ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 22

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

441.

I.      Kanada                 II.   Rusya

III.    İsveç                      IV.   Finlandiya

V.     İspanya

“Yukarıdaki ülkelerin tümünün deniz veya okyanus kıyısı bulunmaktadır.”   Bu ülkelerin coğrafi

şartları göz önüne aldığında  hangisinde, orman ve kağıt endüstrisinin geliştiği söylenemez?

A) I           B) II        C) IIII          D) IV            E) V

 

442.        “Okyanus akıntıları geçtikleri yerlerin iklimlerini etkileyerek ekonomik faaliyetlere olumlu

ya da olumsuz katkılar yaparlar.”Aşağıdaki ülkelerden hangisi  okyanus akıntılarının görüldüğü ülkelere

örnek olamaz?

A) Japonya                   B) Kanada            C) İngiltere

D) Norveç                     E) Mısır

 

443. “Batı Avrupa, başka kıtalarda aynı enlemlerde kalan bölgelere göre,  başta iklim ve hidrografya

olmak üzere,  çok elverişli doğal koşullara sahiptir.” Aşağıdakilerden hangisi, bu elverişli koşulları

oluşturan özelliklerden sayılmaz?

A) Yarımada şeklinde olduğundan nemin iç kesimlere sokulması

B) Denizlerle fazla parçalanmış olması

C) Atlas Okyanusu’ndan gelen ılık ve nemli rüzgârların bulunması

D) Ortalama yükseltisinin çok fazla olması

E) Gulf Stream sıcak su akıntısının varlığı

 

444. “Afrika ülkelerinde yer altı zenginlikleri fazla olduğu halde sanayi gelişmemiştir.”  Aşağıdakilerden

hangisi bu duruma yol açan  etkenlerden biridir?

A) Yüzölçümünün geniş olması

B) Tarımsal üretime önem verilmesi

C) Sermaye birikiminin fazlalığı

D) Hammadde kaynaklarının yabancıların denetiminde olması

E) Üretim teknolojisinin gelişmiş olması

 

445. Aşağıdakilerden hangisinin en çok yağışı soğuk dönemde aldığı söylenemez?

A) Güneybatı Avustralya            B) Orta Şili

C) Güney Avrupa                        D) Güneydoğu Asya

E) Kaliforniya

 

446. “Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneşin doğuş ve batış süresi (Tan ve gurup) uzamaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde güneş diğer ülkelere göre daha uzun sürede doğar?

A) Brezilya                    B) İsveç                 C) Hindistan

D) Kazakistan              E) Suudi Arabistan

 

447. Kuzey Avrupa ülkelerinin dış alımında en önemli kollardan birinin gıda ürünleri olması

aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Yer şekillerinin  çok engebeli olması

B) Endüstriye ağırlık vermeleriyle

C) İkliminin tarımı olumsuz etkilemesiyle

D) Nüfuslarının fazla olmasıyla

E) Tarım ürünleri ithalatının ucuz olmasıyla

 

448. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde, rüzgâr biriktirmesiyle oluşan kumullar daha fazladır?

A) Hindistan’da           B) Norveç’te         C) Japonya’da

D) Cezayir’de               E) Fransa’da

 

449. Dünya petrol çıkarımında önemli payı olmasına karşın, dışarıya sattığı ürünler içerisinde

ham petrolün önemi az olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meksika                   B) İran                   C) Kuveyt

D) Venezüella              E) ABD

 


450.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin dışardan aldığı  mallarda (İthalat), ham ve yarı işlenmiş

maddelerin payı daha azdır?

A) Almanya                   B) Japonya           C) Brezilya

D) ABD                          E) Fransa

 

451. Aşağıdakilerden hangisi balıkçılık gelirleri çok fazla olan ülkelerden biri değildir?

A) Japonya                   B) Norveç              C) İzlanda

D) ABD                          E) İsviçre

 

452. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır?

A) Japonya                   B) ABD                  C) Hollanda

D) Hindistan                E) İngiltere

 

453. “Aşağıda bazı yer altı kaynakları ile Dünya’da en çok çıkarıldıkları ülkeler eşleştirilmiştir.” Bu

eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Altın – Güney Afrika               B) Bor minerali – Türkiye

C) Kalay – Malezya                     D) Bakır – Avustralya

E) Kurşun – ABD

 

454. Güney Afrika Cumhuriyetinde yetiştirilen  sebze ve meyvelerin Avrupa pazarlarında iyi alıcı

bulmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürünlerin kalitesinin yüksek olması

B) Ürünlerin Avrupa’da yetişmemesine

C) Maliyetinin çok düşük olması

D) Farklı mevsimlerde olgunlaşması

E) Güney Afrika üretiminin çok fazla olması

 

455. Aşağıdaki ülkelerden  hangilerinde yüksek doğum ve yüksek ölüm oranı vardır?

A) Kore – Japonya                      B) Malezya – Endonezya

C) Almanya – Hollanda             D) Rusya – İtalya

E) Bulgaristan – Macaristan

 

456. Avrupa’da en yüksek turizm gelirlerine sahip üç ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İspanya – Fransa –İtalya

B) İsviçre – Almanya – İngiltere

C) Portekiz – Yunanistan – Norveç

D) Avusturya – Danimarka – İsveç

E) Hollanda – Finlandiya – İzlanda

 

457. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yalıyar, delta ve haliç gibi yerşekillerinin bulunduğu söylenemez?

A) Türkiye                     B) Almanya           C) Mısır

D) Avusturya                E) Fransa

 

458. Aşağıdakilerden hangisi Afrika kıtasının bir özelliği değildir?

A) Hammadde bakımından zengindir

B) Nüfus artış oranı yüksektir.

C) Dört mevsim görülmez

D) En sıcak kıtadır

E) Depremin en çok görüldüğü kıtadır.

 

459. “Hammaddenin bulunması sanayinin gelişmesi için önemli şartlardan biridir.” Aşağıdaki

ülkelerden hangisi hammadde bakımından oldukça fakir olmasına karşın ileri derecede sanayileşmiştir?

A)ABD                           B)  Kanada           C) Japonya

D) Rusya                      E) Fransa

 

460. Aşağıdakilerden hangisi bir adalar ülkesi değildir?

A) Endonezya              B) Danimarka    C) Madagaskar

D) Yeni Zelanda          E) Bangladeş

 

CEVAP ANAHTARI

 

441.E

442.E

443.D

444.D

445.D

446.B

447.C

448.D

449.E

450.C

451.E

452.B

453.D

454.B

455.B

456.A

457.D

458.E

459.C

460.E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR