ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 2

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

41. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin petrol geliri yoktur?

A) Romanya    B) İsveç    C) Cezayir     D) Mısır   E) ABD

 

42. Aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisi Fas, Tunus, Cezayir ülkelerinin üçünde de çıkarılan bir madendir?

A) Çinko        B) Fosfat                C) Manganez

D) Cıva                          E) Bakır

 

43. İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Doğal koşullar elverişsizdir.

B) Buzulların etkisi altında kalmışlardır.

C) Orman yönünden zengindirler

D) Avrupa’nın en geri kalmış ülkeleridir.

E) Ekonomilerinde balıkçılık önemli yer tutar.

 

44. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde zeytin yetiştirilemez?

A) İsviçre                        B) Ürdün                      C) Libya

D) İtalya                         E) Fransa

 

45. ABD’den sonra dünya pamuk üretiminde 2. sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısır                          B) Brezilya                  C) Çin

D) Japonya                   E) Hindistan

 

46. Japonya’da ormanların güneyden kuzeye gidildikçe geniş yapraklılardan iğne  yapraklılara

geçiş aşağıdakilerden  hangisiyle açıklanır?

A) Adalar ülkesi olmasıyla

B) Toprak çeşidiyle

C) Yükseltilerin fazlalığıyla

D) Nem oranıyla

E) Enlem derecesiyle

 

47. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ortadoğu  ülkesi olduğu halde petrol geliri yoktur?

A) Ürdün    B) Suriye     C) Lübnan    D) İran   E) Kuveyt

 


48.
Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Akdeniz ikliminin etkileri görülmez?

A) İtalya                          B) Suriye              C) Belçika

D) İspanya     E) G. Afrika Cumhuriyeti

 

49. Almanya’da endüstrinin gelişmesinde  aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Zengin kömür yataklarının varlığı

B) Dış pazarının fazla olması

C) Zengin demir yataklarına sahip olması

D) Sermaye birikiminin fazlalığı

E) Gelişmiş ülkelere komşu olması

 

50. Aşağıdakilerden hangisi Hollanda’ya  ait bir özellik değildir?

A) Avrupa’nın en yoğun nüfuslu ülkesidir

B) Ilıman Okyanus ikliminin etkisindedir

C) İntansif  tarım yapılır

D) Dağlık ve engebeli arazi geniş yer tutar.

E) Balıkçılık gelişmiştir.

 

51. Afrika’nın en büyük petrol üretici olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fas            B)  Kuveyt              C) Tunus              D) Nijerya             E) G. Afrika Cumhuriyeti

 

52. Doğal koşulları ve iklim özellikleri düşünüldüğünde ülkemize en fazla benzerlik gösteren

Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere                    B) Norveç              C) Almanya

D) Belçika     E) İtalya

 

53. Aşağıdakilerden hangisi bir Balkan ülkesi değildir?

A) Romanya                                 B) Bulgaristan    C) Gürcistan

D) Yunanistan                             E) Arnavutluk

 

54. Dünya ipek üretiminin yarıdan fazlasını (%60) veren ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) ABD                          B) Çin                    C) Japonya

D) Hindistan                E) Malezya

 

55.

-Akdeniz iklimi görülür.

-Tarım ürünleri Ocak, Şubat aylarında hasat edilir

-Arjantin ve Avustralya ile birlikte dünyanın önemli yün üreticisidir.

-Başlıca yer altı zenginlikleri altın, elmas, platin ve kömürdür.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki ülkelerin hangisine aittir?

A) Nijerya                                 B) Cezayir                C) Mısır

D) G. Afrika Cumhuriyeti        E) Hindistan

 

56. Asya Kıtası’nın iklim bakımından  çok çeşitli  özellikler göstermesinin  nedenleri arasında aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

A) Ekvatordan kutup yakınlarına kadar uzanması

B) Yer şekillerinin çeşitli biçimlerde uzanması

C) Denize göre konumun  çeşitli olması

D) Farklı yükseltilerin bulunması

E) Yakın jeolojik zamanda oluşmuş yerlerin  varlığı.

 

57. Golfstream sıcak su akıntısı Batı Avrupa ülkelerinin ikliminin ılımanlaştırıcı etki yapar.

- Buna göre, aşağıdaki  ülkelerden hangisinin iklimi bu akıntıya bağlı olarak ılımanlaşmıştır?

A) Şili                             B) Hollanda          C) Türkiye

D) Japonya                  E) Peru

 

58.  Akdeniz kıyısındaki ülkelere Akdeniz ülkeleri denir.

- Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu grupta yer almaz?

A) İtalya                         B) Fransa             C) Türkiye

D) Yunanistan             E) Romanya

 

59. Türkiye ile İtalya aşağıdakilerden hangisinde benzerlik gösterir?

A) Yüzölçümün genişliği

B) Sanayinin gelişmişliği

C) Akdeniz ikliminin görülmesi

D) Nüfus yoğunluğu

E) İntansif tarımın yapılması

 

60. Aşağıdakilerden hangisi buzul faaliyetleri ile oluşmuş yer şekillerinin geniş yer tuttuğu bir ülke değildir?

A) Kanada                    B) Norveç              C) İsveç

D) Yunanistan             E) Finlandiya

 

CEVAP ANAHTARI

 

41.  B

42.  B

43.  D

44.  A

45.  C

46.  E

47.  C

48.  C

49.  C

50.  D

51.  D

52.  E

53.  C

54.  B

55.  D

56.  E

57.  B

58.  E

59.  C

60.  D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR