ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 23

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

461. “ABD, Dünya’nın en çok petrol üreten  ülkesidir. Buna rağmen, önemli petrol alıcı ülkelerinden

biridir.” Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nüfusunun kalabalık olması

B) Dünya petrol çıkarım bölgelerine yakın olması

C) Endüstrisinin gelişmiş olması

D) Kendi petrolünün kalitesinin düşük olması

E) Tanker filosunun gelişmiş olması

 

462. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Dünya çay üretiminde önemli yere sahiptir?

A) Almanya                   B) Hindistan         C) Cezayir

D) Macaristan              E) Avustralya

 

463. “Doğu Avrupa, Kanada, Avustralya ve İskandinav Yarımadasında hemen hemen hiç deprem görülmez.”

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer şekillerinin engebesiz olması

B) Buzul istilasına uğramaları

C) Eski jeolojik devirlerde oluşmaları

D) Peneplenleşmeye doğru gitmeleri

E) Yüksek enlemlerde olmaları

 

464. “Ovalık alanlarda kurulan devletlerin savunulması zor, dağlık alanlarda kurulan devletlerin savunulması kolaydır.”

- Aşağıda verilen devletlerden hangileri bu duruma sırasıyla birer örnektir?

A) Polonya  - Romanya             B) Kuveyt – Afganistan

C) Yunanistan – İtalya               D) Irak – Libya

E) Türkiye – İran

 

465. “Volkanlar yerkabuğunun zayıf ve kırk yerlerinde görülmektedir.” Buna göre, aşağıdaki yerlerin

hangisinde sönmüş ya da  aktif volkanlara    rastlanamaz?

A) Doğu Afrika             B) Güney Avrupa

C) Orta Amerika          D) Orta Sibirya

E) Doğu Asya

 

466. “Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bu ürünlerin üretiminde ilk sırayı alan ülkeler eşleştirilmiştir.”

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Çay – Hindistan    B) Pirinç – Çin

C) İncir – Türkiye         D) Zeytin – İspanya

E) Tütün – Rusya

 

467. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde güneye gidildikçe sıcaklık azalır?

A) İtalya    B) Şili        C) Kanada       D) Fransa    E) ABD

 

468. “Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi Doğu Avrupa  ülkelerinde gelişmiş bir demiryolu ağı varken

Yunanistan ve Türkiye gibi Güney Avrupa ülkelerinde demiryolu ağı istenilen düzeyde değildir.”

Bu ülkelerde demiryolu ağının gelişmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olması

B) Demiryollarına ihtiyaç duyulmaması

C) Karayollarının yeterli düzeyde olması

D) Büyük hava limanlarının yapılması

E) Demiryollarının ekonomik olmaması

 

469. “Haliç, gelgit olayı sonucunda ırmakların ağız kısımlarının yana ve derine aşınması sonucu oluşur.”

Buna göre, aşağıdaki Avrupa ülkelerinin hangisinin kıyılarında haliç bulunmaz?

A) Fransa                     B) Almanya           C) İngiltere

D) İtalya                        E) Belçika

 

470. Aşağıdakilerden hangisi İsviçre’nin özelliklerinden biri değildir?

A) Dağlarında buzul aşındırmasına rastlanır.

B) Föhn rüzgarları etkilidir.

C) Yerşekilleri engebelidir.

D) Kış turizmi gelişmiştir.

E) Akdeniz ikliminin etkisindedir.

 

471.       

I-      Zeytin üretimi       II-  Haliç tipi kıyılar

III-    Yaz kuraklığı        IV-Çay üretimi

Yukarıdakilerden hangileri Akdeniz’e  kıyı olan kesimlerde görülebilecek coğrafi bir olay değildir?

A) I- II             B) II – III      C) III – IV      D) I – III    E) II – IV

 

472. Aşağıdaki kıtaların hangisinde ortalama yükselti en azdır?

A) Avustralya                B) Avrupa              C) Asya

D) Kuzey Amerika       E) Güney Amerika

 

473. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde iklim çeşitliliği nedeniyle tarımsal ürünlerde de çeşitlilik çoktur?

A) Belçika                    B) İngiltere            C) İspanya

D) Norveç                     E) Mısır

 

474. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın en az yağışlı alanlarından   biri değildir?

A) Baltık denizi kıyıları                B) Kuzey Afrika

C) Orta Asya                                D) Batı Avustralya

E) Kızıldeniz kıyıları

 

475.

I.      Doğu Asya’da adalar ülkesidir.

II.     Muson iklimi hakimdir.

III.    Tarım ve hayvancılık  en önemli faaliyettir.

IV.    Deprem ve volkanizma çok etkilidir.

V.     Asya’nın en fazla nüfusuna sahiptir?

Yukarıda Japonya ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A)  I ve V                        B) II ve III               C) IV ve V

D) III ve V                       E) I ve IV

 

476. Aşağıdaki ülkelerden hangisi hem ekvatoral hem de muson ikliminin etkisi altındadır?

A) Endonezya              B) Pakistan          C) Japonya

D) Brezilya                    E) Bangladeş

 

477. Aşağıdaki yerlerden hangisi petrol rezervleri bakımından daha zengindir?

A) Orta Amerika           B) Orta Doğu

C) Orta Asya                D) Orta Afrika

E) Balkanlar

 


478.
Aşağıdaki ülkelerin hangisi Dünya altın ve elmas üretiminde birinci sıradadır?

A) Rusya                       B) Güney Afrika     C) Brezilya

D) Meksika                   E) ABD

 

479. “Kanada 9.970.610km2 yüzölçümü ve 27 milyon(1990) nüfusa sahiptir. Km2’ye 3 kişi düşer.”

Nüfus yoğunluğunun  çok az olmasının  nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuzey Yarımküre’de yer alması

B) Ortalama yükseltisinin az olması

C) İkliminin sert ve soğuk olması

D) Sanayinin gelişmemiş olması

E) Maden bakımından fakir olması

 

480.

-Tektonik deprem

-Fay kaynağı

-Volkanik olaylar

Yukarıdaki olaylar aşağıdaki ülkelerin hangisinde en az görülür?

A) İsveç                         B) Meksika           C)  Kore

D) Türkiye                     E) Japonya

 

CEVAP ANAHTARI

 

461.A

462.B

463.C

464.B

465.D

466.E

467.B

468.A

469.D

470.E

471.E

472.A

473.C

474.A

475.D

476.A

477.B

478.B

479.C

480.A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR