ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 4

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

81. Hindistan’ın güneyinde Muson iklimi etkili olduğu halde kuzeyindeki bölgelerin muson iklimi dışında

kalmasının temel nedeni bu bölgelerin hangi özelliğidir?

A) Ekvatordan uzak olması

B) Mutlak nemin az olması

C) Akarsu ağının seyrek olması

D) Bitki örtüsünün cılız olması

E) Yer şekillerinin engebesiz olması

 

82. Avrupa’nın güneyi, kuzey Avrupa’ya göre kaplıcalar, termal sular bakımından zengindir.

- Bu durum Güney Avrupa’nın hangi özelliği ile açıklanabilir?

A) Ortalama yükseltisi ile

B) Yakın bir jeolojik zamanda oluşması ile

C) Enlem derecesi  ile

D) Arazinin dağlık olması ile

E) Akdeniz kıyısında yer alması ile

 

83.  Asya kıtasında görülen iklim tiplerinden hangisinin görüldüğü alan daha dardır?

A) Tundra     B) Çöl     C) Karasal    D) Muson    E) Ekvatoral

 

84. Avrupa kıtasında aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülmez?

A) Tundra                                     B) Akdeniz            C) Karasal

D) Ilıman Okyanusal                  E) Savan

 

85. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde iklim çeşidi daha fazladır?

A) ABD                                          B) İspanya            C) Fransa

D) Türkiye                                     E) Rusya

 

86.

- Yarısından fazlası dağlıktır

- Bankacılık gelişmiştir.

- Kış turizmi canlıdır.

Yukarıda özellikleri  verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya                   B) İsviçre                C) İspanya

D) Fransa                     E) Portekiz

 

87. Avrupa’nın en büyük demir cevheri  üreticisi aşağıdaki ülkelerden hangisidir?

A) İsveç      B) İtalya      C) İspanya D) Almanya    E) Fransa

 

88. Avrupa kıtasındaki sanayi ve endüstri bakımından en gelişmiş ülkeler aşağıdakilerden hangisinde

bir araya getirilmiştir?

A) İngiltere – İsveç - İtalya

B) Almanya – Avusturya – Arnavutluk

C) Almanya – İngiltere – Fransa

D) Hollanda – Belçika – Polonya

E) Danimarka – Polonya – Norveç

 

89. Ekonomik yönden gelişmiş  ülkelerin ihraç ürünleri arasında hammadde yer almaz.

- Aşağıdakilerden hangisi bu ülkeler arasında yer alır?

 

A) Kenya           B) Suriye           C) Gürcistan

D) Sudan            E) Fransa

 

90. Endüstrisi  gelişmiş ülkelerde birim hayvandan elde edilen üretim oldukça yüksektir.

- Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde birim hayvandan elde edilen üretim yüksektir?

A) Irak                            B) Türkiye             C) Mısır

D) Almanya                  E) Afganistan

 

91. Bir ülkede insanların doğal ihtiyaçlarının karşılanmamasına aşırı nüfuslanma nedir. Almanya’da

matematiksel  nüfus yoğunluğu ülkemizden daha fazla olmasına karşılık aşırı nüfuslanmış sayılmaz.

- Bu durum iki ülkenin hangi özelliğinin farklı olmasının bir sonucudur?

A) Yüzölçümlerinin

B) Maden kaynaklarının

C) Matematik konumlarının

D) Yetiştirilen ürünlerin

E) Ekonomik özelliklerinin

 

92.

- Endonezya

- Hindistan

- Japonya

Aşağıdaki iklimlerden hangisi yukarıdaki üç ülkede de görülür?

A) Tropikal                   B) Karasal            C) Savan

D) Muson                     E) Okyanusal

 

93. Alp Orojenez  Sistemi’nin uzandığı ya da III. jeolojik devirde oluşmuş arazilerin olduğu

alanlarda deprem olma olasılığı en fazladır.

- Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde deprem olma olasılığı en azdır?

A) Yunanistan                               B) Türkiye           C) İran

D) Japonya                                    E) Mısır

 

94. Aşağıdakilerden hangisi  Afrika’da endüstrinin gelişmemesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Hammadde  kaynaklarının yabancıların elinde olması

B) Nüfusun kalabalık olması

C) Sermaye birikiminin yetersiz olması

D) Üretim teknolojisinin gelişmemiş olması

E) Enerji üretiminin yetersiz olması


 

95. Hidroelektrik potansiyeli yüksek olan akarsuların akış hızları fazladır. Bu tür akarsulardan

ulaşım ve taşımacılıkta yararlanılamaz. Aşındırma gücü az olan hidroelektrik  potansiyeli

olmayan akarsulardan ise taşımacılıkta oldukça fazla yararlanılır.

- Bu durum göz önüne alındığında aşağıda verilen ülkelerden hangisinde akarsulardan ulaştırma ve

taşımacılıkta yararlanılır?

A) Türkiye                     B) Hollanda          C) İran

D) Japonya                  E) Norveç

 

96. Brezilya’da nüfus, ülkenin doğu ve güney kıyılarında toplanmıştır. Başlıca kentleri de buralarda toplanmıştır.

- Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklimin ve tarım topraklarının elverişli olması

B) Ulaşımın kolay olması

C) Yer altı kaynaklarının zengin olması

D) Ticaretin gelişmiş olması

E) Ormanların geniş alan kaplaması

 

97.

- Akdeniz kıyısında bulunması

- Sulama imkanlarının geniş olması

- Modern metotların uygulanması

gibi sebeplerden dolayı  tarımda birim alandan alınan verimin en yüksek olduğu Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunanistan              B) Fransa        C) Hollanda

D) Belçika                    E) İspanya

 

98. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sık sık deprem olmaz?

A) Türkiye   B) Norveç  C) Japonya D) Afganistan  E) İtalya

 

99. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde tarım ürünü çeşitliliği daha fazladır?

A) Şili      B) Türkiye   C) İtalya   D) Hindistan    E) Almanya

 

100. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yağışın yıl içindeki dağılışı düzenlidir?

A) İtalya     B) Hindistan    C) Rusya D) Brezilya   E) Romanya

 

CEVAP ANAHTARI

 

81.  E

82.  B

83.  A

84.  E

85.  A

86.  B

87.  A

88.  C

89.  E

90.  D

91.  E

92.  D

93.  E

94.  A

95.  B

96.  A

97.  B

98.  B

99.  A

100.D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR