ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 7

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

141. Şiddetli depremler ve volkanik faaliyetler daha çok Büyük Okyanus çevresinde görülmektedir.

- Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde deprem olasılığı daha fazladır?

A) Endonezya   B) Kanada   C) Rusya D) Brezilya   E) Sibirya

 

142. Yün ve astragan üretimi için dünyaca ünlü karakul koyunları aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetiştirilmektedir?

A) Türkmenistan         B) Avustralya        C) Cezayir

D) Kanada                   E) Arjantin

 

143.

- Nüfusu çok azdır

- Dünya’nın en çok koyun varlığına sahip ülkesidir.

- Demir üretimi ve ihracatında Dünya’da ilk sıralardadır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avustralya                B) Kanada            C) İngiltere

D) Türkmenistan                        E) Malezya

 

144. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin sanayisi hammadde bakımından dışarıya daha çok bağımlıdır?

A) Kanada                    B) Japonya       C) Norveç

D) ABD                          E) Brezilya

 

145. Taklamakan-Gobi Çölleri ile Gökırmak ve Sarıırmak aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunur?

A) Hindistan                 B) Pakistan         C) Çin

D) Güney Kore            E) Bangladeş

 

146. Aşağıdakilerden hangisi   Muson Asya’sı için söylenemez?

A) Yaz mevsiminde bol yağış alır.

B) Nüfus yoğunluğu fazladır

C) Dünya’nın önemli tarım bölgelerinden biridir.

D) Doğal bitki örtüsü çoğu yerde ormanlardır.

E) Kış aylarının ortalama sıcaklığı sıfırın altındadır.

 

147.  Genellikle  yağışın bol olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır.

- Aşağıdakilerden hangisi bu genellemeye uymaz?

A) Amazon havzası    B) Batı Avrupa

C) Güney Asya            D) Doğu Asya   E) K. Amerika’nın batısı

 

148. Kanada’nın % 90’ında  hakim olan iklim tipleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okyanussal - step

B) Savan – sert karasal

C) Sert karasal – tundra

D) Akdeniz – tundra

E) Savan – okyanussal

 

149. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde  okyanus akıntılarının iklim üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduğu söylenebilir?

A) Türkiye                     B) Mısır                  C) Güney Amerika

D) İngiltere                   E) Suudi Arabistan

 


150.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi birden fazla saat dilimi kullanmaz?

A) ABD           B) Kanada            C) Avustralya

D) Çin            E) Şili

 

151. Bir ülkenin sanayileşmesinin şartı o ülkenin yer altı kaynaklarına bağlı değildir.

Yargısı aşağıdaki ülkelerden hangisi için en fazla geçerlidir?

A) İngiltere                    B) Almanya           C) Japonya

D) Kanada                   E) Fransa

 

152. Dağlık Karabağ bölgesi aşağıdaki hangi iki ülke arasında sorun yaşanmasına neden olmuştur?

A) Bulgaristan – Yunanistan    B) İran – Irak

C) Gürcistan – Afganistan        D) Suriye – Irak

E) Azerbaycan – Ermenistan

 

153. 1907 yılından beri İsrail’in işgali altında bulunan Batı Şeria daha önceden hangi ülkenin hakimiyeti altında idi?

A) İran            B) Ürdün               C) Lübnan

D) Mısır         E) Kuveyt

 

154. Son yıllarda su ihtiyacını karşılamak için Türkiye ile bazı antlaşmalar yapan Ortadoğu ülkesi

aşağıdakilerden hangisidir?

A) İran       B) Kıbrıs   C) Irak     D)İsrail    E) Bulgaristan

 

155. Karadeniz’e kıyısı olan tek Kafkas ülkesi aşağıdakilerden hangisidir.

A) Yunanistan              B) İran                    C) Gürcistan

D)  Ermenistan           E) Azerbaycan

 

156.

I. Fransa       II. İngiltere              III. Belçika

IV. Almanya V. Hollanda          VI. Lüksemburg

-Benelüks ülkeleri olarak adlandırılan ülkeler aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I – IV – VI                            B) II – IV – V          C) III – V – VI

D) IV – V – VI              E) II –  III – IV

 

157. İklim şartlarının ekonomik faaliyet türleri üzerinde farklı derecelerde etkisi bulunmaktadır.

- Ekonomik açıdan dayandığı temel  sektörler esas alındığında  aşağıdaki ülkelerden hangisinin iklim

şartlarındaki değişmelerden daha çok etkilenmesi gerekir?

A) Türkiye                     B) İngiltere            C) Japonya

D) Norveç                                     E) Pakistan

 

158. Norveç, İsveç ve Fransa gibi ülkelerde yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması, aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

A) Hidroelektrik enerji üretimini

B) Karayollarının yapım masraflarını

C) Akarsuların boylarını

D) Tarım alanlarını

E) Gündüz süresini

 

159. Dünya’nın en fazla yağış alan bölgesi olan Assam Eyaleti, aşağıdaki ülkelerden hangisinin sınırları

içerisinde bulunur?

A) Pakistan                  B) Hindistan         C) Çin

D) Güney Kore            E) Malezya

 

160. Aşağıdaki ülke çiftlerinden hangisi, Dünya pirinç üretiminde daha önemli bir paya sahiptir?

A) Çin – Hindistan

B) Pakistan – Bangladeş

C) Malezya – Endonezya

D) Tacikistan – Kırgızistan

E) Japonya – Güney Kore

 

CEVAP ANAHTARI

 

141.A

142.A

143.A

144.B

145.C

146.E

147.A

148.C

149.D

150.E

151.C

152.E

153.B

154.D

155.C

156.C

157.E

158.E

159.B

160.A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR