ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST

Bu testimizde ülkeler coğrafyası test soruları, ülkeler coğrafyası soruları indir, ülkeler coğrafyası test çöz, ülkeler coğrafyası soruları ve cevapları, ülkelerin özellikleri ile ilgili test gibi konuları ele lacağız.

 

181. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde  küçükbaş hayvancılık daha çok gelişmiştir?

A) Japonya                   B) Hindistan         C) Çin

D) Avustralya               E) Malezya

 

182. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine oranla daha azdır?

A) Bangladeş              B) Avustralya        C) Japonya

D) Malezya                   E) Endonezya

 

183. Tacikistan, Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde sanayisi en az gelişmiş olan ülkedir.

- Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Tacikistan’da sanayinin fazla gelişmemesinde en çok etkili olmuştur?

A) Yer altı kaynaklarının az oluşu

B) Yüzey şekillerinin engebeli oluşu

C) Tarım alanlarının dar  oluşu

D) Karasal iklimin görülmesi

E) Bitki örtüsünün seyrek olması

 

184. Elektrik enerjisi üretiminde Dünya’da ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) ABD           B) Kazakistan      C) İngiltere

D) Malezya    E) Almanya

 

185. Aşağıdaki ülkelerden  hangisinde elektronik  ve otomotiv  sanayii diğerlerine oranla daha  fazla gelişmiştir?

A) Çin            B) Güney Kore    C) Malezya

D) Almanya E) Japonya

 

186. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin nüfusu diğerlerine oranla  daha azdır?

A) Çin                            B) Hindistan        C) Pakistan

D) Bangladeş              E) Malezya

 

187.

I-     Fransa                   II-Hollanda

III-   Almanya                             IV-Yunanistan

V-    İtalya

Yukarıdaki ülkelerin  hangisinde Akdeniz, Okyanus ve Karasal  iklim özelliklerine rastlanır?

A) I                    B) II       C) III           D) IV                    E) V

 

188. Bir ülkede ithalat giderleri  ihracat gelirlerinden fazla olursa dış ticaret açığı ortaya çıkar.

- Aşağıdaki ülkelerin ekonomik yapıları düşünüldüğünde hangisinde sözü edilen durumun fazla olması beklenir?

A) İsveç                         B) Danimarka     C) Hollanda

D) Suriye                      E) İspanya

 

189. Aşağıdaki denizlerden hangisinde tuzluluk oranı en azıdır?

A) Akdeniz                    B) Kızıldeniz         C) Baltık Denizi

D) Karadeniz               E) Adriya Denizi

 

190. Ortalama yükseltisi ve yer şekillerinin engebeliği fazla olan ülkelerin hidroelektrik potansiyelleri fazladır.

- Aşağıda verilen ülkelerdeki akarsuların yıl içinde yeterli seviyede akıma sahip olduğu düşünülürse,

hangi ülkenin hidroelektrik  potansiyelinin diğerlerine göre çok düşük olduğu söylenebilir?

A) Fransa                     B) İsveç                 C) Almanya

D) Norveç                     E) Danimarka

 

191. Türkiye’nin dış ticaretinde Avrupa ülkelerinin dışında  en fazla paya sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İran                           B) A.B.D.               C) Japonya

D) Tunus                      E) Pakistan

 

192. Aşağıda bazı ülkelere ait özellikler verilmiştir.Ülkelerle ilgili verilen bu özelliklerden hangisi enlemle açıklanamaz?

A) Fransa’da dört mevsimin belirgin olarak yaşanması

B) Norveç’te yerleşmelerin ülkenin güneyinde yoğunluk kazanması

C) A.B.D.’de yıllık ortalama sıcaklığın, Kanada’dakinden yüksek olması

D) Avustralya’da  kış mevsiminin 6.,7. ve 8. aylarda yaşanması

E) Hindistan’ın Çin’den sonra Dünya’nın ikinci kalabalık ülkesi olması

 

193. Aşağıda bazı ülkelere ait özellikler verilmiştir.

- Buna göre verilenlerden hangisinin Japonya, Norveç ve İngiltere’ye ait ortak bir özellik olduğu söylenebilir?

A) Yüzölçümünün yarıdan çoğunun ormanlarla kaplı olması

B) Hidroelektrik enerji potansiyelinin  yüksek olması

C) Yükselti ortalamasının  200 m olması

D) Açık deniz balıkçılığının yaygın olması

E) Volkanik faaliyetlerin görülmesi

 

194. Bir ülkede kış turizminin gelişmesi, iklimin yanı sıra yerşekillerinin özelliklerine de bağlıdır.

- Buna göre, aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisi, kış turizminin gelişmesine elverişli değildir?

A) Norveç                                      B) İsviçre               C) İtalya

D) Hollanda                                 E) İsveç

 

195. Ekvator’dan kutuplara gidildikçe gece ile gündüz süreleri  arasındaki zaman farkı artar.

- Buna göre, aşağıdaki  ülkelerden hangisinde gece  ve gündüz  süresi arasındaki zaman farkı en azdır?

A) Venezuela                               B) Meksika           C) İsviçre

D) Fransa                     E) Güney Afrika Cumhuriyeti

 

196. Türkiye’nin Japonya’dan ithal ettiği ürünler arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Otomobil                  B) Elektronik araçlar

C) Kimyasal ürünler   D) Fotoğraf makinesi

E) Tekstil ürünleri

 

197. Sanayileşme, bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısında  önemli değişmelerin kazanıldığı süreçtir.

- Aşağıdakilerden hangisi, sanayisi gelişmekte olan ülkelerde görülen değişmelerden biri değildir?

A) Ölüm yaş ortalamasının yükselmesi

B) Kentleşme  hızının artması

C) Sanayi ürünleri ihracatın artması

D) Enerji tüketiminin artması

E) Hammadde ihracatının artması

 

198. Deniz turizmi, yazları sıcak ve kurak geçen iklimin etkili olduğu deniz ve okyanus kıyılarında gelişir.

- Buna göre, aşağıda  verilen  ülkelerden hangisinde deniz turizminin gelişmesi beklenemez?

A) İspanya                    B) Yunanistan      B) Brezilya

D) Almanya                  E) Portekiz

 

199. Tarım alanlarından bir yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara

sahip olan  ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İspanya                    B) İngiltere            C) Norveç

D) Avusturya                E) Kanada

 

200.

- Kış turizmi  önemlidir

- Avrupa’da yaşam düzeyi en yüksek olan ülkedir.

- Ülkenin ancak üçte biri  tarıma elverişlidir.

- Sert karasal iklim hakimdir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa                     B)İsviçre                C) İtalya

D) Norveç                     E) İngiltere

 

CEVAP ANAHTARI

 

181.D

182.B

183.B

184.A

185.E

186.E

187.A

188.D

189.C

190.E

191.B

192.E

193.D

194.D

195.A

196.E

197.E

198.D

199.A

200.B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR