ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 5

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

101. Avrupa’nın en yüksek noktası olan Mont Blanc tepesi aşağıdaki ülkelerin hangisinin sınırları içindedir?

A) Fransa     B) İtalya  C) Almanya  D) İngiltere    E) İsviçre

 

102. Golf-Stream  sıcak su akıntısı aşağıdaki ülkelerin hangisinin sıcaklığını artırır?

A) İtalya       B) Kanada   C) Rusya   D) Türkiye    E) Norveç

 

103. Fas, Cezayir, Tunus gibi ülkeler aşağıda verilen yer altı kaynaklarından hangisinin çıkarımında öndedir?

A) Petrol    B) Krom   C) Fosfat    D) Lületaşı    E) Bakır

 

104. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde zeytin tarımının yapıldığı söylenemez?

A) İtalya   B) Şili  C) Avustralya D) G. Afrika   E) Almanya

 

105. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde kış turizminin yapıldığı söylenemez?

A) Norveç    B) İsveç  C) Finlandiya  D) Cezayir   E) İsviçre

 

106. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde tan ve gurup süreleri daha uzundur?

A) Norveç   B) Almanya   C) İtayla   D) Türkiye   E) İspanya

 

107.

I. Hindistan   II. Kazakistan   III. Sibirya   IV. Çin

- Yukarıdakilerden hangilerinde yazlar daha yağışlı geçer?

A) I ve II          B) I ve III                C) II ve III

D) I ve IV                       E) II ve IV

 

108.

I.Tundra    II. Savan    III. İğne yapraklı ormanlar   IV. Maki

- Norveç’te yukarıdaki bitki topluluklarından hangileri yoktur?

A) I ve II                          B) I ve III                C) III ve IV

D) II ve IV                                      E) II ve III

 

109. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde mekanik çözülme daha fazladır?

A) Hindistan       B) İngiltere  C) Brezilya  D) Mısır   E) İspanya

 

110. Aşağıdaki ülkelerin  hangisinde tarımsal etkinliklerde birim alanda elde edilen verim diğerlerinden daha azdır?

A) İtalya   B) Hollanda   C) İngiltere   D) Türkiye    E) Libya

 

111. Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde kıyı turizminin oldukça gelişmesinde aşağıdaki iklim tiplerinden

hangisi etkilidir?

A) Okyanusal    B) Savan  C) Akdeniz  D) Karasal    E) Tundra

 

112. Dünya kuru üzüm üretiminde ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya   B) Türkiye  C) Yunanistan  D) İspanya  E) Hindistan

 

113. İran ve Japonya gibi ülkelerde sık sık depremlerin olmasın da;

I.    Fay hatlarının fazla olması

II.  Yer şekillerinin engebeli olması

III. Yer şekillerinin yakın zamanda oluşması

IV. Eski arazi üzerinde olmaları      gibi  faktörlerden hangileri etkilidir?

A) I ve II                          B) I ve III                C) II ve III

D) I ve IV                       E) III ve IV

 

114. İngiltere ve Fransa arasında aşağıdaki denizlerden hangisi varıdır?

A) Dalmaçya    B) Akdeniz  C) Baltık   D) Manş     E) Kızıldeniz

 


115.
Aşağıda verilen ülkelerden hangisi dünya petrol üretiminde söz sahibi değildir?

A) Venezuela   B) İran  C) Rusya  D) Arabistan  E) Romanya

 

116. Aşağıdaki ülkelerden hangisi krom üretiminde öndedir?

A) Güney Afrika            B) Fransa      C) Almanya

D) Türkiye                                    E) Rusya

 

117.  Aşağıdaki ülkelerden hangisinin ekonomisinde tarım payı

daha  fazladır?

A) Japonya   B) İngiltere   C) İzlanda   D) Norveç    E) Pakistan

 

118. Aşağıdaki ülkeleri sanayileşmede sıralamaya tabii tutarsak hangisi son sırada yer alır?

A) Kanada    B) Fransa    C) Almanya     D) A.B.D     E) İtalya

 

119.  Akarsuların getirmiş oldukları alüvyonları denize döküldükleri kıyıda biriktirmeleri sonucu oluşan ovaya

delta ovası denir.

- Aşağıda verilen ülkelerin  hangisinde delta ovasının görülme ihtimali daha yüksektir?

A) Almanya                   B) Hollanda          C) İngiltere

D) Japonya                  E) İtalya

 

120. Aşağıda verilenlerden hangisi dinamik yüksek basınç’ın  etkisinde kalmasına rağmen yazları kurak değildir?

A) Batı Avrupa                         B) Güney Avrupa

C) Güneydoğu Asya              D) Kanada’nın batı kıyıları

E) Kongo Havzası

 

CEVAP ANAHTARI

 

101.A

102.E

103.C

104.E

105.D

106.A

107.D

108.C

109.D

110.E

111.C

112.B

113.B

114.D

115.E

116.A

117.E

118.E

119.E

120.C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR