ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 18

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test, ülkelerle ilgili test çöz gibi konuları ele lacağız.

 

361. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfus dağılışı yağış ve yerşekillerine  önemli ölçüde bağımlı değildir?

A) Brezilya    B) Belçika             C) İran

D) Bulgaristan             E) Türkiye

 

362. Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisi ihtiyacını karşılayacak kadar petrol çıkarmaktadır?

A) İspanya                   B) Fransa             C) Finlandiya

D) İngiltere                   E) Belçika

 

363. “Mısır’daki Nil Nehri’nin  ağız kısmında delta, Brezilya’daki    Amazon Nehrin’nin ağzında

haliç oluşmuştur.” Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Akarsuların taşıma güçleriyle

B) Kıyıdaki yükselti farkıyla

C) Akarsuların akım miktarıyla

D) Kıyıdaki kıta sahanlığı ile

E) Kıyıdaki gelgit genliğiyle

 

364.

-  Adalar ve yarımadalar ülkesidir.

-  Büyük bir bölümünde Akdeniz iklimi etkilidir.

-  Başlıca ihraç ürünleri tütün, turunçgiller, zeytin   ve incirdir.

-   En önemli yer altı kaynağı linyit, boksit ve manyezittir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunanistan              B) Arnavutluk        C) İtalya

D) Fransa                                     E) Türkiye

 

365.

-  Dünya şarap üretiminde 1. sıradadır.

-  Batıda Atlas Okyanusu, güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

-   Avrupa’nın en yüksek yeri bu ülkededir.

-Ilıman Okyanus iklimi, Akdeniz iklimi ve Karasal iklimin etkisindedir.

Yukarıdaki bilgiler  aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

A) Cezayir                    B) Fransa             C) İtalya

D) İngiltere                   E) İspanya

 

366. Afrika’da en büyük petrol üreticisi olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Kuvvet                      B) Nijerya              C) Tunus

D) Fas                           E) G. Afrika Cumhuriyeti

 

367.

-  Ülkenin ortasında Apenin Dağları uzanır.

-  Zeytin üretiminde önemli bir yere sahiptir.

-  Po Ovası’nda tarım gelişmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsviçre                       B) İspanya     C) Yugoslavya

D) İtalya                        E) Portekiz

 

368.  Yeryüzünde buzulların erimesi sonucu toprakları su altında en fazla kalabilecek olan ülkeler

aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya – Yunanistan                               B) Fransa – Almanya

C) Belçika – Hollanda               D) Hollanda -  Çin

E) Fransa – İspanya

 

369. Yeryüzünde buzulların erimesi sonucu denizlerin seviyesinde yükselme meydana gelecektir.

Bu olay sonucunda bazı ülkelerin topraklarının bir kısmının sular altında kalması söz konusudur.

- Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde böyle bir durum söz konusu değildir?

A) Hollanda                  B) Belçika             C) Norveç

D) Almanya                  E) Finlandiya

 

370. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin ülke içi ulaşımında deniz taşıtları daha önemli bir yer tutar?

A) Endonezya              B) Finlandiya

C) ABD                          D) İngiltere           E) Rusya

 


371.
İskandinav Yarımadası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İklim şartları tarımı olumsuz etkilemektedir.

B) Epirojenik yükselmeler devam etmektedir.

C) Ormanlar geniş yer tutmaktadır.

D) Nüfus yoğunluğu çok fazladır.

E) Buzul aşındırma ve biriktirme şekilleri çok yaygındır.

 

372. Aşağıda bir tarım ürünü ile en çok yetiştirildiği ülke eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Mısır – ABD                             B) Çay – Japonya

C) Pirinç – Çin                            D) Jüt – Bangladeş

E) Kauçuk – Malezya

 

373. Aşağıdaki ada ülkelerden hangisi Atlas Okyanusu’ndaki kırık hattı üzerinde bulunmaktadır?

A) Meksika                   B) Malta                 C) İzlanda

D) İngiltere                   E) Filipinler

 

374.

-  Ortadoğu’da nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ülkedir.

-  Gor çukurunun yer aldığı ülkedir.

-  İntansif tarımın en iyi şekilde  uygulandığı ülkedir.

Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suriye                       B) İsrail                  C) Ürdün

D) Irak                           E) İran

 

375. Çok sayıda adadan oluşmuş bir ülke olan Japonya’da aşağıdaki iklimlerden hangisi etkilidir?

A) Muson iklimi

B) Yaz yağışlı tropikal iklim

C) Kışları yağışlı Subtropikal iklimi

D) Ilıman Okyanus iklimi

E) Karasal iklim

 

376.  Aşağıdakilerden hangileri  küçükbaş hayvancılığın ve yün ihracatının en çok yapıldığı

ülkeler içerisinde yer alır?

A) Rusya – Kanada – Almanya

B) Mısır – Nijerya –Pakistan

C) Çin – Hindistan – Japonya

D) Türkiye – Ürdün – İran

E) G. Afrika – Arjantin – Avustralya

 

378. Gulf - Stream sıcak su akıntısının  en çok etkilediği  ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) İspanya – Portekiz – Finlandiya

B) Almanya – Danimarka – İspanya

C) Kanada – Fransa – Belçika

D) Kanada  - Almanya – Finlandiya

E) İngiltere – İzlanda - Norveç

 

379. Avrupa’da İber Yarımadası’ndan Asya’nın güneydoğusuna kadar uzanan Alp- Himalaya Dağları

aşağıdaki ülkelerin hangisinde  yer almaz?

A)İspanya                     B) Fransa             C) Norveç

D) İsviçre                      E) Bulgaristan

 

380. “Hollanda Türkiye’ye göre kutuplara daha yakın olmasına rağmen, Türkiye’de kalıcı karlara

rastlanırken, Hollanda’da kalıcı karlara rastlanmaz.”Buna göre, bu iki ülkenin aşağıdaki özelliklerinden

hangisi kesinlikle farklıdır?

A) Ortalama yükseltisi

B) Yer altı kaynakları

C) Toprak yapıları

D) Bitki türleri

E) Yerel saatleri

 

CEVAP ANAHTARI

 

361.B

362.D

363.E

364.A

365.B

366.B

367.D

368.C

369.D

370.B

371.D

372.B

373.C

374.B

375.A

376.E

378.E

379.C

380.A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR