması

B) Sıcaklık ortalamalarının düşük olması

C) Hava kütlelerinin etkisi

D) Bitki örtüsünün seyrek olması

E) Yer altı zenginliğinin fazla olması

 

354. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Kuzey Avrupa ülkelerinin sanayileşmesinde ve gelişmesinde

daha az etkili olmuştur?

A) Su kaynaklarının fazlalığı

B) Sermaye fazlalığı

C) Eğitim düzeylerinin yüksek olması

D) Orman ürünlerince zengin olmaları

E)  İklim koşullarının iyi olması

 

355. Aşağıdakilerden hangisi Fransa, İtalya ve Türkiye’nin ortak özellikleri arasında yer alır?

A) Yüzölçümleri

B) Alp – Himalaya kıvrım kuşağında olmaları

C) Nüfus miktarları

D) Ekonomik gelişmişlikleri

E) Okyanuslara komşu olmaları

 

356. Aşağıda verilenlerden hangisi G. Amerika  Kıtasının genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Büyük Okyanus ve Atlantik Okyanusu’na komşudur.

B) And Dağları bu kıtada  yer alır.

C) Pamuk, kauçuk, kahve, kakao ekimi yaygındır.

D) Kutup ve tundra iklimleri geniş alanlar kaplar.

E) Endüstri fazla gelişmemiştir.

 

357. Aşağıdaki ülkelerin hangisi  Güney Avrupa da yer almaz?

A) İtalya                         B) Fransa             C) İspanya

D) Malta                        E) Polonya

 

358.

-  Küçükbaş havancılık  gelişmiştir.

-  Halıcılıkta önemli bir yere sahiptir.

-  En önemli yer altı kaynağı petrol ve doğalgazdır.

Yukarıda özellikleri verilen Asya ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye                     B) İran                   C) Irak

D)  Suriye                     E) Azerbaycan

 

359. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde en çok Rus nüfusu, aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşamaktadır?

A) Özbekistan              B) Kırgızistan       C) Tacikistan

D) Kazakistan              E) Türkmenistan

 

360. “Kauçuk, bol yağış ve yüksek  sıcaklık isteyen bir bitkidir.”

Bu özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde kauçuk bitkisi daha kolay yetiştirilir?

A) Cezayir                     B) Malezya            C) İngiltere

D) Avustralya               E) Kanada

 

CEVAP ANAHTARI

 

341.C

342.E

343.E

344.E

345.A

346.D

347.A

348.C

349.D

350.A

351.A

352.E

353.B

354.D

355.B

356.D

357.E

358.B

359.D

360.B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR