ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

1. Kuzey  ve güney olmak üzere ikiye ayrılan Apenin Dağları aşağıdaki ülkelerin hangisinin sınırları içinde yer almaktadır?

A) Arnavutluk                B) Romanya

C) Rusya                      D) İtalya                 E) Portekiz

 

2.

1- İran                           5- Suriye

2- Irak                            6- Gürcistan

3- Yunanistan              7- Ermenistan

4- Azerbaycan              8- Bulgaristan

- Ülkemizin yukarıda verilen sınır komşularının hangi kıtalar üzerinde olduğu aşağıdaki şıkların hangisinde

doğru olarak verilmiştir?

        Avrupa                                 Asya

A)    1- 3- 5- 8                               2- 4-6-7

B)    3-8                                         1-2-4-5-6-7

C)   4-5-6-7-8                              1-2-3

D)   2-7- 8                                    1-3-4-5-6

E)    4-6-7                                     1-2-3-5-8

 

3. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin ekonomisinde en büyük payı hammadde ihracatından elde edilen

gelirler oluşturmaktadır?

A) Fransa                                     B) İtalya                 C) Kuveyt

D) Almanya                  E) İsrail

 

4- Aşağıda  bazı ülkeler ve başkentleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

A) Arnavutluk - Tiran

B) İsviçre  - Bern

C) Portekiz - Madrid

D) İtalya – Roma

E) Gürcistan –  Tiflis

 

5- Aşağıda verilen ülkelerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrası kurulan ülkelerden biri değildir?

A) Türkiye      B) Polonya

C) Macaristan              D) Çekoslovakya           E) Fransa

 

6. Aşağıda ülkemiz ile komşularımız  arasında bulunan gümrük kapıları eşleştirilmiştir.

- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Karaağaç –Yunanistan        B) Cilvegözü – Suriye

C) Habur – Irak                           D) Akyaka – Gürcistan

E) Gürbulak – İran

 

7.

- Turizm gelirleri fazladır.

- Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.

- Ağır sanayi ve otomotiv sanayi gelişmiştir

- Genel olarak Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.

- Bir yarımada devletidir.

Yukarıda özellikleri anlatılan Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa      B) Almanya           C) İngiltere

D) İtalya                        E) Romanya

 

8. Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin yeryüzünün şekillenme- sinde aşağıdaki dış kuvvetlerin

hangisi daha etkili olmuştur?

A) Gel – git                   B) Akarsular               C) Buzullar

D)Rüzgarlar                 E) Yeraltı suları

 

9. Aşağıdaki ülkelerin tarım alanları ve tarım faaliyetleri dikkate alındığında hangisinde birim alandan

alınan verim diğerlerinden daha fazladır?

A) Libya                         B)Hollanda            C) Türkiye

D) İtalya                         E) Suriye

 

10. Ülkemizin sınır komşularından hangilerinin Karadeniz’de kıyısı bulunmaktadır?

A) Gürcistan  - Bulgaristan       B) Gürcistan – Yunanistan

C) Suriye – Arnavutluk                               D) Yunanistan – Romanya

E) Bulgaristan – Ermenistan

 

11. Kuzey Avrupa’da bir adalar ülkesidir. Yükseltisi çok az olan bir ülkedir. Ilıman okyanus iklimi hakimdir.

Ülkenin topraklarının yarıdan fazlası tarıma elverişlidir. Yeraltı  kaynakları çok azdır. Ancak sanayisi çok gelişmiştir.

- Yukarıda özellikleri verilen Kuzey Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya                                         B) Romanya         C) Almanya

D) Polonya                                   E) Danimarka

 

12.

1- Danimarka              4- Bulgaristan

2- İtalya                         5- Yunanistan

3- İspanya                    6- Almanya

Yukarıda verilen ülkelerin hangilerinin Akdeniz’de kıyısı bulunmaktadır?

A) 1-4-6     B) 2-3-5     C) 3-5-6     D) 1-3-5       E) 3-4-5

 

13. Norveç’te tarım alanlarının sınırlı olması aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin öncellikle gelişmesine neden olmuştur?

A) Madencilik               B) Balıkçılık       C) Turizm

D) Endüstri                  E) Hizmet

 

14. Yurt dışında en çok Türk’ün bulunduğu, Türkiye’nin  dış ticaretinde ilk sırayı alan, sanayi

bakımından gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa      B) Bulgaristan        C) Azerbaycan

D) İran           E) Almanya

 

15. İngiltere’nin endüstride ilerlemesinde aşağıdakilerin hangisinin payı en büyüktür?

A) Zengin taşkömürü ve demir yataklarına sahip olması

B) Bir ada üzerinde bulunması

C) Akarsuların ulaşıma elverişli olması

D) Gelişmiş ülkelere yakın olması

E) Zengin petrol yataklarına sahip olması

 

16 Aşağıdaki bölgelerin hangisinde şiddetli depremlerin görülme olasılığı daha fazladır?

A) Doğu Avrupa                           B) İskandinavya      C) Kanada

D) Doğu Asya kıyıları                 E) Avustralya

 

17.  Aşağıdakilerden hangisi Fransa, İtalya ve Türkiye’nin ortak özellikleri arasında yer alır?

A) Yüzölçümlerinin aynı olması

B) Alp – Himalaya kıvrım kuşağında olmaları

C) Ekonomik gelişmişlik düzeylerinin aynı olması

D) Nüfus miktarları

E) Aynı okyanuslara komşu olmaları

 

18. Sanayisi gelişen İskandinav ülkelerinden birisi de İsveç’tir.

- Yukarıda sözü edilen durumun görülmesinde aşağıdakilerin hangisi etkili değildir?

A) Ilıman iklim şartlarına sahip olması

B) Orman oranının yüksek olması

C) Sermayenin varlığı

D) Zengin maden yataklarına sahip olması

E) Buzul aşınım şekillerinin fazla olması

 

19. Ortalama yükseltisi 150m. dir. Ülkede yaklaşık olarak 188.000 bin göl vardır. Göller ülkesi olarak da bilinir.”

- Yukarıda özellikleri verilen  Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finlandiya                B) Almanya      C) Danimarka

D) Norveç                     E) İsveç

 

20. Yüksek enlemlerde yer alan ülkelerde kış turizmi ve kış turizm gelirleri yüksektir.

- Bu durum göz önüne alındığında aşağıda verilen ülkelerden hangisinde kış turizm gelirlerinin yüksek olduğu söylenebilir?

A) Türkiye                      B) Mısır                  C) İsveç

D) İspanya                    E) Brezilya

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.    D

2.    B

3.    C

4.    C

5.    E

6.    D

7.    D

8.    C

9.    B

10.  A

11.  E

12.  B

13.  B

14.  E

15.  A

16.  D

17.  B

18.  E

19.  A

20.  C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR