ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 24

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

481. Aşağıdakilerden hangisi İzlanda’nın bir özelliği değildir?

A) Golf - Stream sıcak su akıntısından etkilenir.

B) En önemli gelir kaynağı balıkçılıktır.

C) Atlas Okyanusu’ndaki kırık hattı üzerindedir.

D) Tarım gelirleri ülkenin ihtiyacını karşılar

E) Kuzey Kutup Dairesi’ne yakın bir adadır.

 

482. Aşağıdakilerden hangisi Afrika Kıtası’nın bir özelliği değildir?

A) Kuzeyinde ve güneyinde Akdeniz iklimi görülür.

B) Hammadde bakımından zengindir.

C) Nüfus artış oranı yüksektir.

D) Sıcaklık ortalaması yüksektir.

E) En çok deprem görülen kıtadır.

 

483. “Eski jeolojik devirlerde oluşan ve zaman içerisinde dış kuvvetler tarafından aşındırılan dağların

ortalama yükseltisi azalmıştır.” Buna göre, Asya Kıtası’nda yer alan aşağıdaki dağlardan hangisi

Birinci Jeolojik devirlerde oluşmuş ve ortalama yükseltisi azalmıştır?

A) Ural Dağları                            B) Himalaya Dağları

C) Zagros Dağları                      D) Elburuz Dağları

E) Hindikuş Dağları

 

484.

I.      Manş Denizi         II.             Tiran Denizi

III.    Adriya Denizi        IV.           Bengal Körfezi

V.     Baltık Denizi

Yukarıda verilen deniz ve körfezlerden hangisi Avrupa kıyılarında yer almaz?

A) I                    B) II         C) III           D) IV                  E) V

 

485. Aşağıdaki ülke çiftlerinden  hangisi kereste, selüloz ve kağıttan önemli bir gelir elde eder?

A)  İsveç – Norveç                       B) Yunanistan – İsveç

C) Türkiye – İngiltere                 D) Fransa – Bulgaristan

E) Romanya - Hindistan

 

486. Afrika Kıtası aşağıdaki yeraltı  kaynaklarının hangilerinde Dünya’da ilk sırayı almaktadır?

A) Fosfat – Petrol – Kömür

B) Altın – Elmas – Krom

C) Petrol –Kömür – Demir

D) Doğalgaz –Krom – Bor

E) Altın – Bakır – Krom

 

487. “Şili önemli ölçüde sebze – meyve yetiştiren bir ülkedir. Buna rağmen Dünya sebze ve meyve

ticaretinde önemli bir yere sahip değildir.”Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürünlerinin kalitesiz olması

B) Güney Yarım Küre’de olması

C) Dünya pazarlarına uzak olması

D) Konserve yapımının yaygın olması

E) İç tüketimin fazla olması

 

488.

I.      Avustralya                             II.Amerika

III.    Avrupa                                IV.Asya

V.     Afrika

Yukarıda verilen kıtaların hangilerinde enleme bağlı  olarak buzul aşınım ve birikim şekillerine rastlanmaz?

A) I ve II                         B) II ve IV               C) III ve V

D) I ve V                        E) IV ve V

 

489. Aşağıdakilerden hangisi zengin petrol yataklarına sahip ülkelerden biri değildir?

A) Venezuela               B) Meksika           C) ABD

D) Nijerya                                     E) Pakistan

 

490. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Okyanusal iklim görülmez?

A) Romanya                 B) İspanya            C) İngiltere

D) Hollanda                 E) Kanada

 

491. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı aşağıdaki bölgelerin hangisinde bulunmaktadır?

A) Kuzey Amerika                       B) Orta Doğu’da

C) Güneydoğu Asya’da             D) Doğu Avrupa’da

E) Kuzeybatı Avrupa’da

 


492.
Aşağıdaki ülkelerin hangisi Dünya kauçuk ve kalay üretiminde  ilk sıradadır?

A) Rusya                       B) Güney Afrika     C) Brezilya

D) Malezya                   E) Avustralya

 

493. İskandinav ülkeleri olarak bilinen İsveç, Norveç ve Finlandiya aşağıdakilerden hangisinde Avrupa’da ilk sırayı alırlar?

A) Kağıt hamuru ve kereste üretimi

B) Nüfus sayısı ve yoğunluğu

C) Petrol ve doğalgaz çıkarımı

D) Otomobil ve uçak yapımı

E) Deniz turizminde

 

494. Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu ülkesi olduğu halde petrol geliri yoktur?

A) İran       B) Irak     C) Lübnan      D) Ürdün    E) Kuveyt

 

495. Aşağıdakilerden hangisinde ortalama sıcaklıkların düşük olmasından dolayı ülke topraklarının

%90’ı  yerleşmeye uygun değildir?

A) Şili      B) Danimarka    C) Kanada     D) Sudan   E) Çin

 

496. Aşağıdakilerden hangisi İsviçre’nin gelişmiş bir ülke olmasında etkili olmamıştır?

A) Turizm gelirlerinin yüksek olması

B) Sağlam bir ekonomik yapının yer alması

C) Hammadde yönünden çok zengin bir ülke olması

D) Dünya savaşlarında tarafsız kalması

E) Balıkçılık ve sigortacılığın gelişmesi

 

497. “Avrupa, başka kıtalarda aynı enlemlerde kalan bölgelere göre çok elverişli  doğal şartlara

sahiptir.”  Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Batı rüzgarlarının etkisinde oluşu

B) Küçük devletlere bölünmüş olmaları

C) Ortalama yükseltisinin az oluşu

D) Denizlerle çok parçalanmış oluşu

E) Gulf - Stream sıcak su akıntısının ılımanlaştırıcı  etkisi

 

498. Kuzey Avrupa ülkelerinin dış  alımında en önemli  mallardan birini gıda ürünleri olması aşağıdakilerden

hangisiyle açıklanabilir?

A) Endüstriye ağırlık vermeleriyle

B) Yer şekillerinin çok engebeli olmasıyla

C) İklimin tarımı olumsuz etkilemesiyle

D) Tarım ürünleri ithalatının ucuz olmasıyla

E) Nüfuslarının fazla olmasıyla

 

499 Aşağıdakilerden hangisi G-7 olarak bilinen sanayileşmiş yedi ülkeden biri değildir?

A) Japonya    B) Fransa     C) İtalya   D) Kanada   E) İspanya

 

500. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde akan akarsuların aşağı kesimleri yılın bir bölümünde donmuş durumdadır?

A) Avustralya                                B) Kuzey Asya

C) Orta Amerika                          D) Güney Avrupa

E) Güney Afrika

 

CEVAP ANAHTARI

 

481.D

482.E

483.A

484.D

485.A

486.B

487.C

488.D

489.E

490.A

491.C

492.D

493.A

494.C

495.B

496.C

497.C

498.C

499.E

500.B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR