ÇEMBERDE AÇILAR TEST SORULARI 2

Bu testimizde çemberde açı soruları ve çözümleri, çemberde açılar test soruları ve cevapları, çemberde açılar test çöz, çember açılar test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Şekildeki  üçgeninde E, F ve D noktaları çemberin teğet noktaları,  ise x açısı kaç derecedir?

A) 44                             B) 46                      C) 71

D) 92                             E) 42

 

 

2. r yarıçaplı çember içine çizilen bir   üçgeninde AB=AC=r ise  açıları sırası ile kaçar derecedir?

A) 120, 30, 30

B) 60, 60, 60

C) 110, 35, 35

D) 60, 45, 45

E) 150, 15, 15

 

 

3.

değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 

 

4.

olan şekildeki nin AC kenarının ortasından AB ye çizilen paralel AC çaplı çemberi E noktasında kesiyor.

 olduğuna göre  kaç derecedir?

A) 35                             B) 40                      C) 45

D) 70                             E) 80

 

 

5.

Şekildeki çemberde O merkezdir. IACI=IOBI, COA açısının ölçüsü 250 olduğuna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 50                             B) 65                      C) 70

D) 75                             E) 80

 

 

6.

olduğuna göre  açısını ölçüsü kaç derecedir?

A) 30                             B) 35                      C) 40

D) 45                             E) 50

 

 

7.

A) 80                             B) 70                      C) 60

D) 50                             E) 40

 

 


8.

A) 15                             B) 30                      C) 37,5

D) 45                             E) 60

 

 

9.

y ve z dir.

Şekildeki verilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) x>z                            B) 2x+z>1800       C) x>y

D) x>300                       E) y+z<1500

 

 

10.  doğrusu, M merkezli ve r yarıçaplı bir çemberi farklı K ve L noktalarında kesmektedir.

IKLI=r olduğuna göre KML açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 30                             B) 45                      C) 60

D) 90                             E) 120

 

 

11.

Şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberi, [AB] ye F de, [BC] ye D de, [AC] ye E de teğettir.

Buna göre,   kaç derecedir?

A) 70                             B) 65                      C) 60

D) 55                             E) 50

 

 

12.

Şekildeki M ve O merkezli çemberler B noktasında dıştan teğet ve [AO]//[CD] dir.

Buna göre,  kaç derecedir?

A) 33                             B) 30                      C) 28

D) 26                             E) 21

 

 

13.

O merkezli [BC] çaplı yarım çemberin PD keseni, BC doğrusunu şekildeki gibi A noktasında kesmektedir.

IADI = IBOI ve  olduğuna göre,  kaç derecedir?

A) 51                             B) 54                      C) 57

D) 60                             E) 63

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-B       2-A       3-B       4-D      5-D

 

6-D       7-D       8-D       9-A       10-C      11-B      12-C       13-E


Diğer Geometri Videoları ve Testleri için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR