ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 21

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

421. “Okyanuslara kıyısı olan ülkelerde gel – git etkili olmakta ve haliç oluşumlarına rastlanmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinin kıyı kuşağında haliç oluşumuna rastlanmaz?

A) Almanya                   B) İtalya                 C) Hollanda

D) Fransa                     E) İngiltere

 

422. Türkiye ve Japonya gibi ülkelerde sık sık depremlerin olmasında;

         I.      Yerşekillerinin engebeli olması

        II.      Fay hatlarının fazla olması

      III.      Etrafının denizlerle çevrili olması

      IV.      Genç oluşumlu araziye sahip olma sı  gibi faktörlerden hangileri etkilidir?

A) I ve II                         B) Yalnız  II            C) I ve III

D) III ve IV                      E) II ve IV

 

423. “Yer şekillerin engebeli ve yükselti farklarının fazla olduğu yerlerde yol yapımı çok masraflı olur.”Buna göre;

I-         Suriye            III.-  Afganistan

II-       Pakistan                       IV-  Suudi Arabistan

Ülkelerinin hangisinde yol yapımının daha pahalı olması beklenir?

A) I ve II                          B) II ve III               C) III ve IV

D) I ve IV                        E) I ve III

 

424. Asya kıtasının kuzeyinde aşağıda verilen iklimlerden hangisi etkilidir?

A) Muson     B) Çöl      C) Savan    D) Tundra   E) Ekvatoral

 

425. Yüzölçümü kuzey – güney yönünde geniş olan ve yer şekilleri çeşitlilik gösteren ülkelerde iklim çeşitliliği gözlenir.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden  hangisi bu açıklamaya örnek olabilir?

A) ABD                          B) Hollanda          C) Nijerya

D) Belçika                    E) Pakistan

 

426. “Yağışların az olduğu dönenceler çevresindeki DYB alanlarında ve orta kuşakta deniz

etkisinin ulaşamadığı karaların iç kesimlerinde çöl iklimi hakimdir.”  Buna göre, aşağıdaki ülkelerin

hangisinde çöl iklimi görülmez?

A) Tunus                       B) Irak                    C) Moğolistan

D) Romanya                E) Avustralya

 

427.” Sanayi faaliyetleri yönünden ABD’nin güney, doğu ve kuzey bölgeleri  gelişmiş iken batısında

sanayi faaliyetleri gelişmemiştir.” Bu durum, batı tarafının hangi özelliği ile açıklanabilir?

A) Yer altı kaynaklarının yetersiz olmasıyla

B) Gür bitki örtüsüne sahip olmasıyla

C) Yükseltinin fazla ve dağlık olmasıyla

D) Önemli ticaret yollarına uzak olmasıyla

E) Sıcaklık değerlerinin düşük olmasıyla

 

428. Aşağıdaki dağ sıralarından hangisi Avrupa Kıtası’nda yer almaz?

A) Karpat dağları                        B) Apenin Dağları

C) İskandinav Dağları               D) Pirene Dağları

E) Kayalık Dağları

 

429. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde belirgin kış kuraklığı görülür?

A) Moğolistan              B) İngiltere            C) Kongo

D) Hindistan                                E) Endonezya

 

430. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus miktarı daha azdır?

A) Fransa                     B) Avustralya        C) Pakistan

D) Endonezya              E) Hindistan

 

431. Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde tarım ve hayvancılık gelirleri daha fazladır?

A) Fransa                     B) İsviçre               C) Danimarka

D) İtalya                        E) Norveç

 


432.
Doğal koşulları ve iklim özellikleri düşünüldüğünde ülkemizle en fazla benzerlik gösteren

Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere                    B) Fransa             C) Almanya

D) Macaristan              E) Norveç

 

433. İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Buzulların etkisi altındadırlar.

B) Doğal koşulları elverişsizdir.

C) Orman yönünden zengindirler.

D) Ekonomilerinde balıkçılık önemli bir yer tutar.

E) Avrupa’nın en geri kalmış ülkeleridir.

 

434. Son yıllarda ekonomik açıdan en büyük gelişmeyi aşağıdaki bölgelerden hangisinde yer alan ülkeler göstermiştir?

A) Uzakdoğu Asya’da                B) Kuzey Afrika’da

C) Doğu Avrupa’da                    D) Güney Amerika’da

E) Orta Doğu’da

 

435. Aşağıdaki yarımadalardan hangisinin bir bölümünde 24 saati aşan gece ve gündüzler yaşanır?

A) Dekkan Yarımadası              B) İber Yarımadası

C) Mora Yarımadası                  D) Sina Yarımadası

E) İskandinav Yarımadası

 

436.        - Akdeniz iklimi görülür.

- Tarım ürünleri ocak – şubat aylarında hasat edilir

- Arjantin ve Avustralya ile birlikte birlikte Dünya’nın önemli yün satıcısıdır.

- Başlıca yer altı zenginlikleri, altın,elmas,platin ve kömürdür.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir.

A) Yeni Zelanda                          B) Cezayir    C) Hindistan

D) G.Afrika Cumhuriyeti            E) İtalya

 

437. “Sanayileşmenin fazla olduğu alanlarda nüfus yoğunluğu fazla olduğu gibi enerji tüketimi de

fazladır.”  Buna göre, aşağıda verilen  kıtalardan hangisinde enerji tüketimi diğerlerinden daha fazladır?

A) Afrika                        B) Asya                  C) Avustralya

D) Antarktika                E) Avrupa

 

438. “Bilindiği gibi balıkçılık en fazla sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaştığı sahalarda gelişme

göstermiştir.” Aşağıdakilerden hangisi buna en iyi örnektir?

A) Almanya                   B) Türkiye             C) Japonya

D) Yunanistan             E) Endonezya

 

439. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Akdeniz, Okyanusal ve Karasal iklimlerinin üçü birlikte görülür.

A) İspanya  - Fransa                  B) Fransa – Belçika

C) İspanya – İtalya                     D) Almanya – Hollanda

E) İngiltere – İrlanda

 

440.

-Uzun süreli çok soğuk ve karanlık geçen kış mevsimlerine karşın, yazlar kısa aydınlık ve serindir.

-Bu çevrede yer yer daimi kar ve buzul örtüleri bulunmaktadır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen bölge, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır?

A) İsveç      B) Türkiye                 C) İran      D) Almanya        E) Mısır

 

CEVAP ANAHTARI

 

421.B

422.E

423.B

424.D

425.A

426.D

427.C

428.E

429.D

430.B

431.A

432.B

433.E

434.A

435.E

436.D

437.E

438.C

439.A

440.A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR