ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 3

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

61. Aşağıdakilerden hangisinin Japonya’nın ihracatında önemli bir payı yoktur?

A) Pirinç                        B)Çay                    C) Keten

D) Balık                         E) Soya fasulyesi

 

62. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde balıkçılığın  gelişmesi okyanus akıntıları ile ilgilidir?

A) Norveç                      B) İtalya                  C) Türkiye

D) Yunanistan             E) Fransa

 

63.  Aşağıdakilerden hangisi Avustralya’ya ait bir özellik değildir?

A) Tarım ve hayvancılık çok gelişmiştir

B) Nüfus yoğunluğu çok gelişmiştir

C) Kişi başına düşen geliri çok yüksektir.

D) Zengin maden yataklarına sahiptir.

E) İç kısımlarında çöller geniş yer kaplar.

 

64. Aşağıda yeryüzünün seyrek nüfuslu yerleri ve nüfusun seyrek olmasının nedeni verilmiştir.

- Buna göre hangi neden yanlış olarak verilmiştir?

Bölge                                            Neden

A)    Orta Asya                              Kuraklık

B)    Kongo havzası                    Aşırı nemlilik

C)   Himalayalar                         Engebelilik

D)   Grönland                              Buzullar

E)    Sibirya                                   Ulaşım güçlülüğü

 

65.  Ekvatoral kuşakta yer alan ülkelerde  hava durumu ile iklim koşulları yılın her günü aynı gibidir.

Dolayısıyla buradaki ülkelerde  hava durumuna bakarak iklim koşulları hakkında bilgi sahibi olunabilir.

- Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yukarıdaki anlatılan özelliklere  rastlanabilir?

A) Çin                            B) Hindistan       C) Türkiye

D) Malezya                   E) Macaristan

 

66.  Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’ya ait bir özellik değildir?

A) Topraklarının büyük bir kısmında ekvatoral iklim görülür.

B) Amazon nehri havzasını içine alır.

C) Kakao ve kahve üretiminde başta gelir.

D) Nüfus artış hızı çok düşüktür.

E) Latin Amerika’nın en güçlü ülkesidir.

 

67. Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu yerlerde hidroelektrik potansiyeli fazladır.

- Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin hidroelektrik potansiyeli en azdır?

( Ülkelerin hepsinde akarsular ve bu akarsulardan  yıl boyunca yeterli akım olduğu kabul edilecektir.)

A) Türkiye                                     B) Fransa              C) İsveç

D) Almanya                                  E) Hollanda

 

68.  Kanada’nın kalkınmasında aşağıdaki ekonomik faaliyet- lerden hangisinin uluslar arası boyutta katkısı yoktur?

A) Hayvancılık              B) Balıkçılık       C) Madencilik

D) Ormancılık              E) Bankacılık

 


69. Akdeniz kıyısında yer almasına  rağmen, ülke düzlüklerden oluştuğu için güneyindeki çöl iklimi

kıyılara kadar etkili olur. Akdeniz iklimi dar bir kıyı şeridinde görülür.

- Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezayir                                      B)  Fas                  C) Libya

D) Sudan                                      E) Nijerya

 

70. İklim şartları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde pamuk yetiştirilemez?

A) Fransa    B) Türkiye   C) Almanya   D) Arjantin    E) İtalya

 

71. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı daha fazladır?

A) Almanya                                  B) Pakistan          C) İsveç

D) Norveç                     E) Fransa

 

72. İngiltere tarım ürünlerinde dışa bağımlı bir ülkedir. Dış alımlarının çok büyük bir kısmını tarım ürünleri oluşturur.

- Bu durumun ortaya çıkmasında temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklimin elverişsiz olması

B) Sanayinin gelişmiş olması

C) Deniz ulaşımının gelişmiş olması

D) Nüfusunun kalabalık olması

E) Ada devleti olması

 

73. Güneşli gün sayısının fazla olduğu kıyılarda deniz turizmi gelişmiştir.

- Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde deniz turizmi fazla gelişmemiştir?

A) İspanya                    B) Fransa             C) Yunanistan

D) Türkiye                     E) İngiltere

 

74. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde zeytin ve zeytin yağı üretiminde önde gelir?

A) İngiltere    B) Norveç              C) İsveç

D) İtalya                        E) Almanya

 

75. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde karstik şekiller geniş yer kaplar?

A) Yugoslavya              B) Bulgaristan     C) Yunanistan

D) Romanya                E) Belçika

 

76. Japonya aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde Dünya’nın önde gelen ülkelerinden biridir?

A) Kâğıt         B) Cam                 C) Gübre

D) Otomotiv                  E) Tekstil

 

77. Kapalı havzaların en geniş  ve en az yer tuttuğu kıtalar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Asya - Avrupa                          B) Amerika – Avustralya

C) Afrika – Avrupa       D) G. Amerika – Avrupa

E) Afrika – Asya

 

78. Avrupa kıtasında arazinin şekillenmesine aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin etkisi daha azdır?

A) Buzulların                          B) Akarsuların            C) Rüzgarların

D) Dalga ve akıntıların     E) Karstik olayların

 

79. Norveç, İsveç ve Finlandiya İskandinav  ülkeleri olarak bilinen ülkelerdir.

- Buna göre, aşağıdakilerden  hangisi İskandinav ülkelerine ait bir özellik değildir?

A) Kişi başına düşen gelir fazladır.

B) Nüfus artışı çok fazladır.

C) Tarım ürünü çeşidi azdır.

D) Buzul şekilleri geniş yer tutar.

E) Balıkçılık ve ormancılık gelişmiştir.

 

80. Tayga ormanlarının bulunduğu ülkelerde kerestecilik ve kâğıt endüstrisi gelişmiştir.

- Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde kerestecilik ve kâğıt endüstrisi diğerlerinden daha az gelişmiştir?

A) Norveç      B) Kanada            C) Rusya

D) İsveç         E) İspanya

 

CEVAP ANAHTARI

 

61.  C

62.  A

63.  B

64.  E

65.  D

66.  D

67.  E

68.  A

69.  C

70.  C

71.  B

72.  A

73.  E

74.  D

75.  A

76.  D

77.  A

78.  C

79.  B

80.  E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR