ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 6

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

121.

I.  Kanada’nın kuzeyi                  III. Ekvatoral

II.  Güney Avrupa                         IV.  Orta Asya

- Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinde mevsimlere göre sıcaklık değişimi azdır?

A) Sadece I                  B) I ve III                C) III ve IV

D) II ve III                       E) Sadece III

 

122. Aşağıda verilenlerden hangisi dönenceler üzerinde yer almasına rağmen yağış miktarı fazladır?

A) Kuzey Afrika

B) Avustralya’nın  orta kesimi

C) Kongo havzası

D) Güneydoğu  Asya

E) Batı Avrupa

 

123.

I.     Petrol                     II. Çay

III.    Altın                        IV. Krom

- Yukarıda verilenlerden hangisinin üretimi ya da çıkarımında Asya kıtası öndedir?

A)  I ve II                         B) III ve IV              C) II ve III

D) I ve IV                                       E) II ve IV

 

124.

I.    Norveç                     II.  İsveç                 III. Hollanda

IV. Türkiye                     V.  İsviçre

Yukarıdaki ülkelerin hangisinin hidroelektrik potansiyeli en azdır?

A) I            B) II             C) III         D) IV            E) V

 

125.  

I. Ekvator                       II. Batı Avrupa       III.Kuzey Afrika

IV.Güneydoğu Asya    V. Grönland

- Yukarıdakilerden hangilerinde kuraklık şiddetli bir biçimde yaşanılmaktadır?

A) I ve II                         B) III ve IV          C) IV ve V

D) III ve V                                      E) II ve IV

 

126.Dünya’nın en fazla yağış  alan bölgesi olan Assam Eyaleti, aşağıdaki ülkelerden hangisinin sınırları içerisinde bulunur?

A) Pakistan                                  B) Hindistan         C) Çin

D) Güney Kore            E) Malezya

 

127. Dünya’nın en büyük doğal kauçuk üretici olan ülkeler, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Güney Kore - Pakistan

B)  Malezya - Endonezya

C) Fas – Cezayir

D) Mısır – Libya

E) Çin  - Bangladeş

 

128. Pirincin yetişmesi için gerekli olan şartlar düşünüldüğünde, aşağıdaki ülkelerin hangisinde tabii yetişme

alanı diğerlerinden daha fazladır?

A) İngiltere                    B) Türkiye      C) Hindistan

D) Mısır                         E) Fransa

 

129. Dünya incir üretiminde ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romanya                                B) Türkiye             C) Hollanda

D) İsveç                        E) İspanya

 

130.  Norveç’te  tarım alanlarının sınırlı olması aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin öncelikle

gelişmesine neden olmuştur?

A) Madencilik               B) Turizm              C) Balıkçılık

D) Endüstri                  E) Hizmet

 

131. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin Dünya hayvan ve hayvansal üretimindeki payı diğerlerinden daha fazladır?

A) Portekiz                    B) Fas                   C) Avustralya

D) İsviçre                      E) İtalya

 

132. Gulf – Stream sıcak su akıntısının aşağıdaki ülkelerden hangisinin iklimi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

A) İspanya                    B) İsveç                 C) Norveç

D) İtalya                        E) Hollanda

 


133.

I.  Fas                      II.   İngiltere

III. Portekiz             IV. Tunus

-Yukarıdaki ülkelerden hangi ikisinden Dünya fosfat ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanmaktadır?

A) I ve II                          B) II ve III          C) III ve IV

D) I ve IV                       E) I ve III

 

134. Buzul aşındırması  ve biriktirmesine bağlı olarak oluşan büyük göller aşağıdaki bölgelerin hangisinde  en çoktur?

A) Doğu Afrika                             B) Güneydoğu Amerika

C) Kuzey Amerika                       D) Antarktika

E) Okyanusya

 

135. Kanada için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tundra iklim özellikleri görülür.

B) Kağıt endüstrisi gelişmiştir.

C) Endüstri faaliyetleri ülkenin güneyinde yoğunlaşır.

D) Yer altı kaynakları yetersizdir.

E) Kuzey Yarımküre’de  yer alır.

 

136. Afrika’nın önde gelen petrol üreticisi ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nijerya    B) Mısır  C) Libya    D) Cezayir       D) Tunus

 

137. Cezayir’de tarım alanları ülkenin kuzeyinde toplanmıştır.

- Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeryüzü şekillerinin sade olması

B) Yükseltinin fazla olması

C) Yağışın diğer bölümlere göre fazla olması

D) Platoluk alanlardan oluşması

E) Akarsu ağının seyrek olması

 

138. Aşağıda verilen  iklimlerden hangisi Avustralya kıtasında görülmez?

A) Akdeniz                    B) Çöl                    C) Muson

D) Ilıman Okyanus                     E) Tundra

 

139. Ağızlarında  büyük haliçler bulunan Ren, Weser ve Elbe nehirleri aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer alır?

A) Portekiz                    B) Norveç              C) İsveç

D) Danimarka             E) Almanya

 

140. İndus ırmağı  aşağıdaki  ülkelerden hangisinin tarım faaliyetleri üzerinde olumlu etki yapar?

A) Pakistan                  B) Japonya           C) Çin

D) Kazakistan              E) Kırgızistan

 

CEVAP ANAHTARI

 

121.E

122.D

123.A

124.C

125.D

126.B

127.B

128.C

129.B

130.C

131.C

132.D

133.D

134.C

135.D

136.A

137.C

138.E

139.E

140.A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR